14.11.2019
Kannanotot

Kommentti Kulosaaren puistotien katusuunnitelmaluonnoksesta

Kulosaaren puistotielle on suunnitteilla pyöräkatu, joka toimisi osana pyöräliikenteen pääreittiä, Itäbaanaa. Katusuunnitelmien luonnosversiot olivat kommentoitavina elo-syyskuussa 2019.

Toteutuessaan Kulosaaren puistotien muuttaminen pyöräkaduksi tuo selkeän parannuksen kadun nykytilaan. Vaikka suunnitelma onkin erittäin hyvä, sitä voisi edelleen parantaa muuttamalla joitakin yksityiskohtia, kuten risteysalueiden järjestelyitä pyöräkadun molemmissa päissä ja kiinnittämällä huomiota pintojen tasaisuuteen.

Suunnitelmassa pyöräkadun molemmissa päissä pyöräkatua edeltää osuus, jossa autoliikenne ja pyöräliikenne ovat ensin erillään omilla kaistoillaan, minkä jälkeen pyöräkaista päättyy ja pyöräliikenne joutuu siirtymään sivuttaissuunnassa autoliikenteen eteen. Ratkaisu on vaarallinen ja se tulisi vähintään korjata Pyöräliikenne.fi-suunnitteluohjeen mukaiseksi siten, että pyöräliikenteen ajolinja kulkee suoraan ja autoliikenne siirtyy sivuttaissuunnassa (Pyöräliikennejärjestelyjen saumakohdat linjaosuuksilla, kuvat 43 ja 44).

Parempi ratkaisu olisi kuitenkin siirtää pyöräkadun alkamiskohta aikaisemmaksi ja jättää pyöräkaistaosuus pois ainakin kadun länsipäässä. Tämä ratkaisu poistaisi konfliktipisteen kohdasta, jossa kaksi kaistaa muuttuu yhdeksi pyöräkadun alkamiskohdassa.

Pyöräkadun keskellä olevan yliajosaarekkeen suunnittelussa tulee huomioida pyöräliikenteen tarve ylittää saareke turvallisesti. Saarekkeen voi joutua ylittämään ohitustilanteessa ja se on pakko ylittää tultaessa pyöräkadulle pihasta tai risteävältä tieltä, kuten Adjutantinpolulta tai Purjehtijankujalta.

Suunnitelmassa saareke on samassa tasossa pyöräkadun kaistojen kanssa, mikä onkin oikea ratkaisu. Lisäksi saarekkeen tulisi olla riittävän tasainen. Suunnitelmassa esitetty nupukivi on todella epätasainen pintamateriaali, eikä sovellu pyöräilyyn. Lisäksi kivien väliset saumat ovat usein niin leveitä, että ne ovat vaarallisia kapearenkaisille pyörille. Epätasainen pinta vie huomion pois muun liikenteen seuraamiselta. Nupukivet tulisi vaihtaa tasaisempaan pintamateriaaliin, joka ei ole jäisenä liukas.

Yliajosaareketta tulisi myös kaventaa, jotta ajokaistoista saadaan leveämmät ja ohitustarve näin pienenee. Suunnitelmassa esitetty 2,10 metriä leveä kaista on liian kapea pyöräilijöiden keskinäiseen turvalliseen ohittamiseen, jos erotuskaista on epätasaista nupukiveä.

Suunnitelmassa ovenavaustilan leveys on Pyöräliikenne.fi-ohjeen mukaisesti 0,75 metriä. Tilaa tulisi mahdollisuuksien mukaan leventää. Riittävän leveä ovenavaustila pienentää todennäköisyyttä, että auton ovi yltäisi pyöräliikenteen ajolinjalle tai vaarallisen lähelle sitä. Liian lähelle avautuva ovi voi säikäyttää pyöräilijän ja näin aiheuttaa vaaratilanteen, vaikka varsinaista törmäysvaaraa ei olisikaan.

