9.9.2022
Pyöräilyinfo

Hepo vaikuttaa jo viidettä vuosikymmentä, osa 3: työ jatkuu

Tässä vaikuttamissarjan kolmannessa osassa käsittelemme Hepon vaikuttamistyön tulevaisuuden tavoitteita sekä sitä, kuinka juuri sinä voit osallistua vaikuttamiseen. Artikkelisarjan aiemmat osat voit lukea täältä ja täältä.

Työmaat, talvikunnossapito ja baanaverkko kuntoon

Jo toteutuneista uudistuksista ja kehityshankkeista huolimatta pääkaupunkiseudun pyöräilyinfrastruktuurissa ja -kulttuurissa on edelleen paljon kehitettävää, ja Hepon työ sujuvampien ja turvallisempien pyöräilyolosuhteiden eteen jatkuu. 

“Työmaiden ja tapahtumien väliaikaiset järjestelyt olisi saatava vihdoin kuntoon pikaisesti”, linjaa Helsingin seudun pyöräilijät ry:n (Hepo) puheenjohtaja Timo Hast akuuteimmasta kehitystarpeesta. 

Puutteellisesti ja huonosti toteutetut väliaikaisjärjestelyt tekevät pyöräilystä heikosti sujuvaa ja aiheuttavat pahimmillaan konkreettista vaaraa. Siksi järjestelyiden saaminen paremmalle tolalle on välttämätöntä pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamisen kannalta. 

Surkeat työmaajärjestelyt eivät aiheuta ongelmia pelkästään pyörällä liikkuville, sillä myös jalan liikkuvat ja erityisesti liikkumis- ja näkörajoitteiset ihmiset kärsivät suuresti puutteellisista järjestelyistä. Ongelmat ovat niin laajoja, että niitä on luonnehdittu “villiksi länneksi” ja “pelleilyksi, jonka täytyy loppua”. Helsingin kaupungin vuonna 2020 julkaistusta pyöräilybarometrista selviää siitäkin, että jopa 54 prosenttia vastanneista pyöräilisi enemmän, jos työmaajärjestelyt hoidettaisiin asiallisesti. 

Muun muassa vaaralliset työmaajärjestelyt (kuten suuremmassa kuvassa – saatika vaikkapa pimeässä – hyvin heikosti erottuvat ja ohjeiden vastaiset pyörätien katkaisevat metalliset työmaa-aidat) ovat epäkohtia, joihin Hepon aktiivit ja työntekijät puuttuvat säännöllisesti. Usein yhteydenotto työmaasta vastaavaan tahoon auttaa ja tilanne korjataan. Pienemmässä kuvassa tapa, jolla Vuosaaren esimerkkitapauksessa työmaa olisi pitänyt ohjeiden mukaisesti rajata. Kuva Henni Ahvenlampi. 

Pidemmällä tähtäimellä Hast luonnehtii laadukkaan baanaverkon rakentamista valmiiksi yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista. Baanaverkolla tarkoitetaan koko pääkaupunkiseudun kattavaa laadukkaiden ja suorien pyöräväylien verkostoa, joka mahdollistaa sujuvan liikenteen eri asuinalueiden, aluekeskusten ja Helsingin kantakaupungin välillä. Suunnitelmista löydät tarkempaa tietoa eri kaupunkien sivuilta: Helsinki, Espoo, Vantaa

Helsingissä ensimmäinen Baana, jonka mukaan koko konsepti on nimetty, valmistui entiseen ratakuiluun Ruoholahden ja nykyisen Kansalaistorin välille vuonna 2012. Baanan ideoinnissa ja toteutuksessa vahvasti mukana ollut Hepon entinen puheenjohtaja Otso Kivekäs onkin luonnehtinut alkuperäistä Baanaa Helsingin “modernin pyöräliikennesuunnittelun alkupaukuksi”.

Syksyllä 2021 valmistunut Kehä I:n vartta Espoossa kulkeva Laajalahdenbaana on esimerkki laadukkaasta baanaratkaisusta. Timo Hastin mukaan baanaverkon saattaminen valmiiksi on yksi pääkaupunkiseudun pyöräliikenteen kehittämisen tärkeimmistä prioriteeteista.

Myös pyöräliikenteen ympärivuotisuutta parantavat hankkeet ovat Hastin mukaan tärkeitä. Näitä ovat kaupunkipyörien käyttökauden laajentaminen ympärivuotiseksi sekä talvikunnossapidon parantaminen mm. laajentamalla harjaamalla ylläpidettyä aluetta koko pääverkolle. 

