3.2.2019
Pyöräilyinfo

HePo edustaa pyöräilijöitä, mutta myös heitä jotka eivät vielä pyöräile

Avaan tässä vähän sitä minkälaisia tavoitteita HePolla on ja ketä HePo edustaa. Pohjaan tekstin HePon strategiaan ja viime kuntavaalien tavoitteisiin.

HePon tavoitteena on pyöräilyn edellytysten parantaminen ja sitä kautta tehdä pääkaupunkiseudusta viihtyisämpi paikka elää ja liikkua. Lisäksi yksi pääviesteistämme on tarjota pyöräilyä ratkaisuna ilmastonmuutokseen.

Mielestäni edeltävän kappaleen rivien väliin on kirjoitettu myös se, että tavoitteenamme on lisätä pyöräliikennettä pääkaupunkiseudulla

Mitä pyöräliikenteen lisääminen edellyttää?

HePon mielestä tärkein pyöräliikennettä edistävä tekijä on turvallinen ja sujuvan pyörällä liikkumisen mahdollistava liikenneympäristö. Tämä tarkoittaa sitä että pyöräliikenteelle tehdyt liikenneratkaisut sopivat kyseiseen paikkaan ja että niitä ylläpidetään hyvin.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSL tekevät nykyään varsin paljon ja hyviä asioita pyöräliikenteen edistämiseksi. Baanaverkko on yksi esimerkki, jonka avulla pyörällä liikkuminen muuttuu huomattavasti helpommaksi. Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa etenkin Helsingin kaupungin kanssa siitä mitä asioita pyöräliikenteen suunnittelussa tapahtuu.

Mutta samaan aikaan on muistettava että aiempina vuosikymmeninä on rakennettu paljon huonoja liikenteellisiä järjestelyjä jotka eivät muutu kovin helposti mukaviksi tai turvallisiksi pyöräilijän näkökulmasta. Esimerkkejä on vaikka kuinka paljon, kuten ihan jokainen vilkasliikenteinen pyörätie ja jalkakäytävä jotka on erotettu vain maaliviivalla toisistaan. Toinen esimerkki ovat pääkadut Helsingissä, joiden varsilta puuttuvat pyörätiet kokonaan pitkiltä pätkiltä. Tällaisia ovat mm. Mäkelänkatu tai Mannerheimintie.

HePon mielestä liikenneympäristöstä on tehtävä sellaista että kuka tahansa uskaltaa hypätä pyörän selkään lähtiessään töihin tai asioille. Samalla pyöräliikenteen sujuvuutta on parannettava. Liian usein näkee että pyöräliikenne ja jalankulku laitetaan kiertämään moottoriajoneuvoliikenteen kulkiessa suorinta reittiä. Lisäksi pyöräliikenteen opastus pitää laittaa kuntoon, ettei tarvitse lähteä pyöräeksyilemään ihan tavallisella asiointireissulla

Rahaa. Se edellyttää rahaa.

HePo laati tavoitteet Helsinkiä, Espoota ja Vantaata varten viime kuntavaaleissa siitä mitä asioita kunkin kaupungin tulisi edistää toiminnassaan jotta pyöräliikenne kasvaisi. Kaikkien kolmen kaupungin kohdalla tavoitteissa oli kasvattaa määrärahoja pyöräliikenteen kehittämisessä merkittävästi. Helsingin osalta tavoitteeseen on suurelta osin päästykin. Espoossa määrärahoja lisättiin tälle vuodelle talousarvioneuvotteluissa ja kaikkien kolmen kaupungin tavoitteissa on lisätä pyöräilyn osuutta kaikista tehdyistä matkoista. Tämä tietysti vaatii investointeja jotta voidaan rakentaa uutta ja korjata vanhaa

… ja lisäksi konkreettisia toimenpiteitä mitä tehdä rahalla.

Helsingissä vaadimme kuntavaaleissa tilapäisten liikennejärjestelyjen kuntoon laittamista, pyörätunnelin rakentamista päärautatieaseman ali ja pyöräväylille väärinpysäköintiin puuttumista tiukemmin.

Espoossa ja Vantaalla (joiden tavoitteet olivat pitkälti samanlaiset) vaadimme samoin tilapäisten liikennejärjestelyjen kuntoon laittamista, pyoraliikenne.fi -suunnitteluohjeiden käyttöönottamista ja risteyksien korjaamista reunakivettömiksi, pyöräilykoordinaattorin palkkaamista kaupungille ja talvikunnosapidon kuntoon laittamista harjaamalla

No miten se meni?

Kuten ehkä asioita seurannut huomaa, melko moni näistä tavoitteista on mennyt eteenpäin. Helsingissä päärautatieaseman alikulku sai hiljattain sinetin valtuustossa, Espoossa ohjeistus reunakivien suhteen muutettiin niin että uusia täräyttäviä reunakiviä ei pidä rakentaa. Lisäksi Espoossa on palkattu pyöräilykoordinaattori viime vuonna ja siellä aletaan kokeilla harjaamalla tehtyä talvikunnossapitoa ensi vuonna.

Helsingissä olemme vaikuttamassa tilapäisratkaisuihin ja olemme yrittäneet vaikuttaa väärinpysäköintiin mutta vielä tähän mennessä huonolla menestyksellä. Mutta jatkamme yrittämistä

Tulevaisuus

Työ on siis kesken, kuten jokainen pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuva hyvin tietää. Mutta tämä ei tarkoita että meidän tulisi tyytyä nykyisiin tavoitteisiin. Olemme vähitellen aloittamassa työn HePon liikennepoliittisten linjausten laatimiseksi. Ajatuksena on että ne muodostavat pyöräliikenteen tavoitetilan esimerkiksi vuodelle 2025. Osallistamme tähän jäsenistöämme ja FB-ryhmämme jäseniä kyselyillä ja työpajoilla. Jos haluat olla mukana työssä tätä enemmän, ota yhteyttä minuun tai edunvalvontakoordinaattoriimme Annaan.

Vellu, HePon puheenjohtaja

P.S. HePo siis tekee vaikuttavaa toimintaa sinunkin hyväksesi. Jos haluat tukea yhdistyksen toimintaa, liity jäseneksi!