13.10.2022
Kannanotot

Mielipide asemakaavaluonnokseen 052600 Muuran kaupunkikylät

1. Polkupyöräpysäköinti

Kaavaluonnos ei näytä asettavan tarkempia ehtoja polkupyöräpysäköinnin sijoittamisesta kaupan palvelujen välittömään läheisyyteen. Keskustatoimintojen korttelialueelle tulisi lisätä polkupyöräpysäköinnin määräyksiin mitoituksen lisäksi määräys asiakaspysäköintipaikkojen sijoittamisesta kaupallisten palveluiden välittömään läheisyyteen, jotta isommatkin ruokaostokset on helppo hoitaa pyörällä.

2. Pyöräliikenteen väylät

Yhdistetyt väylät näyttävät paikoin olevan kiinni talojen seinässä. Väylälle aukeavat ovet sekä talojen kulmat ovat vaaranpaikkoja huonon näkyvyyden vuoksi.

Yhdistettyjä väyliä ei pidä käyttää tiiviissä kaupunkiympäristössä lainkaan ajoratojen yhteydessä, vaan pyöräliikenne on erotettava jalankulusta joko ajoradalle tai erilliselle pyörätielle. Tonttikaduilla pyöräliikenteen paikka on lähtökohtaisesti ajoradalla, ja autoliikenne tulee rauhoittaa niin, että tämä on turvallista.

Väylätyypin valinnassa tulisi noudattaa Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen sivun 41 taulukkoa 3.

3. Koulun saattoliikenne

Suunnitelmassa on esitetty autoliikenteen ajoyhteys suoraan koulun oven eteen. Saattoliikenteen autoralli aivan koulun edessä aiheuttaa vakavan vaaran koululaisille ja baanan liikenteelle, ja on vastoin liikkumistavoitteita.

Koulun saattoliikenne tulisi siirtää esimerkiksi korttelin 12151 LPA alueen pysäköintitalon ensimmäiseen kerrokseen, tai rakentaa Tonttikadun 1 päähän kääntöpaikka saattoliikennettä varten. Saattoliikenne ei saa ristetä baanan kanssa katujen risteyksien ulkopuolella.

4. Henkilöautoliikenteen läpiajo

Autoliikenne koulun edestä Toinen Savu katua pitkin tulisi estää, ja keskittää aluetta ympäröiville pää- ja kokoojakaduille. Kun ajoradan poistaa metsän ja koulun välistä, turvallisuus ja viihtyisyys koulun edessä paranevat, ja koulun piha ikään kuin laajenee metsän suuntaan. Muuranaukion pohjoisreunalla oleva bussipysäkki voisi siirtyä Plootukadun ja Muuranraition risteykseen. Pelastusajoneuvot pääsevät edelleen koulun eteen leveää baanaa pitkin, ja invasaattoyhteys koululle säilyy Artuankadun kautta.

Plootukallion viherväylä mahdollistaa luontevan kävelyyn ja pyöräilyyn perustuvan liikkumisen Kohinapuiston ja Plootupuistikon sekä Lentoasemantien ylittävän sillan kautta myös viereiseltä alueelta, josta liikkuu eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä kouluun, työhön ja kulutuspalvelujen äärelle. Kaupunkikylien sisäosat eivät jää erilleen kaikkien kaupunkikylien yhteisestä viheralueesta eikä toisistaan. Mikäli ajoradan poistaminen, ja bussiliikenteen siirto ratikkareitille on mahdotonta, on kuitenkin perusteltua estää henkilöautoliikenne koulun edessä.

Tulevat tapahtumat

Ke 28.2. klo 17:00 – 19:00

Vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa Hepon vaikuttamisryhmän kokoukseen Polkimolle ke 28.2. klo 17-19. Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista pyöräliikenteeseen liittyvistä aiheista. Esityslistan luonnos: https://docs.google.com/document/d/1XZ9ERGno-Ni8JLj6TA6xv8HWJz5kEVxYJ-4fHyQDvng/edit Hepon vaikuttamisryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen vaikuttamistoimintaa yhdistyksen kokouksien vetämien suuntaviivojen mukaisesti. Vaikuttamisryhmä laatii kannanottoja, kommentteja, mielipidekirjoituksia ja blogeja yhdistyksen puolesta. Lisäksi vaikuttamisryhmä tapaa virkamiehiä ja poliitikkoja, toteuttaa kampanjoita ja tarvittaessa mielenosoituksiakin. Työ tehdään pääasiassa vapaaehtoispohjalta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Hepon vaikuttamisryhmään. Paikka: Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. Krs. Tapaamiseen voi osallistua etäyhteydellä tämän linkin kautta: meet.google.com/qid-izti-uxc Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/6uR6NHYzU

Ma 11.3. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 8.4. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 13.5. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Kalenteri