10.5.2024
Tiedotteet

Hurdan är en skolväg som är bra att cykla?

Skolvägsorienteringen är ett cykelevenemang som inspirerar till äventyr i staden på olika håll av huvudstadsregionen. Evenemanget uppmuntrar till att utforska hemknutarna och passar människor i alla åldrar som vill lära sig hurdana skolvägar som är bra att cykla.  Du kan åka skolvägsorienteringen när du vill under våren och sommaren 2024. Du kan delta med din egen cykel eller till exempel med en stadscykel. Syftet med skolvägsorienteringen är att få skolor, trafikplanerare och föräldrar att fundera över vad som behövs för att stöda att barnen rör sig på egen hand i huvudstadsregionen.

Skolvägsorienteringen är en del av huvudstadsregionens Cykelvecka, som ordnas 3–12.5.2024. Cykelveckan möjliggörs av Helsingfors, Esbo och Vanda städer samt Helsingforsregionens trafik HRT.

Att öka de hållbara färdsättens andel ingår i strategierna för alla kommuner i huvudstadsregionen. När Helsingforsregionens cyklister rf bad sina medlemmar om information om säkra, smidiga och bekväma skolvägar för barn i Helsingfors, Esbo och Vanda, fick de några goda exempel, men betydligt mer information om problem i trafikmiljön som gör det svårt för barnen att röra sig på egen hand. I den här skolvägsorienteringen lyfter vi fram god praxis som förhoppningsvis omsätts i praktiken omkring alla skolor. Varje väg är också en skolväg.

Hurdan är en högklassig skolväg som är bra att cykla?

En mycket högklassig skolväg som är bra att cykla går trivsamt på en egen väg vid sidan om buller och damm från motortrafiken. Korsningarna med motortrafikleder ska vara tydliga: det ska också för barnen vara klart var de ska vänta på sin tur och de vuxna ska kunna se barnen som rör sig på egen hand och ta hänsyn till dem. På gatan nära skolan är hämtning och lämning med bil klart åtskild från de leder där eleverna rör sig till fots eller med cykel. I praktiken lämnas de barn som anländer med bil cirka 200 meter från skolan. På skolans gård ska det finnas cykelställ som man kan låsa cykelramen vid och som hålls i funktionsdugligt skick året runt. Barnen får nyttig vardagsmotion när de cyklar till skolan och därför lönar det sig att satsa på skolvägar som är bra att cykla.

Hurdan är en skolväg som är dålig att cykla?

De som svarade på Helsingforsregionens cyklisters enkät om skolvägar berättade om ett vanligt problem på barnens skolvägar, det vill säga farliga och livliga korsningar där det är svårt att veta var man ska cykla. På en dålig skolväg är cyklisterna tvungna att ta en slingrande och oklar rutt, som ibland avbryts av byggarbetsplatser utan skyltning om alternativa rutter. Cyklisterna är tvungna att röra sig mitt bland bilar på gatorna intill skolan. Många skolgårdar saknar cykelställ och de som finns är bristfälliga. Skolvägarna är ofta bullriga och vinterunderhållet är inte tillräckligt. En sådan miljö uppmuntrar inte till att ta sig till skolan på egen hand.

Vem har valt ut skolvägarna för skolvägsorienteringen?

Helsingforsregionens cyklister rf (Hepo) och representanter för kommunerna i huvudstadsregionen har kommit med förslag på skolvägar som är bra att cykla.

Vem ansvarar för att barnens skolvägar är säkra?

 Förutom trafikplaneringen i städerna ansvarar också barnens föräldrar och andra aktörer för att barnen ska kunna röra sig säkert – det kräver samarbete. Det behövs bestående lösningar, men det är också viktigt att sköta de tillfälliga arrangemangen vid byggarbetsplatser och evenemang så att också barnen kan hitta fram längs omvägarna säkert och självständigt.

Gör en cykelutfärd till skolan

Presentationer av de bästa skolvägarna med cykel i Helsingfors, Esbo och Vanda kan du läsa på adressen hepo.fi/koulureittisuunnistus (på finska)

Kontroller för skolvägsorienteringen:

Helsingfors
Skolan Arabian peruskoulu

Esbo
Skolan Jousenkaaren koulu

Vanda
Skolan Hämeenkylän koulu

Skolvägsorienteringen till cykel är en del av huvudstadsregionens Cykelvecka, som koordineras av Helsingforsregionens cyklister rf (Hepo). Veckans evenemang ordnas i samarbete med Helsingfors, Vanda och Esbo städer och Helsingforsregionens trafik samt andra aktörer inom cykelbranschen. I evenemanget deltar också volontärer från Helsingforsregionens cyklister rf.

Mer information:
Taija Timonen
Producent: Helsingforsregionens cyklister rf
tfn 050 0877 877
taija.timonen@hepo.fi

Henni Ahvenlampi
Verksamhetsledare, Helsingforsregionens cyklister rf
tfn 041 319 1002
henni.ahvenlampi@hepo.fi