9.4.2024
Kannanotot

Mielipide Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen suunnitelmasta

Helsingin seudun pyöräilijät kiittää mahdollisuudesta kommentoida Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen suunnitelmia.

Suunnitelman molemmat versiot selkeyttävät merkittävästi nykyisiä pyöräliikenteen ja jalankulun reittejä alueella. Tiedostamme, että julkaistut suunnitelmakuvat eivät vielä ole kovin yksityiskohtaiset, mutta haluamme kuitenkin huomioida seuraavat seikat.

Nykyisellään merkittävin pyöräliikenteen reitti alueella kulkee Koskelantien suuntaisesti sekä idästä länteen että lännestä itään. Mäkelänkadun länsipuolella pyöräliikenne kulkee valtaosaltaan Koskelantien pohjoisreunan pyörätietä, kun taas eteläreunan pyörätietä kuljetaan vain urheilukentille. Mäkelänkadun itäpuolella pyöräliikenne tulee kulkemaan Koskelantien keskellä kulkevaa pyörätietä pitkin.

Julkaistussa suunnitelmakuvassa ei olla huomioitu lainkaan Mäkelänkadun ylittävää pyöräliikennettä risteyksen pohjoisreunalla, vaikka suurella todennäköisyydellä tämä tulee olemaan merkittävin pyöräliikenteen reitti alueella jatkossakin. Risteyksen pohjoisreunalta on jopa poistettu siellä nykyään oleva pyöräliikenteen ylityspaikka ja sen sijaan risteyksen keskelle on sijoitettu pyöräilijöiden ajolinjalle saarekkeet. Helsingin seudun pyöräilijöiden näkemyksestä risteyksen pohjoisreunalle tulee toteuttaa laadukas ylityspaikka.

Uusi risteysjärjestely aiheuttaa pyöräilijöille todennäköisesti tilanteen, jossa merkittävimpään liikennesuuntaan pyöräilevä joutuu odottamaan risteyksen läpi ajaessaan kahdet liikennevalot. Nykyisellään Koskelantien ylityksen ollessa kauempana Mäkelänkadun risteyksestä, suoraan ajava pyöräilijä pääsee usein ajamaan sujuvasti vain yhdet valot odottamalla. Liikennevalokiertoa suunniteltaessa tulee pyrkiä siihen, että uudellakin risteysjärjestelyllä pyöräilijä voi kulkea idästä länteen ja lännestä itään ilman, että hän joutuu odottamaan kahdet liikennevalot.

Risteysjärjestelyssä myös tulee huomioida tarvittava odotustila eritoten risteyksen koillis- ja luoteiskulmissa siten, että Mäkelänkadun suuntainen pyöräliikenne pääsee kulkemaan risteyksen läpi sujuvasti myös silloin, kun Koskelantien suuntaista pyöräliikennettä on runsaasti. Suunnitelman mukaisessa järjestelyssä risteyksen tukkii jo pari toiseen suuntaan liikennevaloissa odottavaa pyöräilijää.

Risteysjärjestelyissä tulee myös huomioida valmiiksi se, että Mäkelänkadulle tultaneen jatkossa suunnittelemaan yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt. Koskelantien keskellä kulkeva pyörätie aiheuttaisi tällöin sen, että Koskelantieltä idästä Mäkelänkadulle etelään suuntautuva pyöräliikenne joutuisi kiertämään koko risteyksen kolmien liikennevalojen kautta.

Koskelantien pohjoisreunalla on ollut myös eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä Mäkelänkadun ja Kalervonkadun välillä. Suunnitelmakuvassa tämä on ilmeisesti muutettu pelkäksi jalkakäytäväksi. Kyseinen yhteys toimii kuitenkin vilkkaasti käytettynä yhteytenä Käpylän peruskoulun suuntaan ja tulee huomioida jatkossakin.