Alikulku on vaihtoehdoista paras

Posted on tammikuu 19th, 2019

HePo on tyytyväinen että suunnitellaan oikoreittiä Kansalaistorin ja Kaisaniemenpuiston välille. On tärkeää että tulee vaihtoehto päärautatieaseman kiertämiselle tai Linnunlaulun mäkien kiipeämiselle, varsinkin pyöräliikenteen kasvaessa voimakkaasti. Tämä tulee nopeuttamaan itä-länsisuuntaista pyöräliikennettä ja parantamaan jalankulun ja pyöräliikenteen turvallisuutta päärautatieaseman edessä merkittävästi.

HePo kannattaa esillä olevista suunnitelmista alikulkua, sillä se on esteettömin, lyhin, ylläpitokustannuksiltaan edullisin ja nopeiten valmis vaihtoehto.

Suunnitelmia voi tarkastella kahden eri näkökulman kautta, miten suunnitelma edistää pyöräliikennettä ja miten nopeasti suunniteltu ratkaisu on valmiina.

Esteettömyydellä tarkoitetaan Invalidiliiton mukaan sitä että suunnittelussa otetaan huomioon ihmisten moninaisuus. Siltasuunnitelmissa ei ole riittävästi otettu huomioon vanhuksia ja lapsia tai perheitä kuormapyörineen. Pyöräliikenteen kannalta sillat ovat jyrkempiä kuin alikulku ja niiden kautta kulkeminen tekee matkasta pidemmän kuin alikulun kautta kulkeminen. Siltojen talvikunnossapito on varmasti heikompaa (mutta myös kalliimpaa) kuin alikulun. On varsin selvää että pyöräliikenteen kannalta alikulku olisi paljon laadukkaampi ratkaisu kaikilla mittareilla kuin kumpikaan esitetyistä siltavaihtoehdoista.

Toinen näkökulma vaihtoehtoihin on siis se milloin ratkaisu olisi valmis. Tässäkin alikulku on vahvoilla. Alikulku ei edellytä muutoksia asemakaavoihin ja siihen ei liity kaupunkikuvallisia ongelmia kuten siltojen pitkiin ramppeihin molemmin puolin ratapihaa. Voi hyvin olla että siltaa päästään rakentamaan vasta vuosien päästä. Tämä ei luonnollisesti edistä pyöräliikennettä. Alikulkua taas voidaan alkaa rakentaa suht nopeasti.

HePon kommentti Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaluonnoksista

Posted on tammikuu 19th, 2019

HePo on tyytyväinen että sillalle esitetään rakennettavaksi yksisuuntaiset pyörätiet kolmeen tasoon. Pyöräliikenteen määrä sillalla on erittäin suuri ja kasvanee edelleen tulevina vuosina. Suunnitelma noudattaa myös kaupungin linjauksia pyöräteiden rakenteesta. On hyvä että Lauttasaarentien ja Porkkalankadun liikennesuunnitelmia aletaan uudistaa, sillä myös siltaa edeltävät pyöräliikenteen ratkaisut kaipaavat päivitystä sillan peruskorjauksen yhteydessä.

HePo kannattaa esitetyistä katusuunnitelmavaihtoehdoista vaihtoehtoa 2. Vaihtoehto 2 mahdollistaa sillalle leveämmän jalkakäytävän lisäksi erotuskaistat ajoradan ja pyörätien sekä pyörätien ja jalkakäytävän välille. Nämä seikat lisäävät ratkaisun turvallisuutta erotellen eri liikennemuodot paremmin toisistaan. Lisäksi erotuskaistaa voidaan käyttää lumensäilytyspaikkana.

HePo huomauttaa että jatkosuunnittelussa on varmistettava että pyörätien kallistukset suuntautuvat jalkakäytävää kohti ja että hulevesien poisto on pyörätien jalkakäytävän puoleisessa reunassa. Näin jalkakäytävältä valuvat vedet eivät valu pyörätien poikki ja jäädy siihen vaarallisesti.

Liitteenä olevasta liikennesuunnitelmaluonnoksesta HePo toteaa että yksisuuntaisen ratkaisun tullessa voimaan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen miten pyöräilijät saadaan käyttämään uutta ratkaisua heti alusta saakka oikein. Erityisesti tämä koskee K.A. Fagerholminaukion kohdalla Itämerenkadulta sillalle suuntautuvaa pyöräliikennettä. On varmasti suuri houkutus jatkaa sillalle yksisuuntaisen ratkaisun vastaisesti. Toivomme että tämä otetaan huomioon liikennesuunnitelmia laadittaessa. Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi vähentämällä Porkkalankadun kaistat kyseisellä kohdalla kahteen ja helpottamalla tien ylittämistä muillakin tavoin. Lisäksi velvollisuus ylittää katu pitää merkitä riittävän selkeästi.

Toinen huomio liikennesuunnitelmaluonnokseen liittyy Klaarankadun ja Lauttasaarentien risteykseen, jossa luonnoksessa pyöräilijälle tulee ylimääräinen mutka sillan suunnalta tullessa Klaarankadulle käännyttäessä. Meripuistokadun/Klaarankadun/Lauttasaarentien risteykseen pitää lisäksi varata riittävät ryhmittymistilat pyöräliikenteelle.

Suunnitelmat näyttävät kuitenkin erittäin hyviltä ja vastaavat kiitettävästi kasvavan pyöräliikenteen tarpeisiin.