14.12.2021
Kannanotot

Muistutus Rusthollinrinteen asemakaavasta

Helsingin seudun pyöräilijät ry haluaa nostaa esiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien parantamisen Rusthollinrinteen kaavassa.

Rusthollinrinteen asemakaava-alue on tiivis kerrostalovaltainen kaupunkimainen alue. Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet on esitetty osin yhdistettyinä jalankulku- ja pyöräväylinä ja osin pyöräily on osoitettu ajoradalle. Ratkaisu on sekava käyttäjille. Pyöräilijä joutuu ensin väistelemään jalankulkijoita ja sitten yhtäkkiä siirtymään ajoradalle, jolloin molemmissa kohdin voi tulla konfliktitilanteita.

Esimerkiksi siirtyminen pyörällä yhdistetyltä väylältä ajoradalle Malleniuksenkadun ja Luoteisrinteen risteyksessä vaatisi kaksi 90 asteen käännöstä: ensin yhdistetyn väylän poikki kohti suojatietä ja toinen suojatieltä ajoradalle. Molemmissa kohdin tulee konfliktipisteitä mahdollisten jalankulkijoiden tai muiden ajoneuvojen kanssa. Toisekseen, yhdistetyn väylän loppuminen yhtäkkiä risteyksen kohdalla ei ole loogista, jolloin todennäköisesti iso osa pyöräilijöistä jatkaisi ajoa eteenpäin jalkakäytävällä. Sama ongelma on Malleniuksenkujalla.

Rusthollinrinne, kaavaselostuksen liite 2: katukartta.

Ehdotus poikkeaa Pyöräliikenteen suunnittelu -ohjeista (Väyläviraston ohjeita 18/2020), joita Espoossa on alettu käyttämään. Rusthollinrinteen asemakaava-alueen voi katsoa olevan joko tiiviisti rakennettua liikenneympäristöä tai rauhallista liikenneympäristöä.

Tiiviisti rakennetussa liikenneympäristössä risteysten tiheys on yleensä suuri. Käytettävissä oleva katutila on yleensä rajallinen, jolloin sekaliikenne, pyöräkaista tai yksisuuntainen pyörätie on tyypillinen pyöräliikenteen ratkaisu. Kaksisuuntainen pyörätie ei yleensä sovellu ahtaaseen katutilaan. s. 39

Rauhallinen liikenneympäristö sisältää kaikki muut asemakaavoitetut kadut ja tiet rakennetun alueen sisällä. Tällaisia ovat tonttikadut ja muut vähäliikenteiset tiet, joilla autoliikenteen ja pyöräliikenteen nopeudet ovat lähellä toisiaan. Rauhallisen liikenneympäristön liikennejärjestelyt viestittävät tien paikallisuudesta. Ajorata on kapea eikä siinä yleensä ole tiemerkintöjä. Jalankulkijat voidaan erotella jalkakäytävälle. Rakennetulla alueella rauhallisen liikenneympäristön tiet muodostavat laajemman yhtenäisen alueen, jolla pyöräliikenne
kulkee sekaliikenteenä. s. 40

Tiiviiksi rakennetuilla alueilla ei käytetä yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää vaan suositellaan esimerkiksi sekaliikennettä tai pyöräkaistoja. Nämä viimeksi mainitut voisivat toimia tällä Rusthollinrinteen alueella parhaiten.

Pyöräliikenteen väylätyyppien soveltuvuus liikenneympäristöön. (Pyöräliikenteen suunnittelu, Väyläviraston ohjeita 18/2020, s. 41)

Pyöräily alueen sisällä olevilla kaduilla olisi loogisinta toteuttaa ajoradalle sekaliikenteenä tai pyöräkaistoilla ja esitämme, että

  1. kaavassa tulee varata riittävä katutila tälle toteutukselle, ja
  2. katukartta tulee päivittää katusuunnittelua varten siten, että pyöräily toteutetaan ajoradalla pyöräkaistoilla tai sekaliikenteenä.

