15.8.2018
Kannanotot

Kommentti Läntisen Tarvonsillan suunnitelmaluonnoksista

Espoon kaupunki suunnittelee parhaillaan vanhan huonokuntoisen kelluvan ponttonisillan korvaamista uudella kiinteällä sillalla Tarvossa Helsingin ja Espoon rajalla. Silta on osa Tarvonbaanaa, vilkasta pyöräliikenteen väylää, joka on yksi neljästä tärkeimmästä yhteydestä Espoon ja Helsingin välillä. Nykyisin reitti ei täytä baanoille asetettuja laatuvaatimuksia mm. liian kapean ja muutoinkin huonon sillan sekä kaupunkien rajalla sijaitsevan korkean ja jyrkän mäen vuoksi.

Uudesta sillasta suunnitellaan 4,5 metriä leveää, mikä on parempi kuin nykyinen vanha silta, mutta kuitenkin riittämätön baanan tuleville pyöräliikennemäärille. Sillalla on runsaasti ulkoilevia jalankulkijoita, minkä vuoksi kulkumuotojen erottelu ja riittävä väylän leveys ovat tärkeitä. Lisäksi silta ei ratkaise jyrkän mäen aiheuttamia ongelmia. Mäki tulisikin kiertää pohjoispuolelta, mikä edellyttää uuden väylän rakentamista kaupunkien rajan yli.

Kalliin sillan sijaan toinen vaihtoehto olisi linjata baana suoraan Gallen-Kallelan tieltä Turunväylän viertä Ritokalliontielle, jolloin pyörätie kulkisi penkereellä suoraan ilman mäkiä, ja Tarvonsalmen yli riittäisi lyhyt silta.

Toteutetaanpa vaihtoehdoista kumpi tahansa, tärkeintä on reitin mäettömyys ja riittävä väylän leveys. Sillan suunnitellaan kestävän 100 vuotta, joten tuleviin pyöräliikennemääriin on varauduttava jo nyt.

HePon kommentti Läntisen Tarvonsillan suunnitelmaluonnoksista

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua:

Päivitys: Espoon kaupungin vastine siltasuunnitelmista annettuun palautteeseen