Baanat, kuten Itäbaanan osana toimiva Kulosaaren puistotie, ovat pyöräliikenteen verkon korkeatasoisimpia väyliä ja niillä pyöräliikenteen tulee olla priorisoitu muiden kulkumuotojen edelle. Muiden kulkumuotojen tarpeisiin perustuvia ratkaisuita, kuten suojateitä tai autoliikenteen hidastamiseksi tarkoitettuja hidastetöyssyjä tulee välttää baanoilla.

Yleensä hidastetöyssyt heikentävät pyöräliikenteen sujuvuutta kohtuuttomasti. Oikein suunniteltuina ja toteutettuina – eli sileäpintaisina ja loivaprofiilisina – niitä on mahdollista käyttää, jos rakenteellisten hidasteiden käyttäminen on välttämätöntä ja muut vaihtoehdot, kuten kavennukset, eivät sovellu kyseiseen kohteeseen.

Lähtökohtaisesti Kulosaaren puistotiellä tulisi kuitenkin pyrkiä vähentämään autoliikennettä esimerkiksi läpiajokiellolla tai siirtämällä metroaseman liityntäpysäköinti. Kulosaaren metroasemalta on kaikkialle saareen kävelymatka, ja kauempaa saapuvat voivat pysäköidä auton Herttoniemeen tai Kalasatamaan.

Kulosaaren puistotien auto- ja jalankulkuliikenteen määrät ovat niin vähäisiä, että suojateiden tarpeellisuutta tulisi tarkastella uudestaan ja poistaa tarpeettomat suojatiet. Jalankulkijan on helppo ylittää pyöräkatu haluamastaan kohdasta ilman suojatietäkin.

Päivitys 21.1.2020: Valmiit katusuunnitelmaehdotukset olivat nähtävillä 20.11.–3.12.2019 sekä uudestaan 8.–21.1.2020, sillä marraskuisen postilakon vuoksi kaupungin lähettämä nähtävilläolokirje ei tavoittanut kaikkia vastaanottajia ajoissa. HePo ei jättänyt muistutusta katusuunnitelmista. Nähtävillä olleet katusuunnitelmaehdotukset:

Tulevat tapahtumat

Ke 27.10. klo 18:00 – 20:00

Syyskokous

Tervetuloa Hepon sääntömääräiseen syyskokoukseen!

Aika: Keskiviikko 27.10.2020 klo 18.00
Paikka: Töölön kirjaston Mika Waltari -sali (neljäs kerros), Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki

Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa on paikat 80 kuulijalle. Valitsimme tämän tilan, jotta turvavälejä on helppo pitää.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä tästä linkistä:
meet.google.com/xuo-trwr-vpf

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, kuten

- Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun vahvistaminen vuodeksi 2022
- Luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen
- Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
- Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen
- Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

Lisäksi kokouksessa päätetään 5000 euron luottolimiitin hakemisesta Danske Bankilta sekä samansuuruisen talletusvakuuden antamisesta. Pankilta saatujen ohjeiden mukaan päätös luottokortin hakemisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, eli hallituksen tekemä päätös ei ole riittävä.

Syyskokouksen esityslista
https://drive.google.com/file/d/1YxE3aceCv9QyCXJ0qg4bBWqVr5-bVOjD/edit

Toimintasuunnitelma 2022
https://drive.google.com/file/d/1nuJbE4eg-sCh1YWrEagfwuWXpxhcOAxJ/edit

Talousarvio 2022
https://drive.google.com/file/d/1ZZbEN7ncHoo68BAas0NnB516T3JZkdBf/edit

Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/4IinfQMeK This event has a video call. Join: https://meet.google.com/xuo-trwr-vpf (FI) +358 9 85691202 PIN: 520600592# View more phone numbers: https://tel.meet/xuo-trwr-vpf?pin=7175596660076&hs=7

Ma 8.11. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Finland
Ma 13.12. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Finland
Kalenteri