16.6.2020
Kannanotot

Kommentti Itäväylän reunapuiston suunnitelmaluonnoksesta

Helsingin Polkupyöräilijät ry toivoo eräitä muutoksia esilläolleisiin Itäväylän reunapuiston suunnitelmaluonnoksiin. Muutokset parantaisivat pyöräilyolosuhteita ja pyöräilyn turvallisuutta tulevalla, todennäköisesti hyvin vilkkaasti liikennöidyllä Itäbaanalla.

Hiihtomäentien risteys

Hiihtomäentien risteys on epäselvä ilman käsitystä, millaiseksi Hiihtomäentien pyöräilyinfra on suunniteltu. Suunnitelmaluonnos ei tuo tähän mitään valoa, vaan jostain syystä siinä todetaan koko Herttoniemen aseman seudun jätetyn Itäbaanan suunnittelusta pois. Vaikkei kyseinen kohta osukaan Itäväylän reunapuiston alueelle, HePo toivoo Itäbaanalle huolellista suunnittelua myös Herttoniemen aseman ohitukseen, jotta vältyttäisiin esimerkiksi Elielinaukion tai Länsilinkin kaltaiselta, kaoottiselta tilanteelta.

Konemestarinkadun alikulku

Suunnitelmaluonnoksen mukainen toteutus on vaarallinen pyöräilijöille ja tulee korjata.

Ramppi Konemestarinkadun alikulkuun on hyvin jyrkkä ja se päättyy lähes pistemäiseen 90° mutkaan, jossa seinärakenne tullee muodostamaan merkittävän näköesteen. Pyörällä ei pysty tekemään pistemäisiä käännöksiä, joten pyöräilijä ei fyysisesti pysty ajamaan suunnitelman mukaisesti alikulkuun; pyöräilijä tulee väistämättä koukkaamaan vastaantulevien puolelta. Myöskään idästä Itäbaanaa tuleva pyöräilijä ei pysty kääntymään oikealle rampille pysyen omalla kaistallaan, eikä välttämättä edes koko pyörätiellä. 

Rampin pituuskaltevuus on huimat 13,2 %, joka on noin kaksinkertainen suositeltavaan maksimiarvoon (Pyöräliikenteen suunnitteluohje, kuva 16). Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaisesti pituuskaltevuus ei saisi milloinkaan ylittää 8 %:a.

Suunnitelmaluonnoksesta ei selviä rampin leveys, mutta silmämääräisesti kuvasta arvioiden kaksisuuntaisen pyörätien leveys sillä on noin 2,5 metriä. Tila ei riitä turvalliseen kuormapyörien tai pyörän peräkärryjen kohtaamiseen.

Ramppi kulkee myös aivan kiinni seinässä, jolloin pyörätiestä tulee vielä selkeästi kapeampi: Pyöräilijä vaatii suoralla tiellä vähintään 60 cm tilan viereiseen seinään (Pyöräliikenteen suunnitteluohje, kuva 12). Tämä kaventaa kaksisuuntaisen pyörätien käytettävissä olevan leveyden alle kahteen metriin. Mutkan kohdalla tulee huomioida pyörän kallistustarve, joka lisää merkittävästi tilantarvetta. Näköeste ja pyörätiessä kiinni oleva seinä eivät mahdollista minkäänlaista väistöliikettä, mikäli alikulkutunnelista tulee mutkassa edes hieman oikaiseva tai omalla kaistallaan ajava, mutta jyrkemmin kallistava pyöräilijä. Mikäli tunneliin ajava pyöräilijä väistää edes hieman oikealle, pyörän ohjaustanko osuu seinään ja pyöräilijä kaatuu suoraan vastaantulijan alle.

Ramppi alikulkuun tulee tehdä loivempana ja pidempänä kaarroksena ja etäämmältä Itäbaanasta, jotta kaarre pystytään toteuttamaan turvallisena ja pyöräiltävänä. Hirvitien ja rampin väliin on piirretty kapea vihervyöhyke, jota voitaisiin hyödyntää tähän ramppiin. Viheralue voidaan tarvittaessa lisätä näin rampin ja Itäbaanan väliin jäävään alueeseen.

Vaikkei itse alikulku kuulukaan suunnittelualueeseen, alikulun valaisua tulee parantaa. Nykyisellään alikulun valaisu on riittämätön.

Nousu ennen Valurinkadun alikulkua

Itäbaanan pyörätie nousee selkeästi korkeammalle juuri ennen Valurinkadun alikulkua, tasosta +11,96 metriä tasolle +13,66 metriä.  Tämä aiheuttaa tarpeettomasti jyrkän laskun alikulkuun ja toisaalta jyrkän nousun alikulusta Itäbaanalle. Pyörätie tulisi olla mahdollisimman tasainen, eli pyörätietä rakennettaessa tasaus tulisi tehdä tuohon noin +12 metrin tasolle.

Pyöräteiden risteys

Valurinkadun alikulun tuntumassa Itäbaanan kanssa risteää pyörätie ja jalkakäytävä. Risteyskohta on ongelmallinen, se aiheuttaa tarpeettoman mutkan suoraan Itäbaanalta pyörätielle tai päinvastoin pyöräilevälle. Yhdistettynä suunnitelman mukaiseen reunakiveen, joka on madallettu ainoastaan juuri risteyksen edessä, tämä on vaarallinen toteutus. Pienikin oikaisu johtaa reunakiveen törmäämiseen ja todennäköiseen kaatumiseen. Reunakiveä ei välttämättä pysty edes erottamaan esimerkiksi lehtikelillä tai lumiseen aikaan. Reunakivi tulee toteuttaa joko nollatasoisena tai kokonaan ilman jonkin verran risteyksen molemmin puolin.

