9.10.2021
Kannanotot

Pyöräliikenteen baanasuunnitelmat korjattava Backaksen elämyspuistossa

Mielipidekirjoitus on julkaistu Vantaan Sanomissa 9.10.2021.

Vantaan kaupunki on julkaissut Backaksen elämyspuiston kaavaluonnoksen. Suunnitelma sisältää hälyttäviä puutteita jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuudessa ja sujuvuudessa.

Baanalla tarkoitetaan nopeaa ja laadukasta pyöräliikenteen reittiä. Luonnoksen baanalinjaus sisältää kuitenkin suorakulmakäännöksiä sekä turhaa kiertoa ja nousua. Esimerkiksi Ylästön suuntaan lisämatkaa kertyisi yli puoli kilometriä.

Backas on merkittävä solmukohta rakentuvassa baanaverkossa. Ylästön kautta kulkeva Myyrmäen–Tikkurilanbaana risteää siellä Lentoasemalta Tammiston kautta Helsinkiin vievän Lentoasemanbaanan kanssa.

Vantaan strategiset tavoitteet, liikennepoliittinen ohjelma, ja liikenneturvallisuus edellyttävät, että baanalinjaus korjataan vastaamaan ihmisten luonnollisia liikkumistarpeita.

Turvallista liikkumista palvelevat baanalinjaukset on kaavaluonnoksessa tyrmätty ontuvilla perusteluilla. Tammien reunustama kaunis Promenadi on jo nyt suosittu kävely- ja pyöräreitti. Kaavaselostus esittää jalankulun- ja pyöräliikenteen vaarana pulkkamäen ja muiden toimintojen vieressä, mutta ristiriitaisesti sallisi samaan paikkaan huoltoliikenteen. Pulkkamäen turvallisuutta on parannettava joka tapauksessa. Huoltoliikenteen kuorma-autot on ohjattava kartanomäen länsipuolelta. Promenadi on varattava jalankulku- ja pyöräliikenteelle.

Ylästön suunnan peltoraitilla jalankulku- ja pyöräliikenne tulee olemaan erittäin vilkasta. Kaavaselostuksessa on esitetty huoli mahdollisista vaaratilanteista. Hämmentävän nurinkurisesti tätä käytetään argumenttina baanaa vastaan. Laadukas baana, jossa jalankulku- ja pyöräliikenne on selkeästi eroteltu, nimenomaan parantaisi merkittävästi kaikkien liikkujien turvallisuutta, ei suinkaan heikentäisi sitä.

Kaavaluonnosta on korjattava niin, että baanatasoinen toteutus voidaan tehdä sekä Promenadille että peltoraitille. Promenadi ja peltoraitit ovat maanomistuksesta riippumatta julkista ulkotilaa, jossa yksityinen kaupallinen etu ei saa kohtuuttomasti rajoittaa sujuvien ja turvallisten liikkumismahdollisuuksien toteuttamista. Asemakaavoituksen on luotava mahdollisuus laadukkaalle ja kestävälle liikennesuunnittelulle.

Pyöräliikenteen baanaverkon toimivuus koskettaa koko Vantaata. Nopeat ja turvalliset reitit ovat elintärkeitä sujuville työ-, asiointi- ja koulumatkoille.

Houkuttelevat baanareitit tuovat lisää asiakaspotentiaalia elämyspuistolle ja lähiseudun yrittäjille, ja tarjoavat uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia lähilogistiikasta matkailupalveluihin.

Tuure Savuoja
Vantaa
hallituksen jäsen
Helsingin seudun pyöräilijät ry