16.12.2020
Tiedotteet

Aikuisten pyöräilykurssien monista oppilaista tulee työmatkapyöräilijöitä

Kuva: Niina Meriläinen / Vanhemmat mukaan kouluun -hanke

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) järjesti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa pyöräilyn perustaitojen opetusta aikuisille vantaalaisille syys-lokakuussa 2020. Pyöräilytaitoa tuli opiskelemaan 49 kurssilaista. Valtaosa heistä oppi vähintään pyöräilyn perusteet, mutta moni saavutti tason, jolla pystyy jatkossa polkemaan itsenäisesti vaikkapa työmatkansa. 

Kuluvan vuoden syksyllä Tikkurilassa ja Hakunilassa järjestettiin viisi pyöräilytaidon kurssikokonaisuutta, jotka sisälsivät yhteensä 25 kurssikertaa. Osa pyöräilykursseista järjestettiin avoimella ilmoittautumisella ja kuka vaan saattoi tulla mukaan. Osa kursseista järjestettiin puolestaan järjestöyhteistyönä valmiille ryhmille, jotka koostuivat erityisesti kotoutumisvaiheessa olevista maahanmuuttajanaisista. Kaikki kurssilaiset saivat kurssin aikana käyttöönsä itselleen sopivan kokoisen erityisillä harjoituspolkimilla varustetun polkupyörän. Kurssit olivat osallistujille maksuttomia.

– Pyöräilytaito on todella arvokas kansalaistaito. Päätimme Vantaan kaupungilla lähteä toteuttamaan aikuisten pyöräilykurssi -ideaa ennakkoluulottomasti koronavuodesta huolimatta. Nyt lopuksi täytyy sanoa, että hankkeen tulokset ovat olleet poikkeuksellisen myönteisiä. Mahdollistimme tällä yhteistyöllä kustannustehokkaasti keskeisen kansalaistaidon oppimisen suurelle joukolle ihmisiä ja edistimme samalla kaupunkilaisten kestävää liikkumista, kertoo hankkeen alullepanija, Vantaan kaupungininsinööri Henry Westlin

Tasapainon löytämisestä liikennesääntöihin

Opintosisällöllisesti kurssit jakautuivat kolmeen osaan. Alkeistason oppitunneilla opeteltiin pyöräilyn perusteita kuten tasapainon löytämistä, polkemista, jarruttamista ja ohjaamista.  Jatkotason oppitunneilla jatkettiin pyöräilytaidon vahvistamista sekä valmistauduttiin katuajoon ryhmäajoa ja liikennesääntöjä opettelemalla. Pyöräretkillä hankittiin kokemusta ja itseluottamusta itsenäiseen pyöräilyyn kaupunkiympäristössä. 

Kuva: Kati Pankka

Yli 70 % kursseille ilmoittautuneista määritteli lähtötasonsa “täysin pyöräilytaidottomiksi”. Osa osallistujista oli puolestaan saattanut kokeilla pyöräilyä vaikkapa lapsena, mutta esimerkiksi kaatuminen oli jättänyt niin suuren trauman, että vasta aikuisten alkeiskurssi sai heidät voittamaan pelkonsa ja aloittamaan pyöräilyn uudestaan.

Kuva: Kati Pankka

– Oli todella palkitsevaa ja välillä liikuttavaakin nähdä oppilaidemme ylittävän itsensä ja riemuitsevan uudesta taidostaan, kertoo hankkeen koordinaattori Taina Renkonen

– Pyöräilyn oppiminen aikuisena antaa rutkasti lisää itseluottamusta ja valaa uskoa siihen, että pystyy saavuttamaan asioita myös muilla elämänalueilla. Kurssien oppilaat tulivat monista eri taustoista, mutta myös kurssiohjaajiksi rekrytoiduista osa oli aiemmin itse käynyt vastaavalla kurssilla ja nyt opetti jo muita. Vasta muutaman vuoden Suomessa asuneet kurssiohjaajat kertoivat, että opetustyö kursseilla on auttanut heitä näkemään itsensä muunakin kuin ‘pelkkinä maahanmuuttajina’, Renkonen jatkaa.

Kuva: Kati Pankka

Vantaalla järjestetyt aikuisten pyöräilykurssit olivat luonteeltaan pioneerihenkisiä, sillä kyseessä on Helsingin Polkupyöräilijät ry:n ensimmäinen aikuisten pyöräilykurssihanke. HePo on saanut hankkeen järjestämiseen apua valtakunnallisen Pyöräliiton 3-vuotiselta Maahanmuuttajat pyörille -hankkeelta, joka on päättymässä vuonna 2021. Hankkeen aikana selvisi, että kursseille on jatkossakin tarvetta. Olisi tärkeää, että muutkin pyöräilyn paikallisyhdistykset käynnistäisivät kuntien kanssa vastaavaa toimintaa eri puolilla Suomea. 

Helsingin Polkupyöräilijät ry on perustettu vuonna 1981 ajamaan pääkaupunkiseudun pyöräilijöiden etua sekä toimimaan turvallisen, sujuvan ja viihtyisän pyöräilyn puolesta.

Median ja yhteistyöstä kiinnostuneiden tahojen tiedusteluihin kursseista vastaa koordinaattori Taina Renkonen
taina.renkonen@hepo.fi
+358 50 523 4328