4.5.2018
Kannanotot

Kommentti Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun katusuunnitelmaluonnoksista

Helsinginkadun perusratkaisu siirtyä yksisuuntaisiin pyöräteihin on hyvä ja suunnitelma sisältää monia parannuksia nykytilanteeseen. Näemme siinä kuitenkin myös parannusmahdollisuuksia.

Yksisuuntaisen ja kaksisuuntaisen infran liitoskohdat

Suurin ongelma on yksi- ja kaksisuuntaisen pyöräinfran liitoskohta suunnittelualueen rajalla. Sekä Helsinginkadun että Läntisen Brahenkadun osalta yksisuuntaiset pyörätiet muuttuvat suunnitelman mukaan kaksisuuntaisiksi ilman minkäänlaisia merkintöjä tai suunniteltua ratkaisua tarpeellisille puolenvaihdoille. Tämä tulee johtamaan huomattavaan määrään virheellistä väärään suuntaan ajoa ja heikentämään ymmärrystä yksisuuntaisesta pyöräinfrasta tämän alueen lisäksi kaikkialla muuallakin. Kun yksisuuntaiset ratkaisut ovat Helsingissä vielä melko uusia, eivätkä pyöräilijät ole tottuneet niihin, yksisuuntaisten osuuksien alkuihin ja loppuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Sturenkadulle, johon kumpikin nyt suunnitelluista kaduista päättyy, on suunnitteilla myös katusuunnitelma, jossa siirrytään yksisuuntaisiin ratkaisuihin ja jonka yhteydessä Sturenkatu-Helsinginkatu ja Sturenkatu-Läntinen Brahenkatu -risteysten ratkaisuja suunnitellaan. Tämä olisi hyvä ratkaisu, jos Sturenkatu oltaisiin toteuttamassa samaan aikaan Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun suunnitelmien kanssa. Näin ei kuitenkaan ole, ja suunnitelmilla on mahdollisesti jopa useiden vuosien ero toteutusaikataulussa.

Yksisuuntaisen ja kaksisuuntaisen infran liitoskohdat tulisi suunnitella erityisellä huolella ja niin, että ne toteutetaan heti samalla kertaa kun yksisuuntaista infraa otetaan käyttöön – vaikka kyseinen kohta olisi tulevaisuudessa muuttumassa uudelleen. Tämä on ensiarvoisen tärkeää hyvän pyöräilykulttuurin ja ratkaisujen ymmärrettävyyden kannalta. Uutta infraa toteutettaessa sen täytyy ohjata lailliseen ja tarkoitettuun ajotapaan.

Helsinginkadun ja Sturenkadun risteyksen osalta suunnitelma on syytä päivittää sisältämään Sturenkadun itäpuoliset osat risteyksestä Sturenkadun liikennesuunnitelman 6437-7 mukaisesti täydennettynä riittävillä Helsinginkadun ylityksillä ja ohjauksella, että Sturenkadun kaksisuuntaisilta pyöräteiltä tulevat pyöräilijät pääsevät sujuvasti Helsinginkadun oikean reunan pyörätielle ja toisaalta Helsinginkatua tulevat pyöräilijät pääsevät sujuvasti jatkamaan risteyksen toisen puolen kaksisuuntaisia pyöräteitä – erityisesti myös Helsinginkadun eteläpuolen kaksisuuntaista pyörätietä.

Vaihtoehtoisesti väliaikaisen siirtymän kaksisuuntaiseen infraan voi suunnitella Linnanmäen ratikkapysäkin itäpuolelle. Suunnitelmaluonnoksen mukainen ratkaisu on kuitenkin vaarallinen ja ohjaa laittomaan ajamiseen, eikä sitä tule toteuttaa tässä muodossa.

Läntisen Brahenkadun osalta suunnitelmaan tulisi lisätä Porvoonkadun ja Läntisen Brahenkadun risteysalue sekä täydentää suunnitelmaa riittävillä ohjaavilla merkinnöillä jotka ohjaavat pohjoisesta pyörätietä tulevat pyöräilijät ajoradalle.

Muita huomioita

Helsinginkadulla olisi pyöräteiden leveyden puolesta mahdollista käyttää kolmitasopyörätietä suurimmalla osalla matkaa. Kolmitasoratkaisua tulisi käyttää jalkakäytävän tasoisen pyörätien sijasta kaikkialla, missä se on tilan puolesta mahdollista. Pyöräliikenne.fi -suunnitteluohjeissa kolmitasoratkaisu on yksisuuntaisten järjestelyjen perusratkaisu.

Helsinginkadun ja Kirstinkadun risteyksessä eteläpuolen pyörätie kääntyy jyrkästi kohti ajorataa ennen risteystä. Tämä on omiaan ohjaamaan pyöräilijöiden ajolinjat risteämään autoliikenteen kanssa, mikä lisää onnettomuusriskiä. Turvallisempi ja sujuvampi ratkaisu olisi, että pyörätie jatkuisi suoraan tai lähes suoraan risteyksen läpi joko pyöräkaistana tai pyörätienä jatketun jalkakäytävätn rinnalla. Kirstinkadun ylittävä jatkettu jalkakäytävä on sinänsä hyvä ja tähän paikkaan sopiva ratkaisu, mutta jalkakäytävän ei tarvitse risteyksen kohdalla leventyä näin paljon normaalia leveyttään suuremmaksi.

Läntisellä Brahenkadulla Josafatinkadun ja Kalliolanrinteen risteyksessä pyöräilijöiden liittymiin ajoradalle on merkitty luiskattu reunatuki. Luiskattu reunatuki ei sovellu käytettäväksi pyörätien poikki kulkevissa ratkaisuissa, eikä ole suunnitteluohjeiden mukainen. Näissä kohdissa ratkaisu toimii parhaiten ilman minkäänlaista reunakiveä.

Myös Läntisellä Brahenkadulla kolmitasoratkaisu olisi leveyden puolesta mahdollinen ja selkiyttäisi järjestelyn yksisuuntaista luonnetta verrattuna nykyiseen kaksisuuntaiseen pyörätiehen.

Päivitys: Kaupunkiympäristölautakunnan 4.9.2018 hyväksymät katusuunnitelmat:

Tulevat tapahtumat

Ke 27.5. klo 17:00 – 19:00

Jatketaanko HePon lenkkitoimintaa?

HePo lenkkitoiminnan järjestämiseksi etsitään edelleen yhtä tai useampaa lenkkivastaavaa. Ns. HePon lenkit ovat pyörineet viime kausina ilman lenkkivastaavaa. Jotta HePon nimellä toimivaa lenkkitoimintaa voidaan jatkaa enää tämän pidempään, edellytyksenä on, että tarvittavat vapaaehtoiset lenkkivastaavat löytyvät. Valitettavasti, jos yhtä tai useampaa lenkkivastaavana toimivaa vapaaehtoista ei löydy, HePon lenkkitoiminta päättyy tänä keväänä.

Mitä lenkkivastaava tekee?

Lenkkivastaava koordinoi lenkinvetäjien toimintaa ja koulutusten järjestämistä sekä huolehtii, että HePon lenkkitoiminta antaa ystävällisen ja tervetulleeksi toivottavan kuvan HePon toiminnasta. Vastaava huolehtii, että lenkkiohjelmistossa on myös matalan kynnyksen yhteislenkkejä eli takuulenkkejä (vauhti max. 25 km /h), joiden osallistujille annetaan takuu mukana pitämisestä. Lenkkivastaava huolehtii, että jos vetäjättömiä ja itseohjautuvia lenkkejä järjestetään, vetäjättömyys ja itseohjautuvuus tiedotetaan osallistujille selkeästi.

Lenkkivastaavan ei itse tarvitse vetää lenkkejä tai osata kouluttaa, vaan riittää että hän koordinoi toimintaa. Lenkkitoiminnan vastuita voidaan jakaa useammalle henkilölle, joista voidaan muodostaa lenkkitiimi. Tiimilläkin tulee kuitenkin olla yksi vastuuhenkilö samaan tapaan kuin yhdistyksellä on hallitus ja hallituksella puheenjohtaja.

Lenkkitoiminnasta saa lisätietoja HePon toiminnanjohtajalta:
henni.ahvenlampi@hepo.fi.

