20.10.2023
Kannanotot

Kommentti Munkkiniemenbaanan suunnitelmavaihtoehdoista Töölössä, Meilahdessa ja Munkkiniemessä

Merikannontien osuus

Pyöräkadun plussat

 • Nykyisellä pyörätiellä on paljon jalankulkijoita ja pyöräkatu selkeyttäisi tilannetta.

Humallahden osuus

Rantareittivaihtoehto plussat

 • Lisää pyöräliikenteen ja jalankulun sujuvuutta, keveyttä ja nopeutta (välttää mäet)
 • Vähemmän risteämiä moottoriliikenteen kanssa eli vähemmän vaaranpaikkoja
 • Kalliot laajempaan virkistyskäyttöön

Rantareittivaihtoehto miinukset

 • Kalliorannan luonnontilaisuuden menettäminen

Paciuksenkadun reittivaihtoehdon plussat

 • Kalliorannan luonnontilaisuuden säilyttäminen

Paciuksenkadun reittivaihtoehdon miinukset

 • Reitti on pyörällä ja jalan liikkumiseen raskaampi ja hitaampi (mäet)
 • Risteämiä moottoriliikenteen kanssa eli enemmän vaaranpaikkoja

Munkkiniemen puistotien osuus

Kaksisuuntainen pyörätie puistoissa parannettuna, plussat

 • Laadukkailla merkinnöillä voidaan saada jalankulku pysymään pois pyörätieltä
 • Korotuksilla poikkikatujen kohdalla voidaan saada selkeytettyä baanaa pääsuuntana sekä poikkikadun liikenteen väistämisvelvollisuutta suhteessa baanan liikenteeseen

Kaksisuuntainen pyörätie puistoissa parannettuna, miinukset

 • Epäilys, ettei talvikunnossapidettävyyttä saada parannettua väylän kapeuden vuoksi

Pyöräkaistat kummallekin puolelle yksisuuntaisille kaduille, plussat

 • Jos autojen pysäköinti saadaan sijoitettua puiston puolelle ratkaisu toimisi paremmin myös talvikunnossapidon osalta. Tosin saattaa synnyttää ongelman, että pysäköidyn auton kuskin puoli ei olisi aurattu.

Pyöräkaistat kummallekin puolelle yksisuuntaisille kaduille, miinukset

 • Laadukkaan talvikunnossapidon toteuttaminen saattaa olla mahdotonta, jos toteutetaan rakenteella: ajorata, autojen pysäköinti, pyöräkaista, jalkakäytävä.

Kommentti on lähetetty sähköpostitse Helsingin kaupungille 20.10.2023.