Työmaiden ohella myös eri tapahtumien väliaikaisista järjestelyistä aiheutuu usein haittaa tai jopa vaaraa pyöräliikenteelle. Tässä kuvassa tapahtuma-aikaiset sähkökaapeloinnit on tehty asianmukaisesti yläkautta eikä kaatumisvaaran aiheuttavaa kaapelikourua käyttäen. Hepon aktiivit ja työntekijät ovat yhteydessä tapahtumajärjestäjiin vaatien vaarallisten ratkaisujen korjaamista.

Helsingin seudun pyöräilijät linjasi vuonna 2019 hyväksytyssä liikennepoliittisessa ohjelmassaan tavoitteeksi pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamisen 15 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Valitettavasti tämän tavoitteen toteutuminen näyttää tällä erää epätodennäköiseltä. Hastin mukaan olosuhteiden kehittäminen laahaa perässä, mikä on osaltaan vaikuttanut odotettua ja toivottua hitaampaan kasvuvauhtiin. 

“Pyöräliikenteen olosuhteet, kuten väylät ja niiden kunnossapito, eivät ole kehittyneet toivotulla vauhdilla”, toteaa Hast. Pyöräliikenteen osuus onkin pysynyt suunnilleen samana jo vuosikausia, ja Hastin mukaan äkilliseen nousuun tarvittaisiin suurempia muutoksia. “On toki mielenkiintoista nähdä, miten polttoaineen hinnan nousu ja alati kasvava sähköavusteisten pyörien suosio vaikuttaa asiaan”, huomauttaa puheenjohtaja. 

Kasvun hidastumisesta huolimatta on muistettava, että työ tapahtuu pitkällä tähtäimellä, eikä tavoitteeksi asetetun kulkutapaosuuden toteutuminen tai toteutumatta jääminen muuta laajempaa kuvaa. “Pikavoittoja ei ole, vaan työtä on tehtävä pitkäjänteisesti, ja tulokset saattavat näkyä vasta vuosien kuluttua”, painottaa Hast.

Hastin mainitsemat keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovatkin pitkälti juuri samoja kuin Hepon liikennepoliittisessa ohjelmassa määritellyt. Näitä ovat esimerkiksi laadukas pyöräliikenneinfra, paremmat ympärivuotiset olosuhteet ja turvallisempi liikenne. Järjestö työskentelee näiden parissa muun muassa tapaamalla säännöllisesti kaupunkien edustajia, ja käymällä läpi näihin aihepiireihin liittyviä asioita, kuten risteysturvallisuutta, kunnossapitoa, pysäköinninvalvontaa, työmaajärjestelyitä ja uusien väylien suunnittelua. 

Suunnittelun seuranta virallisten vuorovaikutuskierrosten aikana ja suunnitelmien kommentointi ovat niin ikään tärkeitä keinoja edunvalvonnassa. Myös pyöräväylien talvikunnossapitoa seuraava talviagenttitoiminta on tärkeässä roolissa ympärivuotista pyöräilyä edistettäessä. 

Pyöräväylien talvikunnossapitoa ja sen eri osa-alueita reiteittäin havainnoiva talviagenttitoiminta perustuu Hepon vapaaehtoisten tekemiin arkihavaintoihin ja niistä kerättyyn laajaan data-aineistoon. Ylemmässä kuvassa Talviagenttien talvikauden päätöstilaisuudessa jaettu yhteenveto Helsingin kaupungin kaikille asukkaille avoimen kyselyn Tyytyväisyyskysely Helsingin talvikunnossapidosta 2021-2022 tuloksista liikennemuodon perusteella. Alemmassa kuvassa Talviagenttiprojektin 2021-2022 agenttien koko talvikauden palautteiden yhteenveto valittujen pyöräväylien talvikunnossapidon onnistumisesta (5=paras, 1=huonoin).

Jokaisen panosta kaivataan

Vaikka Hepo järjestönä työskentelee aktiivisesti pyöräliikenteen edistämisen parissa, ei pelkkä järjestön aktiivien ja työntekijöiden työ riitä. Jokaiseen yksittäiseen epäkohtaan puuttuminen lie mahdotonta, ja jokaisen parempia pyöräilyolosuhteita kaipaavan kannattaakin tarttua itse pyörää sarvista. “Kannattaa olla aktiivinen, ja antaa palautetta havaitsemistaan epäkohdista kaupunkien palautekanavien kautta”, vinkkaa Hepon puheenjohtaja.

Myös tulevaisuuden suunnitelmiin vaikuttaminen on nykyään helppoa, sillä kaupunkien vuorovaikutustavat ovat kehittyneet huimasti viime vuosina, ja erilaisia suunnitelmia voi kommentoida hyvinkin matalalla kynnyksellä verkossa.

