12.10.2021
Kannanotot

Muistutus Pasilankadun katusuunnitelmasta

Esterinportti

Esterinportin suunnalta tulee merkittävä länsi-itä -suuntainen pyöräliikenteen pääreitti. Tämä tulee linjata suoraan Pasilansillan pyörätielle, eikä suunnitelman mukaisesti mutkitellen.

Vasemmalla suunnitelman ehdotus, oikealla korjausehdotus.

Palkkatilanportin ja Veturitien alue

Katusuunnitelmassa on etelään päin ajettaessa Palkkatilanportin kohdalla linjaus, joka heikentää pyöräliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Pasilankatua etelään pyöräilevä joutuu ylittämään raitiotien kahdesti, ensin suunnitelma-alueella Palkkatilanportin jälkeen ja nähtävästi uudelleen heti suunnitelma-alueen ulkopuolella Veturitiellä. Tämä on tällä hetkellä, ja tulee todennäköisesti jatkossakin olemaan oleellisin ajoreitti Pasilankadun työmaiden valmistuttua. On hyvin epätodennäköistä, että Pasilankatua etelään pyöräilevistä missään määrin merkittävä osuus kääntyisi Veturitielle pohjoiseen, koska Pasilankadulta pääsee huomattavasti sujuvammin Pasilansillan tai Firdonkadun kautta Veturitien kautta saavutettaviin kohteisiin.

Pyörätien linjaus tulisi siis säilyttää nykyisellään raitiotien länsipuolella tasoerotettuna jalkakäytävän rinnalla Veturitielle asti. Jalkakäytävälle suunnitelmassa varattuun leveyteen mahtuu jalkakäytävä ja yksisuuntainen pyörätie.

Päivitys

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi suunnitelman 14.12.2021.