14.11.2019
Kannanotot

Kommentti Kulosaaren puistotien katusuunnitelmaluonnoksesta

Kulosaaren puistotielle on suunnitteilla pyöräkatu, joka toimisi osana pyöräliikenteen pääreittiä, Itäbaanaa. Katusuunnitelmien luonnosversiot olivat kommentoitavina elo-syyskuussa 2019.

Toteutuessaan Kulosaaren puistotien muuttaminen pyöräkaduksi tuo selkeän parannuksen kadun nykytilaan. Vaikka suunnitelma onkin erittäin hyvä, sitä voisi edelleen parantaa muuttamalla joitakin yksityiskohtia, kuten risteysalueiden järjestelyitä pyöräkadun molemmissa päissä ja kiinnittämällä huomiota pintojen tasaisuuteen.

Suunnitelmassa pyöräkadun molemmissa päissä pyöräkatua edeltää osuus, jossa autoliikenne ja pyöräliikenne ovat ensin erillään omilla kaistoillaan, minkä jälkeen pyöräkaista päättyy ja pyöräliikenne joutuu siirtymään sivuttaissuunnassa autoliikenteen eteen. Ratkaisu on vaarallinen ja se tulisi vähintään korjata Pyöräliikenne.fi-suunnitteluohjeen mukaiseksi siten, että pyöräliikenteen ajolinja kulkee suoraan ja autoliikenne siirtyy sivuttaissuunnassa (Pyöräliikennejärjestelyjen saumakohdat linjaosuuksilla, kuvat 43 ja 44).

Parempi ratkaisu olisi kuitenkin siirtää pyöräkadun alkamiskohta aikaisemmaksi ja jättää pyöräkaistaosuus pois ainakin kadun länsipäässä. Tämä ratkaisu poistaisi konfliktipisteen kohdasta, jossa kaksi kaistaa muuttuu yhdeksi pyöräkadun alkamiskohdassa.

Pyöräkadun keskellä olevan yliajosaarekkeen suunnittelussa tulee huomioida pyöräliikenteen tarve ylittää saareke turvallisesti. Saarekkeen voi joutua ylittämään ohitustilanteessa ja se on pakko ylittää tultaessa pyöräkadulle pihasta tai risteävältä tieltä, kuten Adjutantinpolulta tai Purjehtijankujalta.

Suunnitelmassa saareke on samassa tasossa pyöräkadun kaistojen kanssa, mikä onkin oikea ratkaisu. Lisäksi saarekkeen tulisi olla riittävän tasainen. Suunnitelmassa esitetty nupukivi on todella epätasainen pintamateriaali, eikä sovellu pyöräilyyn. Lisäksi kivien väliset saumat ovat usein niin leveitä, että ne ovat vaarallisia kapearenkaisille pyörille. Epätasainen pinta vie huomion pois muun liikenteen seuraamiselta. Nupukivet tulisi vaihtaa tasaisempaan pintamateriaaliin, joka ei ole jäisenä liukas.

Yliajosaareketta tulisi myös kaventaa, jotta ajokaistoista saadaan leveämmät ja ohitustarve näin pienenee. Suunnitelmassa esitetty 2,10 metriä leveä kaista on liian kapea pyöräilijöiden keskinäiseen turvalliseen ohittamiseen, jos erotuskaista on epätasaista nupukiveä.

Suunnitelmassa ovenavaustilan leveys on Pyöräliikenne.fi-ohjeen mukaisesti 0,75 metriä. Tilaa tulisi mahdollisuuksien mukaan leventää. Riittävän leveä ovenavaustila pienentää todennäköisyyttä, että auton ovi yltäisi pyöräliikenteen ajolinjalle tai vaarallisen lähelle sitä. Liian lähelle avautuva ovi voi säikäyttää pyöräilijän ja näin aiheuttaa vaaratilanteen, vaikka varsinaista törmäysvaaraa ei olisikaan.

Baanat, kuten Itäbaanan osana toimiva Kulosaaren puistotie, ovat pyöräliikenteen verkon korkeatasoisimpia väyliä ja niillä pyöräliikenteen tulee olla priorisoitu muiden kulkumuotojen edelle. Muiden kulkumuotojen tarpeisiin perustuvia ratkaisuita, kuten suojateitä tai autoliikenteen hidastamiseksi tarkoitettuja hidastetöyssyjä tulee välttää baanoilla.

