20.12.2022
Kannanotot

Kommentti Sörnäistenkadun katusuunnitelman luonnoksesta

Tässä kommentissa esitetyt huomiot koskevat suunnitelmaa: Piirustus 31885/1 ja asemakaava nro 10900. Katusuunnitelma puuttuu ansiokkaasti liikenneturvallisuutta vaarantavan risteyksen toteutukseen. Erityisesti kiitämme mottoriajoneuvoliikenteen katkaisua Sörnäistenkadun ja Lautatarhankadun risteyksessä. Haluamme kuitenkin tehdä muutosehdotuksen tapaan, jolla moottoriliikenne katkaistaan.

2,5 m leveä 2-suuntainen pyörätie ei estä moottoriajoneuvojen läpiajoa

Esitämme, että 2-suuntaiselle pyörätielle toteutetaan ratkaisu, joka mahdollistaa liikennesuuntien fyysisen erottelun. Fyysinen erottelu estää moottoriajoneuvon läpi pääsemisen, mutta pyöräilijät, jalankulkijat ja heihin rinnastettavat tien käyttäjät pääsevät etenemään risteyksessä turvallisesti ja vaivattomasti. Fyysinen erottelu voitaisiin toteuttaa yhden 2,5 m leveän pyörätien sijasta kahtena 1,5 m leveänä pyörätienä, joiden välissä olisi esimerkiksi yhden istutusastian levyinen erotustila samalla kun istutuksia asetetaan myös Sörnäistenkadun kääntöpaikan ympärille pelkän Lautatarhankadun reunan lisäksi.

Tulevat tapahtumat

Kalenteri