Pyöräilyn siirtämisestä kokonaan ajoradalle olisi merkittäviä hyötyjä:

  1. Koko alueella on yhdenmukainen toteutus, jolloin sitä on helpompi noudattaa.
  2. Se rauhoittaisi muuta ajoneuvoliikennettä.
  3. Yhdistetyille väylille tyypilliset konfliktitilanteet jalankulkijoiden kanssa poistuisivat.
  4. Tuloksena olisi parantunut liikenneturvallisuus ja parempi kävelyn ja pyöräilyn sujuvuus.

Toteutus voidaan tehdä esimerkiksi pyöräkaistoilla Malleniuksenkadulla ja sekaliikenteenä muilla kaduilla.

Lisäksi esitämme, että Rusthollarinkadun ja Finnoonkartanonkadun nykyinen liikenneympyrä päivitetään Espoon uusien tyyppipiirustusten ja Väylän suositusten mukaisesti (kuvat alla). Nykyisessä muodossaan ylitystä lähestyvä pyöräilijä kaartaa ensin poispäin liikenneympyrästä ja joutuu kääntymään tiukasti 90 astetta juuri ennen ajoradan ylitystä. Tämä vaikeuttaa sekä pyöräilijän havainnointia että autolla ajavan mahdollisuutta ennakoida pyöräilijän liikkeitä. Siksi tällaista liikenneympyrää ei tule liikenneturvallisuuden vuoksi käyttää, vaan kaavaan on varattava tila nykyaikaisten suunnitteluohjeiden mukaiselle liikenneympyrälle.

Samassa yhteydessä autoliikenteen kaarresäteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nykytilanteessa kaarteet ovat aivan liian loivia, kaarresäteet jopa useita kymmeniä metrejä, mikä ei ohjaa hidastamaan vauhtia riittävästi käännyttäessä autolla esimerkiksi lännestä etelään. Tämä seikka yhdistettynä pyöräliikenteen vaikeasti ennakoitaviin ajolinjoihin tekee liikenneympyrästä erittäin vaarallisen.

Pyöräliikenteen ajolinja Espoon oman tyyppipiirustuksen 5222/809 mukaan (vasemmalla) ja kaavan katukartassa esitetyn nykytilanteen mukaan (oikealla). Liikenneympyrä tulee päivittää turvalliseksi kaavan toteutumisen yhteydessä.
Kaksisuuntainen pyörätie liikenneympyrässä. (Pyöräliikenteen suunnittelu, Väyläviraston ohjeita 18/2020)

Päivitys

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan 13.4.2022. Jatkosuunnittelun periaatteissa pyöräliikenne on selkeämmin osoitettu ajoradalle sekaliikenteeseen hiljaisilla katuosuuksilla.

Tulevat tapahtumat

Ke 28.2. klo 17:00 – 19:00

Vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa Hepon vaikuttamisryhmän kokoukseen Polkimolle ke 28.2. klo 17-19. Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista pyöräliikenteeseen liittyvistä aiheista. Esityslistan luonnos: https://docs.google.com/document/d/1XZ9ERGno-Ni8JLj6TA6xv8HWJz5kEVxYJ-4fHyQDvng/edit Hepon vaikuttamisryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen vaikuttamistoimintaa yhdistyksen kokouksien vetämien suuntaviivojen mukaisesti. Vaikuttamisryhmä laatii kannanottoja, kommentteja, mielipidekirjoituksia ja blogeja yhdistyksen puolesta. Lisäksi vaikuttamisryhmä tapaa virkamiehiä ja poliitikkoja, toteuttaa kampanjoita ja tarvittaessa mielenosoituksiakin. Työ tehdään pääasiassa vapaaehtoispohjalta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Hepon vaikuttamisryhmään. Paikka: Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. Krs. Tapaamiseen voi osallistua etäyhteydellä tämän linkin kautta: meet.google.com/qid-izti-uxc Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/6uR6NHYzU

Ma 11.3. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 8.4. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 13.5. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Kalenteri