30.3.2020
Kannanotot

Muistutus Ainonaukion, Korkeakouluaukion ja Otaniementien katusuunnitelmista

Otaniemen kampusalue on erittäin vilkasta jalankulkualuetta ja lisäksi alueella on runsaasti sekä alueen sisäistä että läpikulkevaa pyöräliikennettä. Tällä hetkellä näitä liikennemääriä ei ole riittävästi huomioitu erityisesti metroaseman ja Väreen ympäristössä, mikä osittain johtunee alueen keskeneräisyydestä.

Alueella on kuitenkin myös jo valmistuneita jalankulun reittejä, joiden suunnittelu on pahasti epäonnistunut. Todisteena tästä alueen nurmialueet ovat täynnä mutaisia polkuja, joita ihmiset ovat joutuneet tallaamaan päästäkseen määränpäähänsä. Osa poluista johtaa pyörätielle, mikä onkin ymmärrettävää, sillä jalkakäytävää ei ole.

Jalkakäytävän sijaan lähistöllä kulkee kivituhkapintaisia puistokäytäviä (Väreen pohjoisseinusta), mutta Konemiehentien ja Otakaaren suunnasta tulevat jalankulkijat eivät näitä käytäviä käytä, vaan kävelevät Maarintien reunalla kulkevaa pyörätietä.

Katusuunnitelman mukaan tähän on tulossa merkittävä parannus, kun pyörätien viereen rakennetaan jalkakäytävä. Parannus näyttäisi kuitenkin jäävän puolitiehen, sillä jalkakäytävä päättyy yllättäen keskelle vilkasta jalankulkualuetta. Käytännössä ratkaisu pakottaa jalankulkijat jatkamaan nykyisen mutaisen polun käyttöä nurmikon poikki tai kävelemään pyörätietä pitkin. Pyörätiellä kävelevät suuret jalankulkijamassat puolestaan saavat pyöräilijät siirtymään raitiotielle, mikä ei ole pyöräliikenteen turvallisuuden kannalta suotavaa.

Näiden lisäksi Korkeakouluaukion ja metroaseman läheisyyteen osoitettuja pyöräpysäköintipaikkoja on liian vähän. Nykyiset telineet ovat täynnä aamusta iltaan ja pysäköidyt pyörät peittävät aukiosta huomattavan suuren osan. Tässä suunnitelmassa tulisi tarttua myös tähän ongelmaan ja osoittaa Korkeakouluaukiolle merkittävästi lisää telineitä.

Lisäksi Korkeakouluaukion pysäköintipaikkojen saavutettavuus on heikko, sillä Otaniementien rinnakkainen pyörätie vaihtaa puolta juuri Korkeakouluaukion kohdalla. Suunnitelmassa tulisi huomioida nykyistä paremmin metroasemalle ja metroasemalta tuleva Otaniemen sisäinen pyöräliikenne. Parhaiten tähän asiaan pystyttäisiin puuttumaan jatkamalla nykyistä Otaniementien lounaispuolella kulkevaa pyörätietä suojellun puun alta Anna Sinebrychoffin kujalle ja Vuorimiehentielle saakka. Saavutettavuutta tarkasteltaessa tulee huomioida raitiotien rakentamisen aiheuttamat muutokset alueella: nykyisin raitiotien paikalla on tasainen asfaltti, jota pitkin pyörällä pääsee pysäköintialueelle, mutta kiskojen rakentamisen jälkeen liikkuminen raitiotiellä on kiskourien ja raitioliikenteen vuoksi vaarallista, ja myös pintamateriaali, kuten nurmikko, voi tehdä liikkumisesta vaikeaa.

