30.3.2020
Kannanotot

Muistutus Ainonaukion, Korkeakouluaukion ja Otaniementien katusuunnitelmista

Otaniemen kampusalue on erittäin vilkasta jalankulkualuetta ja lisäksi alueella on runsaasti sekä alueen sisäistä että läpikulkevaa pyöräliikennettä. Tällä hetkellä näitä liikennemääriä ei ole riittävästi huomioitu erityisesti metroaseman ja Väreen ympäristössä, mikä osittain johtunee alueen keskeneräisyydestä.

Alueella on kuitenkin myös jo valmistuneita jalankulun reittejä, joiden suunnittelu on pahasti epäonnistunut. Todisteena tästä alueen nurmialueet ovat täynnä mutaisia polkuja, joita ihmiset ovat joutuneet tallaamaan päästäkseen määränpäähänsä. Osa poluista johtaa pyörätielle, mikä onkin ymmärrettävää, sillä jalkakäytävää ei ole.

Jalkakäytävän sijaan lähistöllä kulkee kivituhkapintaisia puistokäytäviä (Väreen pohjoisseinusta), mutta Konemiehentien ja Otakaaren suunnasta tulevat jalankulkijat eivät näitä käytäviä käytä, vaan kävelevät Maarintien reunalla kulkevaa pyörätietä.

Katusuunnitelman mukaan tähän on tulossa merkittävä parannus, kun pyörätien viereen rakennetaan jalkakäytävä. Parannus näyttäisi kuitenkin jäävän puolitiehen, sillä jalkakäytävä päättyy yllättäen keskelle vilkasta jalankulkualuetta. Käytännössä ratkaisu pakottaa jalankulkijat jatkamaan nykyisen mutaisen polun käyttöä nurmikon poikki tai kävelemään pyörätietä pitkin. Pyörätiellä kävelevät suuret jalankulkijamassat puolestaan saavat pyöräilijät siirtymään raitiotielle, mikä ei ole pyöräliikenteen turvallisuuden kannalta suotavaa.

Näiden lisäksi Korkeakouluaukion ja metroaseman läheisyyteen osoitettuja pyöräpysäköintipaikkoja on liian vähän. Nykyiset telineet ovat täynnä aamusta iltaan ja pysäköidyt pyörät peittävät aukiosta huomattavan suuren osan. Tässä suunnitelmassa tulisi tarttua myös tähän ongelmaan ja osoittaa Korkeakouluaukiolle merkittävästi lisää telineitä.

Lisäksi Korkeakouluaukion pysäköintipaikkojen saavutettavuus on heikko, sillä Otaniementien rinnakkainen pyörätie vaihtaa puolta juuri Korkeakouluaukion kohdalla. Suunnitelmassa tulisi huomioida nykyistä paremmin metroasemalle ja metroasemalta tuleva Otaniemen sisäinen pyöräliikenne. Parhaiten tähän asiaan pystyttäisiin puuttumaan jatkamalla nykyistä Otaniementien lounaispuolella kulkevaa pyörätietä suojellun puun alta Anna Sinebrychoffin kujalle ja Vuorimiehentielle saakka. Saavutettavuutta tarkasteltaessa tulee huomioida raitiotien rakentamisen aiheuttamat muutokset alueella: nykyisin raitiotien paikalla on tasainen asfaltti, jota pitkin pyörällä pääsee pysäköintialueelle, mutta kiskojen rakentamisen jälkeen liikkuminen raitiotiellä on kiskourien ja raitioliikenteen vuoksi vaarallista, ja myös pintamateriaali, kuten nurmikko, voi tehdä liikkumisesta vaikeaa.

Sen lisäksi, että jalankulkureitit ovat alueella epäjatkuvia ja epäintuitiivisia ovat ne liian kapeita. Kampusalueella jalankulkua on erittäin paljon ja ihmisiä liikkuu usein muutaman ihmisen porukoissa. Jalankululle tulee osoittaa riittävän leveät jalkakäytävät, sillä ilman tasoerottelua jalankulkijamassat ajautuvat hyvin herkästi pyöräteiden puolelle. Esimerkiksi Otaniementien raitiovaunupysäkin kohdalle suunniteltu kaksi metriä leveä jalkakäytävä on täysin riittämätön. Kyseessä on Otaniemen keskeisin joukkoliikenteen solmukohta ja eri suuntiin kulkevia jalankulkijoita on jo nyt erittäin paljon. Etäämmällä metroasemasta ja Raide-Jokerista sekä keskellä puistokäytäviä tilanne ei ole yhtä kriittinen, mutta näillä kampuksen jalankulkualueen ydinalueilla kahden metrin levyiset jalkakäytävät eivät tule millään tulevaisuudessa riittämään, kun eivät ne nykyäänkään riitä.

Sekä alueen nykytilassa että katusuunnitelmassa esiintyviä ongelmia on havainnollistettu alla olevissa kuvissa.