Jos olet kiinnostunut toimimaan lenkkivastaavana mahdollistaen HePon lenkkitoiminnan jatkumisen osallistu ke 27.5. Klo 17-19 järjestettävään lenkkikokoukseen, jossa HePon lenkkitoiminnan jatkumisesta tai päättymisestä päätetään.

Paikka: Polkimolle osoitteeseen Iso Roobertinkatu 3-5 A (sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri ”Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto”, 2. krs).

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/3003886539665353/

Kokouksen voi osallistua etäyhteydellä seuraavan linkin kautta: meet.google.com/jcx-mttp-avg


This event has a video call. Join: https://meet.google.com/jcx-mttp-avg +358 9 85691237 PIN: 163350965# View more phone numbers: https://tel.meet/jcx-mttp-avg?pin=8138692822164&hs=7

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Suomi
Ma 8.6. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
Pe 12.6. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -paneelikeskustelu

Ympäristöjärjestä Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry. järjestävät Helsinki-päivänä 12.6. klo 16-17 Pasilaa ja pyöräilyä käsittelevän paneelikeskustelun.

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan? 

Paneelikeskustelussa mukana:

  • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori
  • Dodo ry, Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmä
  • Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry, Tapio Keihänen, hallituksen jäsen
  • Pasila-liike, Jenni Ekholm
  • (Viides panelisti varmistuu pian.)

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. 

Tapahtuma on osa Helsinki-päivää, jonka kaikki tapahtumat ovat tänä vuonna verkossa. 

Tapahtumaan osallistutaan etäyhteydellä ja osallistumislinkki päivitetään ennen tapahtumaa tälle sivulle: https://hepo.fi/2020/05/12/pyorailykaupunki-pasila-etatapahtuma-12-6/

Yleisökysymyksiä voi lähettää ennen tapahtumaa seuraavan linkin kautta: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/573609153281128/

Su 14.6. klo 10:30 – 16:00

Pyöräretki ja retkien suunnittelukokous

Oletko jo kokeillut Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry:n leppoisia pyöräretkiä? Haluaisitko toimia retkenvetäjänä ja järjestää retken suosikkikohteeseesi?

Tervetuloa suunnittelemaan HePon retkikauden 2020 pyöräretkiä Maunulan ulkoilumajalle sunnuntaina 14.6. klo 14 (Metsäläntie 9, Helsinki). HePo tarjoaa kokoukseen osallistuville pullakahvit. Ennen kokousta poljemme retken Tapiolaan, jonne lähtö Maunulan majalta klo 10:30.

Tapahtuma Facebookissa: 
https://www.facebook.com/events/253027409144125/  

HePon ohjattuja pyöräretkiä järjestetään koko kesän lauantaisin ja sunnuntaisin Maunulan majalta keskuspuistosta. HePon retkille on ominaista mielenkiintoiset retkikohteet, rento pyöräilyvauhti sekä kahvittelu pyöräilyhenkisessä seurassa.

Suunnittelutapaamiseen ovat tervetulleita kaikki retkitoiminnan pyörittämisestä kiinnostuneet hepolaiset, niin uudet kuin vanhatkin tekijät. Tapaamisessa suunnitellaan tulevan kesäkauden retkiohjelmaa ja päätetään kauden päättäjäispäivä.

Retkien lisäksi tapaamisessa käydään läpi hyvältä retkenvetäjältä toivottuja taitoja, joiden avulla retkistä tulee entistä parempia, ja uusienkin on helpompi liittyä mukaan.

Jos et pääse paikalle kokoukseen, mutta haluat toimia retkenvetäjänä, ota yhteyttä retkivastaava Matti Takalaan (matti.takala@hepo.fi, puh. 041-7558691). Retkiä koskevia kysymyksiä, ideoita ja ehdotuksia voi esittää retkivastaavan lisäksi apulaisretkivastaava Satu Leppäselle (satu.leppanen@hepo.fi, puh. 040-5382873).

Lisätietoa HePon retkitoiminnasta löytyy HePon verkkosivuilta. Kun kesäkauden 2020 retkiohjelmasta on päätetty, tieto päivitetään alle linkatulle sivulle kohtaan HePon retkikalenteri: https://hepo.fi/toiminta/retket/

Maunulan Ulkoilumaja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Kalenteri