Sen lisäksi, että jalankulkureitit ovat alueella epäjatkuvia ja epäintuitiivisia ovat ne liian kapeita. Kampusalueella jalankulkua on erittäin paljon ja ihmisiä liikkuu usein muutaman ihmisen porukoissa. Jalankululle tulee osoittaa riittävän leveät jalkakäytävät, sillä ilman tasoerottelua jalankulkijamassat ajautuvat hyvin herkästi pyöräteiden puolelle. Esimerkiksi Otaniementien raitiovaunupysäkin kohdalle suunniteltu kaksi metriä leveä jalkakäytävä on täysin riittämätön. Kyseessä on Otaniemen keskeisin joukkoliikenteen solmukohta ja eri suuntiin kulkevia jalankulkijoita on jo nyt erittäin paljon. Etäämmällä metroasemasta ja Raide-Jokerista sekä keskellä puistokäytäviä tilanne ei ole yhtä kriittinen, mutta näillä kampuksen jalankulkualueen ydinalueilla kahden metrin levyiset jalkakäytävät eivät tule millään tulevaisuudessa riittämään, kun eivät ne nykyäänkään riitä.

Sekä alueen nykytilassa että katusuunnitelmassa esiintyviä ongelmia on havainnollistettu alla olevissa kuvissa.

Liikenneympäristön käyttäjät tulee huomioida suunnittelussa nykyistä paremmin (kuvituskuva).
Jalankulkijoiden tallaama polku nurmialueen poikki pyörätieltä, jolle heidän ei olisi alunperinkään pitänyt eksyä.
Kävelyreitit tulee toteuttaa loogisesti ihmisten liikkumistarpeet huomioiden. Kuvan tilanteessa kävelyreitti tulee kulkemaan suoraan nurmialueiden poikki metroasemalta Vuorimiehentien kiinteistöjen suuntaan.
Kuvat yllä ja alla: Tarve jalankulun reitille on ilmeinen. Jalkakäytävä päättyy keskellä vilkasta kävelyaluetta ja pakottaa jalankulkijat mutaiselle polulle nurmikon halki tai kävelemään pyörätietä pitkin. Pyörätiellä harhailevat jalankulkijat puolestaan saavat pyöräilijät siirtymään raitiotielle, mikä ei ole pyöräliikenteen turvallisuuden eikä raitioliikenteen sujuvuuden kannalta suotavaa.
Pyörätien jatkaminen myös Otaniementien eteläpuolella parantaa metroaseman saavutettavuutta, mutta myös Otaniemen kautta kulkevaa pyöräliikennettä.

Parannuksena ehdotamme, että

  • Ainonaukion ja Korkeakouluaukion välille rakennetaan uusi jalankulkuyhteys korvaamaan nykyinen mutainen polku nurmialueen halki sivulla 4 esitettyjen kuvien mukaisesti.
  • Parannetaan metroaseman pyöräpysäköinnin saavutettavuutta jatkamalla pyörätietä Korkeakouluaukion kohdalla myös Otaniementien eteläpuolella.
  • Pyörätien vierellä kulkeva jalkakäytävä levennetään 3 metrin leveyiseksi vähintään Vuorimiehentien ja Tietotien välisellä osuudella. Erityisen kriittinen kohta on Aalto-yliopiston kirjaston kohdalla oleva raitiotiepysäkki. Tässä kohdassa 2 metriä leveä jalkakäytävä on täysin riittämätön.
  • Toteutetaan suunnittelualueen läpi kulkevalla pyörätiellä jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu tasoerolla samalla tavalla kuin Leppävaaran aseman alikulussa on tehty.
  • Lisätään jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu Otaniementien eteläpuolelle Vuorimiehentiestä itään.
  • Lisätään jalankulun ja pyöräliikenteen katumerkinnät (jalankulkija- ja pyöräsymbolit) kaikkiin risteyksiin ja pyörätien ylittävien suojateiden kohdalle, mukaan lukien kaikki pyöräteiden kanssa risteävät pihakäytävät yms.

Muita huomioita:

  • Konemiehentien ja Otakaaren välille tulee toteuttaa jalankulkuyhteys myös raitiotien pohjoispuolelle. Tämä vähentää painetta käyttää raitiotien eteläpuolelle suunniteltua jalkakäytävää ja näin myös jalankulkua pyörätiellä.
  • Raitiotiepysäkin odotusalueen ja pyörätien välissä oleva kaide on hyvä ratkaisu ja parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. Tätä ratkaisua tulee käyttää kaikilla raitiotiepysäkeillä ja vilkkailla bussipysäkeillä aina silloin, kun pysäkin ohittaa vilkas pyörätie.

