12.10.2021
Kannanotot

Kommentti Koirasaarentien katusuunnitelmien luonnoksista

Koirasaarentien ja Gunillantien liikenneympyrä

Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan pyöräliikenne voidaan ohjata yksisuuntaisilta pyöräilyjärjestelyiltä kiertotilaan, mikäli liikenneympyrä on riittävän rauhallinen. Jos liikennettä on runsaasti, pyöräilyä ei tule ohjata kiertotilaan, vaan se tulee erotella moottoriajoneuvoliikenteestä. 

Koirasaarentie on kokoojakatu, jolle on odotettavissa vilkasta liikennettä alueen rakentumisen myötä. Tällöin pyöräily tulee hoitaa liikenneympyrää kiertävällä pyörätiellä Gunillantien ja Koirasaarentien liikenneympyrässä. Mikäli liikenneympyrässä ei ole tähän tarpeeksi tilaa, liikenneympyrän sijaan tulee risteys toteuttaa normaalina T-risteyksenä. 

Varoittava esimerkki katusuunnitelmaluonnoksen kaltaisesta järjestelystä löytyy Eiranrannan ja Telakkakadun risteykseen toteutetusta liikenneympyrästä, jossa liikenneympyrään ajavat autoilijat leikkaavat samaan aikaan liikenneympyrään tulevien pyöräilijöiden ajolinjalle aiheuttaen toistuvia vaaratilanteita pyöräilijöille.

Päivitys 24.11.2021