Liikenne- ja katusuunnitelmien epäkohtien ja onnistumisten havainnointi ja palautteiden antaminen niistä saattaa ensialkuun tuntua haastavalta, mutta Hepon sivuilta löytyvien ohjeiden avustuksella pääsee mainiosti alkuun. Ohjeissa käsitellään niin isoihin linjoihin kuin pienempiin yksityiskohtiin, kuten auto- ja pyöräliikenteen sekä toisaalta kävely- ja pyöräliikenteen erotteluun, risteysjärjestelyihin ja moniin muihin liittyvien haasteiden havainnointia. Voit tutustua ohjeisiin Hepon verkkosivuilla.

Ja kuten jo aiemmin totesimme, ovat neljän vuoden välein – seuraavan kerran vuonna 2025 – järjestettävät kunnallisvaalit nekin mainio ja erittäin matalakynnyksinen tapa vaikuttaa. Pyöräliikenteen edistämiseen sitoutuneisiin ehdokkaisiin voikin tutustua pyörävaalit.fi -sivustolla. 

Paras tapa osallistua Hepon toimintaan on puolestaan liittyä järjestön jäseneksi ja tulla mukaan vaikuttamisryhmän toimintaan. Lisätietoja ryhmän toiminnasta saa ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan. Hepon jäsenenä saat myös tietoa tapaamisista, joihin kannattaa osallistua.

Joukoissa on voimaa – liity siis nyt!

Mitä enemmän kaduilla on pyöräilijöitä, sitä suuremmaksi kasvaa paine parantaa pyöräilyn olosuhteita. Vastaavasti myös järjestäytyneiden pyöräilijöiden määrällä on merkitystä, sillä “järjestön voima piilee isossa joukossa ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite. Yhdessä voimme saavuttaa jotain, mikä yksittäiselle ihmiselle saattaisi olla liian vaikeaa. Liity siis mukaan kasvavaan joukkoomme!” päättää Hepon puheenjohtaja Timo Hast. 

Jos siis koet, että pyöräilyolosuhteisiin pitäisi vaikuttaa, liity Hepon jäseneksi. Hepon jäsenenä pääset hyödyntämään rahanarvoisia jäsenetuja, joilla mm. huollatat niin pyörää kuin pyöräilijääkin mukavilla alennuksilla. 30 euron vuosijäsenmaksu maksaa itsensä nopeasti takaisin. Liittymällä jäseneksi viimeistään 22.9.2022 klo 23.59 olet mukana Helkaman sähköavusteisen polkupyörän arvonnassa (arvo jopa 3 199€).

Helsingin seudun pyöräilijät ry, tuttavallisemmin Hepo, on pyöräilyn edistämiseen keskittynyt kansalaisjärjestö, jolla on yli 1550 jäsentä. Pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöön ja liikennesuunnitteluun niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Puoluepoliittisesti Hepo on sitoutumaton. Vaikuttamisen ohella myös pyöräretkien järjestäminen on ollut alusta alkaen näkyvä ja merkittävä osa Hepon toimintaa.

Voit lukea tämän kolmiosaisen sarjan ensimmäisen ja toisen osan Hepon verkkosivuilta.

Teksti: Lauri Kervinen

Tulevat tapahtumat

Ke 28.2. klo 17:00 – 19:00

Vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa Hepon vaikuttamisryhmän kokoukseen Polkimolle ke 28.2. klo 17-19. Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista pyöräliikenteeseen liittyvistä aiheista. Esityslistan luonnos: https://docs.google.com/document/d/1XZ9ERGno-Ni8JLj6TA6xv8HWJz5kEVxYJ-4fHyQDvng/edit Hepon vaikuttamisryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen vaikuttamistoimintaa yhdistyksen kokouksien vetämien suuntaviivojen mukaisesti. Vaikuttamisryhmä laatii kannanottoja, kommentteja, mielipidekirjoituksia ja blogeja yhdistyksen puolesta. Lisäksi vaikuttamisryhmä tapaa virkamiehiä ja poliitikkoja, toteuttaa kampanjoita ja tarvittaessa mielenosoituksiakin. Työ tehdään pääasiassa vapaaehtoispohjalta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Hepon vaikuttamisryhmään. Paikka: Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. Krs. Tapaamiseen voi osallistua etäyhteydellä tämän linkin kautta: meet.google.com/qid-izti-uxc Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/6uR6NHYzU

Ma 11.3. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 8.4. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 13.5. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Kalenteri