9.4.2024
Kannanotot

Kommentti Kulosaaren sillan suunnitelmaluonnoksesta

Helsingin seudun pyöräilijät kiittää mahdollisuudesta kommentoida Kulosaaren sillan suunnitelmaluonnosta.

Kulosaaren silta on ollut aina erittäin ongelmallinen pyöräilylle ja jalankululle talvisin. Sillalla kulkee lähes kaikki Itä-Helsingistä keskustan tai Pasilan suuntaan kohdistuva pyöräliikenne, eikä käytännössä vaihtoehtoista reittiä tälle liikenteelle ole.

Merkittävin ongelma sillalla on se, että ajoradalta aurataan poikkeuksetta jokaisen lumisateen jälkeen lumet pyörätielle (kuvat 1 ja 2), jolloin niin pyöräily kuin jalankulkukin muuttuu lähes mahdottomaksi. Lunta ei tyypillisesti poisteta myöskään moneen tuntiin, eikä välttämättä edes useampaan päivään. Lisäksi sillan vilkkaan autoliikenteen toimesta ajoradalta roiskuu loskaa usein koko nykyisen pyörätien leveydeltä.

Nämä ongelmat eivät korjaudu millään tavoin uudessa suunnitelmassa, vaan uuden suunnitelman mukaan tilanne muuttuu vielä huonommaksi.

Ajoradalta aurattu lumi Kulosaaren sillan itäpäässä (kuva Teija Tekkala).
Ajoradalta aurattua lunta Kulosaaren sillalla Redin lähellä (kuva Juha Lehtola).

Meluseinä ja lumiaita

Ehdotamme, että sillan pohjoisreunalla meluseinä siirretään metroradan ja baanan välistä baanan ja ajoradan väliin. Tällöin se suojaisi sillalla kulkevia pyöräilijöitä ja jalankulkijoita moottoriajoneuvojen melulta kuten myös estäisi lumen auraamisen pyörätielle ja jalkakäytävälle. Ottaen huomioon sen, että nykytilanteessa aurattava lumi täyttää koko olemassaolevan pyörätien ja jalkakäytävän, suunnitelmaan merkitty leveimmillään 1.5 metriä oleva erotuskaista ei missään tapauksessa ole riittävä estämään aurattavan lumen lentämistä pyörätielle.

Mikäli meluseinä halutaan pitää baanan ja metroradan välissä, ehdotamme baanan ja ajoradan väliin toista aitaa estämään lumen auraamisen pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden haitaksi. Samoin sillan eteläreunalle tarvitaan vastaava aita ajoradan ja pyörätien väliin estämään lumen auraaminen pyörätielle.

Kolmitasoratkaisu

Kulosaaren sillalle suunnitelmassa on merkitty molemmin puolin kolmitasoratkaisu, jossa jalkakäytävää ja pyörätietä erottaa teräväkulmainen reunakivi. Tämä on vaarallinen ratkaisu eritoten tilanteessa jossa pyörätielle on satanut lunta tai jos siihen on roiskunut lunta ajoradalta. Pyöräilijällä ei tällöin ole mitään mahdollisuutta nähdä ajosuunnan suuntaista reunakiveä ja renkaan siihen osuminen aiheuttaa lähes varmasti kaatumisen.

Mikäli sillalle toteutetaan eritasoratkaisu, se tulee ehdottomasti toteuttaa loivasti viistetyllä reunakivellä, jolloin siihen osuminen ei välttämättä kaataisi pyöräilijää. Tällainen ratkaisu on käytössä esimerkiksi Lauttasaaren sillalla. Todennäköisesti parempi ja ehdottomasti turvallisempi ratkaisu tässä olisi kuitenkin pelkkä noppakiviraita, jolloin talvikunnossapitokin helpottuisi.

Ramppi Kulosaaren puistotieltä

Kulosaaren puistotien suunnalta Itäväylälle johtavan rampin kohdalla jalkakäytävän ja baanan leveys kapenee. Rampilla ajoradan leveys on kuitenkin yli neljä metriä. Ehdotamme, että ajorataa kavennetaan, jolloin saadaan lisää tilaa niin jalankululle kuin pyöräilyllekin, sekä mahdollisesti myös ajoradan ja pyörätien väliseen erotuskaistaan hieman lisää leveyttä.