28.9.2019
Kannanotot

Turvallinen kävely ja pyöräliikenne Lauttasaaren sillalla taattava

Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 22.9.2019.

Lauttasaaren sillan työmaan aikaisissa liikennejärjestelyissä kävely ja pyöräliikenne on ohjattu samaan kapeaan tilaan. Ratkaisu on erikoinen, kun huomioidaan, että kyseessä on Helsingin vilkasliikenteisin pyöräväylä. Työmaan nykyinen vaihe jatkunee kevääseen, joten on kyse pitkästä poikkeusjärjestelystä. Väylällä on päivittäin vaaratilanteita eikä liikenne ole sujuvaa. Kosmeettisia muutoksia lukuun ottamatta väylän kapeutta tai asfaltin epätasaisuuksia ei ole korjattu turvallisiksi kaupungille jätetystä palautteesta huolimatta.

Silta on kävelyn ja pyöräliikenteen ainoa reitti Lauttasaaresta keskustaan. Lähin vaihtoehtoinen reitti kiertää noin 10 km päästä Laajalahden toiselta puolelta. Pyöräliikenteen kannalta tilanne on kestämätön. Helsingin kaupungin liikennemuotojen priorisoinnissa kävely ja pyöräliikenne ovat ensisijaisia, mutta se ei näy työmaajärjestelyissä. Sillan järjestelyihin on tultava parannus, koska nykyisellään sillan ylitys on turvaton ja hankala sekä jalan että pyörällä liikkuville.

Timo Hast
varapuheenjohtaja
Helsingin Polkupyöräilijät ry