Tulevat tapahtumat

La 25.7. klo 10:00 – 15:00

Pyöräretki Taiteen kotitaloon Keravalle


Tervetuloa HePon pyöräretkelle
Taiteen kotitaloon Keravalle. Retkelle lähdetään lauantaina 25.7. Viikin Prisman edestä klo 10:00. Mukaan voi liittyä myös Vantaan Kuusijärvellä, missä pysähdytään kahvilan luona noin klo 10:45. Matkaa kertyy noin 60 km, perillä Taiteen kotitalossa vietetään yksi tunti ja retki päättyy takaisin Viikkiin.

Lisätietoja HePon matalan kynnyksen ohjatuista retkistä voit lukea kotisivuiltamme: https://hepo.fi/toiminta/retket/. Retkille ovat tervetulleita kaikki, joille pyöräily on jo tuttua.


HePon retket ovat maksuttomia, eikä niille tarvitse ilmoittautua erikseen. Taiteen kotitalon sisäänpääsymaksu 6 euroa.Retki Facebookissa.


Tarkista tiedot retkikalenterista mahdollisten viime hetken muutosten varalta.

Lue lisää taideprojektista Helsingin Sanomien artikkelista.

Prisma Viikki, Viikintori 3, 00790 Helsinki, Suomi
Ma 10.8. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
Ke 19.8. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -etätapahtuma

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan?

Paneelikeskustelussa mukana:

- Harri Verkamo, Pasila-projektin liikennejärjestelyjen projektijohtaja, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmän koordinaattori, Dodo ry
- Tapio Keihänen, hallituksen jäsen, Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry
- Jenni Ekholm, asukasaktiivi, Pasila-liike

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin Polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. Kysymyksiä voi esittää jo ennen tapahtumaa täällä:
https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Etätapahtuman linkki päivitetään tänne lähempänä tapahtumaa.

Tapahtuman järjestävät Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry.

Dodo ry on urbaani ympäristöjärjestö, jonka toiminnan aiheita ovat kestävä kaupunkisuunnittelu, kestävä ruoantuotanto, ilmasto, globaali kehitys ja vertaisoppiminen. Dodon toiminta on keskittynyt Pasilan veturitalleille, jossa sijaitsee Dodon kaupunkiviljely- ja tapahtumakeskus Kääntöpöytä. Dodo on myös laatinut Ratapihavision eteläisen Keski-Pasilan alueesta.
https://dodo.org/

Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) on pääkaupunkiseudun pyöräilyn ja pyöräliikenteen edistämisyhdistys. Järjestön toimintaan kuuluu kuuluu vaikuttamista, tiedottamista, tapahtumia, retkiä ja lenkkejä. Vaikuttamiseen kuuluu jatkuvaa vuoropuhelua kaupunkien virkamiesten ja poliitikkojen kanssa ja yhteistyötä muiden pyöräilyyn liittyvien tahojen kanssa. Liity jäseneksi! https://hepo.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/

****
IN ENGLISH

Biking town Pasila

The panel discussion will be held in Finnish but questions can be asked also in English - in the event or here in advance: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8.

The discussion looks into the future of Pasila and how to develop biking in the area which aims to be the most easy to reach spot in Finland.

Panelists:
- Harri Verkamo, Pasila project's traffic solutions' director, Helsinki Urban Environment Division
- Oskari Kaupinmäki, cycling coordinator, Helsinki Urban Environment Division
- Petri Kangassalo, Coordinator of Urban planning group, Dodo
- Tapio Keihänen, board member, Helsinki cyclists
- Jenni Ekholm, community activist, Pasila movement

La 5.9. klo 0:00 – 23:59

Pyöräilyviikko

Kalenteri