6.10.2022
Kannanotot

Muistutus Kyytitien katusuunnitelmasta välillä Tukkukaupankuja – Vanha Porvoontie

1. Kyytitien ja logistiikkakeskuksen tonttiliittymän risteyksessä ylityksen linjausta tulisi suoristaa. Risteyksessä huomiota ei pitäisi joutua kiinnittämään turhiin mutkiin, jotta voi keskittyä muuhun liikenteeseen. Ylityksen länsipuolella haasteena on raitiotien ylityksen odotusalueen kaventuminen, mutta ainakin itäpuolella sivuttaissiirtymää voisi loiventaa, ja ehkä koko ylitystä voisi siirtää esim. metrin verran kohti porttia ilman että HCT-rekat joutuvat ongelmiin. Periaatteena pitäisi kuitenkin olla, että jonotus portille tapahtuu kiinteistön alueella, eikä katualueella

2. Kyytitien eteläpuolelle välille plv 1030-1110 on esitetty meluseinä jalkakäytävän ja rakennusten väliin. Ehdotamme sen siirtämistä ajoradan ja pyörätien väliin, jolloin pyörätien ja jalkakäytävän viihtyisyys ja koettu turvallisuus paranisivat. Melu tulee kuitenkin autoista ja jossain määrin raitiovaunuista eikä polkupyöristä tai jalankulkijoista. Jos meluseinä mahtuu jalkakäytävän ja tontin rajan väliin, se mahtuisi myös pyörätien ja ajoradan väliin, varsinkin jos jalkakäytävää ja pyörätietä siirtää vastaavasti hieman ajoradasta poispäin, ja/tai ajorataa kohti raitiotietä. Meluseinä myös estäisi ajoradan aurausroiskeiden lentämisen baanalle. Meluseinä on kuitenkin verrattain lyhyt ja heti sen jälkeen on lumitilaa, joten ajoradan auraukselle ei pitäisi koitua ongelmia.

3. Sähkönsyöttöaseman kohdalla pyörätie ja jalkakäytävä kulkevat epämiellyttävän lähellä ajorataa, joka aiheuttaa meluhaittaa ja turvattomuuden tunnetta. Ehdotamme, että pyörätietä ja jalkakäytävää viedään lähemmäksi sähkönsyöttöasemaa, tai ajoradan keskisaareketta kavennetaan, jotta ajoradan ja pyörätien väliin saadaan lisää tilaa. Lumitilaa tarvitaan ennemmin pyörätien ja ajoradan välissä, kuin ajoratojen välissä.

4. Yhteys ulkoilureitille Kanervantien länsipuolelta puuttuu suunnitelmasta. Turhien kadunylitysten välttämiseksi yhteys on syytä olla Kanervatien länsipuolellakin, vaikka itäpuolella kulkevalta pyörätieltä tehtäisiinkin yhteys kadun yli ulkoilureitille.

5. Sammaltien kaksisuuntainen pyöräliikenne tulee erottaa ajoradasta välikaistalla (lumitila, turvaväli). Pyörätien reuna ei ole käyttökelpoinen, ja kulkijat tulevat joka tapauksessa valitsemaan kulkulinjan vähintään 0,5 m – 1 m päässä ajoradan reunasta. Pyörätien reuna kannattaisi linjata kauemmas ajoradasta, vaikka se tarkoittaisi pyörätien kaventamista.