1.4.2020
Kannanotot

Kommentti Tattariharjuntien ja Ilmasillantien katusuunnitelmien luonnoksista

Helsingin Polkupyöräilijät ry pitää positiivisena kehityksenä sitä, että yksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyitä toteutetaan kantakaupungin ulkopuolellakin ja näin parannetaan pyöräliikenteen verkkoa myös esikaupunkialueilla. Onnistuessaan yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt parantavat turvallisuutta etenkin risteyksissä ja sujuvoittavat liikkumista erityisesti silloin, kun pyöräliikenteen ja jalankulun määrät ovat suuria.

Tattariharjuntien yksisuuntaiset järjestelyt

Tattariharjuntien katusuunnitelmaluonnoksessa on kuitenkin vakavia ongelmia, joiden vuoksi yksisuuntaiset järjestelyt tulevat hankaloittamaan liikkumista ja tekemään siitä vaarallisempaa. Tattariharjuntiellä pyörätiet on yksisuuntaistettu ainoastaan reilun 600 metrin matkalta ja siirtymiset kadun yli ovat hankalia.

Suunnitelman mukainen ratkaisu pakottaa pohjoiseen polkevan pyöräilijän pysähtymään alamäen jälkeen ja ylittämään kahdessa vaiheessa risteyksen – eli odottamaan kahdet liikennevalot. Risteys, jossa pyöräilijä joutuu tekemään pistemäisen 90° käännöksen on pitkän ja jyrkän mäen alla, joka aiheuttaa omat haasteensa varsinkin liukkaalla kelillä.

Risteyksestä selvittyään pyöräilijä jatkaa 600 metriä ainoastaan ylittääkseen Tattariharjuntien uudelleen sekavassa Tempelhofinkadun risteyksessä palatessaan kaksisuuntaiselle pyörätielle, käytännössä pysähdyksistä kahden 90 asteen käännöksen jälkeen jyrkkään ylämäkeen. Ylittävä pyöräilijä tulee todennäköisesti autoilijalle melkoisena yllätyksenä keskellä risteysaluetta paikassa, jossa autoliikenteen nopeus todennäköisesti myös tulee olemaan melko suuri pitkästä suorasta ja ilmeisesti 4 metriä leveistä ajokaistoista johtuen.

Käytännössä suurin osa etelästä pohjoiseen kulkevista pyöräilijöistä tulee ajamaan tämän yksisuuntaisen osan vastoin liikennesuuntaa, joka luonnollisesti tulee aiheuttamaan jatkuvia vaaratilanteita kapealla, yksisuuntaiseksi tarkoitetulla pyörätiellä.

Tattariharjuntien suunnitelmassa ei ole huomioitu mitenkään etelästä ja pohjoisesta tulevan pyöräliikenteen kääntymistä vasemmalle muissa kuin Ilmasillantien risteyksessä sekä suunnitelma-alueen pohjoispäässä edellämainitussa Tempelhofinkadun risteyksessä. Suunnitelman estevaikutus on melkoinen, jos pyöräilijällä on mahdollisuus vaihtaa kadun toiselle puolelle ainoastaan noissa kahdessa risteyksessä. Alueelle on kuitenkin suunniteltu useita risteäviä katuja ja hyvin merkittävä määrä rakennuksia.

Kannatamme ehdottomasti pyörätieinfran yksisuuntaistamista tällaisilla normaalien katujen varsilla olevilla pyöräteillä, mutta sitä ei missään tapauksessa tule tehdä tällaisina lyhyinä, irrallisina pätkinä. Suunnitelman mukainen ratkaisu haittaa pyöräilyn edistämistä, se ei ole millään mittapuulla sujuva ja lisäksi se on toteutettu vaarallisesti.

Yksisuuntaistaminen tulee ehdottomasti toteuttaa huomattavasti pidempänä ratkaisuna Malmin kalmistotieltä Alppikylään ulottuvana yksisuuntaisena pyörätienä. Suunnitelmassa esitetyn katuosuuden rakentamista ei voida käynnistää ennen kuin kaupunki on valmis toteuttamaan yksisuuntaiset järjestelyt toimivana ja järkevänä kokonaisuutena.

Välikaista pyörätien ja ajoradan välissä

Sekä Tattariharjuntiellä että Ilmasillantiellä ei ole pyörätien ja ajoradan välissä minkäänlaista välikaistaa. Tattariharjuntien länsireunalla välikaista (puurivi) on sijoitettu jalkakäytävän ja pyörätien eikä pyörätien ja ajoradan väliin.

Pidämme toisaalta positiivisena, että puurivi parantaa huomattavasti jalankulun ja pyöräliikenteen erottelua, mutta muistutamme samalla, että pyörätien ja moottoriliikenteen väliin sijoitettuna puurivi tekisi pyöräilystä miellyttävämpää ja houkuttelevampaa sekä toimisi lumitilana. Puurivin sijoittamista tulee siis vielä harkita, kuitenkin siten, että jalkakäytävän ja pyörätien välisenä erotteluna on vähintään tasoero (kolmitasoratkaisu).

Mikäli puurivi sijoitetaan suunnitelmaluonnoksessa esitetyllä tavalla, tulee ajoradan ja pyörätien väliin jättää 0,5-1 metrin levyinen välikaista, joka palvelee lumitilana ja lisää etäisyyttä moottoriliikenteeseen. Välikaista tulee jättää molemmin puolin ajorataa sekä Tattariharjuntielle että Ilmasillantielle. Välikaistan merkitys korostuu Ilmasillantiellä, joka on osa baanaverkkoa ja jonka tulee siis olla erityisen korkealaatuinen väylä.