Valurinkadun alikulku

Laskettaessa Valurinkadun alikulkuun, pyörätiessä on kiinni tukimuuri. Tähän tukimuuriin pätee samat ongelmat kuin edellämainitussa Konemestarinkadun alikulussa seinän kanssa: Pyöräilijä tarvitsee vähintään 60 cm tilaa seinämäiseen esteeseen, kaarrettaessa enemmän. Tukimuuri tulee siten olla kauempana pyörätiestä.

Suunnitelma toteaa alikulussa olevan 0.5 metrin reuna-alueen molemmin puolin, mutta suunnitelmakuva tai havainnekuva ei tätä väitettä tue. Näissä tukimuuri on piirretty kiinni pyörätiehen ja jalkakäytävään. Reuna-alue olisi ehdottomasti tarpeen tällaisesssa ratkaisussa.

Jyrkät, 90° mutkat eivät myöskään kuulu baana-yhteyksiin. Alikulun osalta tulisi harkita, voitaisiinko se toteuttaa vinosti Itäväylän ali.

Samoin kuin Konemestarinkadun alikulun tapauksessa, myös Valurinkadun alikulun valaisua tulee parantaa.

Tulevat tapahtumat

Su 16.8. klo 10:15 – 13:15

Pyöräretki Helsingin ympäristön ulkotaiteeseen

Tervetuloa HePon matalan kynnyksen pyöräretkelle, jolla tutustutaan Helsingin ympäristön ulkotaiteeseen.

Kokoontuminen sunnuntaina 16.8. Maunulan majalla (Metsäläntie 9) klo 10:15. Retki alkaa klo 10:30. Retkelle ei ole määritelty tarkkaa päättymisaikaa. Tarkista tiedot
retkikalenterista mahdollisten viime hetken muutosten varalta.

Lisätietoja HePon matalan kynnyksen ohjatuista retkistä voit lukea kotisivuiltamme: https://hepo.fi/toiminta/retket/. Retkille ovat tervetulleita kaikki, joille pyöräily on jo tuttua. Ota vain pyöräsi ja saavu paikalle. Retkellä on maltillinen tahti, viihtyisä tunnelma ja mahdollisuus pullakahveihin taukopaikalla.

HePon retket ovat maksuttomia, eikä niille tarvitse ilmoittautua erikseen.

Retki Facebookissa

Maunulan Ulkoilumaja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Ma 17.8. klo 17:00 – 19:00

HePon vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen HePon vaikuttamisryhmän kokoukseen!

os. Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. krs.

Lisätietoja: 
henni.ahvenlampi@hepo.fi

Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Liity palaveriin tästä linkistä: meet.google.com/xmz-hnjo-ojg 

Tämä esityslista täydentyy vielä ennen palaverin alkua: 
https://docs.google.com/document/d/1_EH7zCtQ7W7TATXmaxf9CmT3_-NZ2ILYLHOJtUwwEKI/edit?usp=sharing

Myös uudet - tervetuloa mukaan!

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Suomi
Ke 19.8. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -etätapahtuma

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan?

Paneelikeskustelussa mukana:

- Harri Verkamo, Pasila-projektin liikennejärjestelyjen projektijohtaja, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmän koordinaattori, Dodo ry
- Tapio Keihänen, hallituksen jäsen, Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry
- Jenni Ekholm, asukasaktiivi, Pasila-liike

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin Polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. Kysymyksiä voi esittää jo ennen tapahtumaa täällä:
https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Etätapahtuman linkki päivitetään tänne lähempänä tapahtumaa.

Tapahtuman järjestävät Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry.

Dodo ry on urbaani ympäristöjärjestö, jonka toiminnan aiheita ovat kestävä kaupunkisuunnittelu, kestävä ruoantuotanto, ilmasto, globaali kehitys ja vertaisoppiminen. Dodon toiminta on keskittynyt Pasilan veturitalleille, jossa sijaitsee Dodon kaupunkiviljely- ja tapahtumakeskus Kääntöpöytä. Dodo on myös laatinut Ratapihavision eteläisen Keski-Pasilan alueesta.
https://dodo.org/

Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) on pääkaupunkiseudun pyöräilyn ja pyöräliikenteen edistämisyhdistys. Järjestön toimintaan kuuluu kuuluu vaikuttamista, tiedottamista, tapahtumia, retkiä ja lenkkejä. Vaikuttamiseen kuuluu jatkuvaa vuoropuhelua kaupunkien virkamiesten ja poliitikkojen kanssa ja yhteistyötä muiden pyöräilyyn liittyvien tahojen kanssa. Liity jäseneksi! https://hepo.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/

****
IN ENGLISH

Biking town Pasila

The panel discussion will be held in Finnish but questions can be asked also in English - in the event or here in advance: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8.

The discussion looks into the future of Pasila and how to develop biking in the area which aims to be the most easy to reach spot in Finland.

Panelists:
- Harri Verkamo, Pasila project's traffic solutions' director, Helsinki Urban Environment Division
- Oskari Kaupinmäki, cycling coordinator, Helsinki Urban Environment Division
- Petri Kangassalo, Coordinator of Urban planning group, Dodo
- Tapio Keihänen, board member, Helsinki cyclists
- Jenni Ekholm, community activist, Pasila movement

Kalenteri