Yleensä hidastetöyssyt heikentävät pyöräliikenteen sujuvuutta kohtuuttomasti. Oikein suunniteltuina ja toteutettuina – eli sileäpintaisina ja loivaprofiilisina – niitä on mahdollista käyttää, jos rakenteellisten hidasteiden käyttäminen on välttämätöntä ja muut vaihtoehdot, kuten kavennukset, eivät sovellu kyseiseen kohteeseen.

Lähtökohtaisesti Kulosaaren puistotiellä tulisi kuitenkin pyrkiä vähentämään autoliikennettä esimerkiksi läpiajokiellolla tai siirtämällä metroaseman liityntäpysäköinti. Kulosaaren metroasemalta on kaikkialle saareen kävelymatka, ja kauempaa saapuvat voivat pysäköidä auton Herttoniemeen tai Kalasatamaan.

Kulosaaren puistotien auto- ja jalankulkuliikenteen määrät ovat niin vähäisiä, että suojateiden tarpeellisuutta tulisi tarkastella uudestaan ja poistaa tarpeettomat suojatiet. Jalankulkijan on helppo ylittää pyöräkatu haluamastaan kohdasta ilman suojatietäkin.

Päivitys 21.1.2020: Valmiit katusuunnitelmaehdotukset olivat nähtävillä 20.11.–3.12.2019 sekä uudestaan 8.–21.1.2020, sillä marraskuisen postilakon vuoksi kaupungin lähettämä nähtävilläolokirje ei tavoittanut kaikkia vastaanottajia ajoissa. HePo ei jättänyt muistutusta katusuunnitelmista. Nähtävillä olleet katusuunnitelmaehdotukset:

Tulevat tapahtumat

Ke 27.5. klo 17:00 – 19:00

Jatketaanko HePon lenkkitoimintaa?

HePo lenkkitoiminnan järjestämiseksi etsitään edelleen yhtä tai useampaa lenkkivastaavaa. Ns. HePon lenkit ovat pyörineet viime kausina ilman lenkkivastaavaa. Jotta HePon nimellä toimivaa lenkkitoimintaa voidaan jatkaa enää tämän pidempään, edellytyksenä on, että tarvittavat vapaaehtoiset lenkkivastaavat löytyvät. Valitettavasti, jos yhtä tai useampaa lenkkivastaavana toimivaa vapaaehtoista ei löydy, HePon lenkkitoiminta päättyy tänä keväänä.

Mitä lenkkivastaava tekee?

Lenkkivastaava koordinoi lenkinvetäjien toimintaa ja koulutusten järjestämistä sekä huolehtii, että HePon lenkkitoiminta antaa ystävällisen ja tervetulleeksi toivottavan kuvan HePon toiminnasta. Vastaava huolehtii, että lenkkiohjelmistossa on myös matalan kynnyksen yhteislenkkejä eli takuulenkkejä (vauhti max. 25 km /h), joiden osallistujille annetaan takuu mukana pitämisestä. Lenkkivastaava huolehtii, että jos vetäjättömiä ja itseohjautuvia lenkkejä järjestetään, vetäjättömyys ja itseohjautuvuus tiedotetaan osallistujille selkeästi.

Lenkkivastaavan ei itse tarvitse vetää lenkkejä tai osata kouluttaa, vaan riittää että hän koordinoi toimintaa. Lenkkitoiminnan vastuita voidaan jakaa useammalle henkilölle, joista voidaan muodostaa lenkkitiimi. Tiimilläkin tulee kuitenkin olla yksi vastuuhenkilö samaan tapaan kuin yhdistyksellä on hallitus ja hallituksella puheenjohtaja.

Lenkkitoiminnasta saa lisätietoja HePon toiminnanjohtajalta:
henni.ahvenlampi@hepo.fi.

