8.12.2020
Kannanotot

Kommentti Jokiniementien ja Larin Kyöstin tien katusuunnitelmien luonnoksista

Jokiniementien pyöräliikenteen järjestely

Jokiniementie on vilkkaasti liikennöity paikallinen kokoojakatu. Koko Veräjämäen ja Veräjälaakson liikenne kulkee tämän kadun kautta ja moottoriajoneuvojen määrän vuorokaudessa arvioidaan olevan 5400 (lähde). Kyseisillä kaduilla kulkee myös bussi 65, jolla on normaalisti ruuhka-aikoina kuusi vuoroa tunnissa molempiin suuntiin.

Pyöräliikenteen tavoiteverkossa Jokiniementie on “muu reitti” (kuva alla). Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan “muulla reitillä”, jolla moottoriajoneuvoliikenteen määrä on 4000-7000 ajoneuvoa, tulee väylätyypin olla pyörätie tai -kaista.

Jokiniementien katusuunnitelman selostuksessa suunnitelman ensimmäiseksi tavoitteeksi asetetaan parantaa kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Larin Kyöstin tien selostuksessa ensimmäinen tavoite on parantaa kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä. Termistä “kevyt liikenne” on luovuttava; pyöräilyä ja jalankulkua ei ole tullut niputtaa termin “kevyt liikenne” alle Helsingissä enää useaan vuoteen (lähde). 

Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden parantamiseksi Jokiniementielle tulee suunnitella laadukkaat pyörätiet tai -kaistat pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti ja Larin Kyöstin tiellä tavoitteena tulee olla parantaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Larin Kyöstin tien osalta jää kuitenkin epäselväksi, miten pyöräilyn yhteyksiä suunnitelman mukaisella toteutuksella voidaan parantaa.

Kuva: Jokiniementie pyöräliikenteen tavoiteverkossa.

Jokiniementien ja Larin Kyöstin tien rakentamisaikataulu

Raide-Jokerin rakennustöiden vuoksi pyöräliikenteen baanan liikenne on siirretty Maaherrantieltä reitille Käpytie – Larin Kyöstin tie – Jokiniementie. Kiertoreittijärjestely on voimassa syksyyn 2022 saakka (lähde ja karttakuva järjestelystä).

Jokiniementien ja Larin Kyöstin tien rakentamisen ilmoitetaan alkavan alustavan aikataulun mukaan vuosina 2021–2022. Aikataulun suunnittelussa on huomioitava, että rakentamisen aloittaminen ei ole mahdollista ennen kuin Maaherrantien varteen on avattu uusi pyöräliikenteen yhteys ja liikenne on siirtynyt sinne.

Päivitys 12.1.2021: