1.2.2021
Kannanotot

Muistutus Matroonanportin katusuunnitelmasta

Matroonanportissa, Luoteisrinteessä ja Matroonankadulla pyöräliikenne kulkee  sekaliikenteessä, mikä on tällaisilla hiljaisilla asuinkaduilla sopiva ratkaisu. Vielä parempi ratkaisu olisi pyöräkatu, joita tulisi jatkossa rakentaa tämäntyyppisille kaduille enemmän.

Sivukadun (Matroonanportti) sekaliikennejärjestelyn ja pääkadun (Suomenlahdentie) kaksisuuntaisen pyöräliikenteen järjestelyn saumakohdan suunnittelu vaatii erityistä huomiota, jotta järjestely olisi käyttäjälle mahdollisimman selkeä. Pyörällä on oltava mahdollista, turvallista ja sujuvaa edetä risteyksessä kaikkiin suuntiin.

Suunnitelmassa Matroonanportin ajoradalta tuleva pyöräliikenne on ohjattu  sivusuunnalta yksisuuntaiselle pyörätielle pääopastimen ohi ja edelleen Suomenlahdentien kaksisuuntaiselle pyörätielle. Yksisuuntaiselle pyörätielle siirrytään ajoissa ennen liikennevaloristeystä, kuten pitääkin.

Vastakkaiseen suuntaan eli Suomenlahdentieltä Matroonanporttiin pyöräliikenne on ilmeisesti myös tarkoitus ohjata liikennevalojen ohi Matroonanportin ajoradalle, mutta liikenne on ohjattu väärään suuntaan (kohta ympyröity alla olevassa kuvassa).

Yksisuuntaista pyörätietä tulee jatkaa jonkin matkaa Matroonanportin suuntaisesti ja ohjata pyöräliikenne ajoradalle hieman kauempana liikennevaloristeyksestä alla olevan kuvan mukaisesti. Suunnitelmassa esitetty järjestely on epäselvä paitsi ajosuunnan kannalta, myös väistämisvelvollisuuksien kannalta. Epäselvää on myös se, noudattaako ajoradalle siirtyvä pyöräliikenne liikennevalo-ohjausta vai ei, koska siirtymäkohta ajoradalle on aivan liikennevaloristeyksen vieressä.

Kuvan lähde: Pyöräliikennejärjestelyjen saumakohdat risteysalueilla, kuva 146.

Lisäksi muistutamme, että pääkadun eli Suomenlahdentien järjestelyn tulee jatkua yhtenäisenä. Suunnitelmassa pyöräilyn ja jalankulun erottelu katkeaa Matroonanportin risteykseen ja samalla väylän pinnoite muuttuu huonolaatuisemmaksi. Erottelua tulee jatkaa koko kadun pituudelta ja vähintään pyörätien tulee olla asfaltoitu.

Päivitys

Espoon tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmat 17.3.2021.