Jos olet kiinnostunut toimimaan lenkkivastaavana mahdollistaen HePon lenkkitoiminnan jatkumisen osallistu ke 27.5. Klo 17-19 järjestettävään lenkkikokoukseen, jossa HePon lenkkitoiminnan jatkumisesta tai päättymisestä päätetään.

Paikka: Polkimolle osoitteeseen Iso Roobertinkatu 3-5 A (sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri ”Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto”, 2. krs).

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/3003886539665353/

Kokouksen voi osallistua etäyhteydellä seuraavan linkin kautta: meet.google.com/jcx-mttp-avg


This event has a video call. Join: https://meet.google.com/jcx-mttp-avg +358 9 85691237 PIN: 163350965# View more phone numbers: https://tel.meet/jcx-mttp-avg?pin=8138692822164&hs=7

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Suomi
Ma 8.6. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
Pe 12.6. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -paneelikeskustelu

Ympäristöjärjestä Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry. järjestävät Helsinki-päivänä 12.6. klo 16-17 Pasilaa ja pyöräilyä käsittelevän paneelikeskustelun.

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan? 

Paneelikeskustelussa mukana:

  • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori
  • Dodo ry, Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmä
  • Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry, Tapio Keihänen, hallituksen jäsen
  • Pasila-liike, Jenni Ekholm
  • (Viides panelisti varmistuu pian.)

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. 

Tapahtuma on osa Helsinki-päivää, jonka kaikki tapahtumat ovat tänä vuonna verkossa. 

Tapahtumaan osallistutaan etäyhteydellä ja osallistumislinkki päivitetään ennen tapahtumaa tälle sivulle: https://hepo.fi/2020/05/12/pyorailykaupunki-pasila-etatapahtuma-12-6/

Yleisökysymyksiä voi lähettää ennen tapahtumaa seuraavan linkin kautta: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/573609153281128/

Su 14.6. klo 10:30 – 16:00

Pyöräretki ja retkien suunnittelukokous

Oletko jo kokeillut Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry:n leppoisia pyöräretkiä? Haluaisitko toimia retkenvetäjänä ja järjestää retken suosikkikohteeseesi?

Tervetuloa suunnittelemaan HePon retkikauden 2020 pyöräretkiä Maunulan ulkoilumajalle sunnuntaina 14.6. klo 14 (Metsäläntie 9, Helsinki). HePo tarjoaa kokoukseen osallistuville pullakahvit. Ennen kokousta poljemme retken Tapiolaan, jonne lähtö Maunulan majalta klo 10:30.

Tapahtuma Facebookissa: 
https://www.facebook.com/events/253027409144125/  

HePon ohjattuja pyöräretkiä järjestetään koko kesän lauantaisin ja sunnuntaisin Maunulan majalta keskuspuistosta. HePon retkille on ominaista mielenkiintoiset retkikohteet, rento pyöräilyvauhti sekä kahvittelu pyöräilyhenkisessä seurassa.

Suunnittelutapaamiseen ovat tervetulleita kaikki retkitoiminnan pyörittämisestä kiinnostuneet hepolaiset, niin uudet kuin vanhatkin tekijät. Tapaamisessa suunnitellaan tulevan kesäkauden retkiohjelmaa ja päätetään kauden päättäjäispäivä.

Retkien lisäksi tapaamisessa käydään läpi hyvältä retkenvetäjältä toivottuja taitoja, joiden avulla retkistä tulee entistä parempia, ja uusienkin on helpompi liittyä mukaan.

Jos et pääse paikalle kokoukseen, mutta haluat toimia retkenvetäjänä, ota yhteyttä retkivastaava Matti Takalaan (matti.takala@hepo.fi, puh. 041-7558691). Retkiä koskevia kysymyksiä, ideoita ja ehdotuksia voi esittää retkivastaavan lisäksi apulaisretkivastaava Satu Leppäselle (satu.leppanen@hepo.fi, puh. 040-5382873).

Lisätietoa HePon retkitoiminnasta löytyy HePon verkkosivuilta. Kun kesäkauden 2020 retkiohjelmasta on päätetty, tieto päivitetään alle linkatulle sivulle kohtaan HePon retkikalenteri: https://hepo.fi/toiminta/retket/

Maunulan Ulkoilumaja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Kalenteri