1.3.2023
Kannanotot

Mielipide Aviapoliksen lukion ja Suomen Ilmailumuseon asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Pyöräpysäköinnin sijoittaminen ja mitoitus

Pysäköintiä tulisi sijoittaa alueelle myös lounaan suunnasta (Toinen savu – Tikkurilantie – Aviabulevardi) saavuttaessa. Pyöräpysäköintien on oltava kaikista saapumissuunnista katsottuna ennen kohdetta ja helposti havaittavissa.

Kaavassa tulisi varmistaa riittävä pysäköinnin laatutaso hankesuunnitelman mukaisesti (katettu ja helposti talvikunnossapidettävissä).

Pyöräpysäköinnin mitoitus tulisi päivittää suositusten mukaiseksi:

Muut suunnitelmat

Pyöräliikenteen tavoiteverkko 2030 -dokumentti on korvannut Baanaverkko Vantaalla -raportin, johon OAS:ssa on viitattu.

Osana suunnittelua tulisi huomioida Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma (valmistunut 2021).