Liikenneympäristön käyttäjät tulee huomioida suunnittelussa nykyistä paremmin (kuvituskuva).
Jalankulkijoiden tallaama polku nurmialueen poikki pyörätieltä, jolle heidän ei olisi alunperinkään pitänyt eksyä.
Kävelyreitit tulee toteuttaa loogisesti ihmisten liikkumistarpeet huomioiden. Kuvan tilanteessa kävelyreitti tulee kulkemaan suoraan nurmialueiden poikki metroasemalta Vuorimiehentien kiinteistöjen suuntaan.
Kuvat yllä ja alla: Tarve jalankulun reitille on ilmeinen. Jalkakäytävä päättyy keskellä vilkasta kävelyaluetta ja pakottaa jalankulkijat mutaiselle polulle nurmikon halki tai kävelemään pyörätietä pitkin. Pyörätiellä harhailevat jalankulkijat puolestaan saavat pyöräilijät siirtymään raitiotielle, mikä ei ole pyöräliikenteen turvallisuuden eikä raitioliikenteen sujuvuuden kannalta suotavaa.
Pyörätien jatkaminen myös Otaniementien eteläpuolella parantaa metroaseman saavutettavuutta, mutta myös Otaniemen kautta kulkevaa pyöräliikennettä.

Parannuksena ehdotamme, että

  • Ainonaukion ja Korkeakouluaukion välille rakennetaan uusi jalankulkuyhteys korvaamaan nykyinen mutainen polku nurmialueen halki sivulla 4 esitettyjen kuvien mukaisesti.
  • Parannetaan metroaseman pyöräpysäköinnin saavutettavuutta jatkamalla pyörätietä Korkeakouluaukion kohdalla myös Otaniementien eteläpuolella.
  • Pyörätien vierellä kulkeva jalkakäytävä levennetään 3 metrin leveyiseksi vähintään Vuorimiehentien ja Tietotien välisellä osuudella. Erityisen kriittinen kohta on Aalto-yliopiston kirjaston kohdalla oleva raitiotiepysäkki. Tässä kohdassa 2 metriä leveä jalkakäytävä on täysin riittämätön.
  • Toteutetaan suunnittelualueen läpi kulkevalla pyörätiellä jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu tasoerolla samalla tavalla kuin Leppävaaran aseman alikulussa on tehty.
  • Lisätään jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu Otaniementien eteläpuolelle Vuorimiehentiestä itään.
  • Lisätään jalankulun ja pyöräliikenteen katumerkinnät (jalankulkija- ja pyöräsymbolit) kaikkiin risteyksiin ja pyörätien ylittävien suojateiden kohdalle, mukaan lukien kaikki pyöräteiden kanssa risteävät pihakäytävät yms.

Muita huomioita:

  • Konemiehentien ja Otakaaren välille tulee toteuttaa jalankulkuyhteys myös raitiotien pohjoispuolelle. Tämä vähentää painetta käyttää raitiotien eteläpuolelle suunniteltua jalkakäytävää ja näin myös jalankulkua pyörätiellä.
  • Raitiotiepysäkin odotusalueen ja pyörätien välissä oleva kaide on hyvä ratkaisu ja parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. Tätä ratkaisua tulee käyttää kaikilla raitiotiepysäkeillä ja vilkkailla bussipysäkeillä aina silloin, kun pysäkin ohittaa vilkas pyörätie.

Päivitys

Espoon tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelman 22.4.2020. Muistutus ei johtanut parannuksiin.

Tulevat tapahtumat

Ke 27.10. klo 18:00 – 20:00

Syyskokous

Tervetuloa Hepon sääntömääräiseen syyskokoukseen!

Aika: Keskiviikko 27.10.2020 klo 18.00
Paikka: Töölön kirjaston Mika Waltari -sali (neljäs kerros), Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki

Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa on paikat 80 kuulijalle. Valitsimme tämän tilan, jotta turvavälejä on helppo pitää.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä tästä linkistä:
meet.google.com/xuo-trwr-vpf

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, kuten

- Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun vahvistaminen vuodeksi 2022
- Luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen
- Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
- Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen
- Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

Lisäksi kokouksessa päätetään 5000 euron luottolimiitin hakemisesta Danske Bankilta sekä samansuuruisen talletusvakuuden antamisesta. Pankilta saatujen ohjeiden mukaan päätös luottokortin hakemisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, eli hallituksen tekemä päätös ei ole riittävä.

Syyskokouksen esityslista
https://drive.google.com/file/d/1YxE3aceCv9QyCXJ0qg4bBWqVr5-bVOjD/edit

Toimintasuunnitelma 2022
https://drive.google.com/file/d/1nuJbE4eg-sCh1YWrEagfwuWXpxhcOAxJ/edit

Talousarvio 2022
https://drive.google.com/file/d/1ZZbEN7ncHoo68BAas0NnB516T3JZkdBf/edit

Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/4IinfQMeK This event has a video call. Join: https://meet.google.com/xuo-trwr-vpf (FI) +358 9 85691202 PIN: 520600592# View more phone numbers: https://tel.meet/xuo-trwr-vpf?pin=7175596660076&hs=7

Ma 8.11. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Finland
Ma 13.12. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Finland
Kalenteri