20.10.2019
Kannanotot

Kommentti luonnoksesta Hietaniemenkadun, Merikannontien ja Hietakannaksentien liikennejärjestelyiksi

Hietaniemenkadun, Hietakannaksentien ja Merikannontien liikennejärjestelyihin suunnitellaan parhaillaan muutoksia. Kaupungin tavoitteena on parantaa jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuutta sekä ohjata runsasta autoliikenteen läpiajoa alueen pääkadulle, Mechelininkadulle.

Suunnitelmien mukaan pyöräliikenne siirrettäisiin ajoradalle ja pyörätiet muutettaisiin jalkakäytäviksi. Autoliikenteen läpiajoa puolestaan vähennettäisiin muuttamalla Merikannontie autoliikenteelle yksisuuntaiseksi Kesäkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun välillä.

Hietaniemenkadulle on tehty kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa Hietakannaksentien ja Mechelininkadun väliselle osuudelle. Toisessa vaihtoehdossa pyöräliikenne käyttäisi yhteisiä kaistoja autoliikenteen kanssa ja toisessa vaihtoehdossa katuosuudelle merkittäisiin erillinen pyöräkaista länteen päin ja keskustaan suuntautuva pyöräliikenne käyttäisi nykyistä pyörätietä.

Suunnitellut liikennejärjestelyt ovat pääosin hyviä, ja parantavat pyöräliikenteen edellytyksiä etenkin selkeyttämällä risteysjärjestelyitä ja parantamalla jalankulun ja pyöräliikenteen erottelua. Suunnitelmissa on kuitenkin kohtia, joihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota.

Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan pyöräliikenteen siirtäminen ajoradalle edellyttää autoliikenteen määrän katuosuudella olevan alle 2000 autoa vuorokaudessa. Suunnitelmassa ehdotetuilla muutoksilla tähän ei kuitenkaan päästäisi kaikilla katuosuuksilla. Tämä on ongelmallista, sillä pyöräliikenteen ohjaaminen ajoradalle edellyttää riittävän rauhallista autoliikennettä sekä ajonopeuksien että liikennemäärien puolesta. Autoliikenteen läpiajoa tulisikin vähentää sallimalla Hietakannaksentiellä ainoastaan tontille ajo.

Merikannontien hidasteet (asfalttikorotukset) ovat toteutukseltaan huomattavan paljon pyöräilijäystävällisemmät kuin Hietakannaksentien hidasteet (noppakiveys). Hietakannaksentiellä hidasteet tulisikin muuttaa pyöräliikenteelle turvallisemmiksi.

Yleisesti koko alueella on kiinnitettävä huomiota turvallisiin risteysjärjestelyihin sekä tasaiseen tienpintaan. Hidasteet, reunakivet ym. on korvattava tarvittaessa muun tyyppisillä ratkaisuilla, joista ei aiheudu haittaa tai vaaraa pyöräliikenteelle.

Lisäksi on syytä huomioida, että suunnitteilla oleva reitti on osa tulevaa Munkkiniemenbaanaa, ja lähtökohtaisesti Baanan etenemistä tuleekin väliaikaisratkaisujen sijaan kiirehtiä ja kantakaupungin tavoiteverkon toteutumista nopeuttaa.

Muutostyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2020 Hietaniemenkadun kunnostuksen yhteydessä.

Tutustu HePon kommenttiin ja suunnitelmiin: