.

.

.

 

Infrasuunnistus pääkaupunkiseudulla pyöräillen 2021

Infrasuunnistus on uusi kaupunkiseikkailuun inspiroiva tapahtuma, joka tutustuttaa osallistujat pääkaupunkiseudun kaupunkien, HSL:n sekä pyöräilyaktiivien valitsemiin uusiin pyöräliikennettä sekä joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhdistämistä edistäviin ratkaisuihin. Infrasuunnistukseen voit osallistua omatoimisesti. Kiertosuunnan ja aloituspaikan voit valita itse. Rastit löydät Google Maps-kartalta ja voit siirtyä sovellukseen Avaa kartta -painikkeesta tai napsauttamalla "Etsi rasti" linkkiä kunkin kohteen kohdalta.

Löydätkö kaikki 24 infrasuunnistusrastia?

Osallistua voit täysin oman aikataulun mukaan omalla pyörällä tai vaikka kaupunkipyörällä. Suorinta reittiä kulkien koko reitille kertyy mittaa noin 130 km. Voit myös suorittaa rastiradan osissa. Rasteja on 6 kustakin kaupungista: Helsinki, Vantaa ja Espoo sekä 6 HSL-rastia.

Suunnistukselle tyypilliseen tapaan rastit on merkitty kartalle, mutta optimaalisimmat reittivalinnat voit päättää itse. Reittisuunnittelussa voit myös käyttää apuna Reittioppaan selainversiota reittiopas.hsl.fi, joka toimii myös kännykällä. Tee ensin reittihaku niin, että kerrot lähtöpaikan ja määränpään. Valitse sen jälkeen kulkumuodoksi pyöräily pyöräkuvakkeesta. Hoplaa! Ei muuta kuin matkaan vaan!

#Infrasuunnistus on osa Pyöräilyviikon tapahtumakokonaisuutta. Hyppää satulaan ja löydä ympärivuotinen #pyöräilynilo

1. Nordenskiöldinkadun 3-taso pyörätiet, Helsinki

1. Nordenskiöldinkadun 3-taso pyörätiet, Helsinki

Nordenskiöldinkadulla pyöräteiden toimivuus näkyy erityisesti Helsingin jäähallin tapahtumien aikaan, jolloin alueella on paljon kävelijöitä.

Tiiviissä kaupungissa pääkaduilla tasoerotellut pyöräliikenteen järjestelyt ovat toimivin ja turvallisin tapa erottaa pyöräliikenne autoliikenteestä ja jalankulusta.

Nordenskiöldinkadulla välillä Reijolankatu - Pohjoinen Stadionintie on 1-suuntaiset pyörätiet 3-tasossa.

Etsi rasti »

2. Helsinginkadun tasoerotellut pyörätiet, Helsinki

2. Helsinginkadun tasoerotellut pyörätiet, Helsinki

Helsinginkadun pyöräväylät jatkuvat loogisesti kohti Kurvia sekä tulevaisuudessa myös Mannerheimintielle ja Runeberginkadulle yksisuuntaisille pyöräteille.

Pyöräliikenteen pääreiteillä ja baanoilla on selkeyden ja miellyttävyyden varmistamiseksi hyvä tasoerotella kaksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt.

Helsinginkadulla välillä Mannerheimintie - Linnunlauluntie on tasoeroteltuja 1- ja 2-suuntaisia pyöräteitä.

Etsi rasti »

3. Aallonhalkoja Kalasatamassa, Helsinki

3. Aallonhalkoja Kalasatamassa, Helsinki

Kalasataman uusilla alueilla tunnelma on melkein kuin Alankomaissa: merellisyys on yksi Helsingin merkittäviä vetovoimatekijöistä ja tästä pyöräilijät pääsevät myös nauttimaan.

Vaikka Helsingin lähtökohtana on yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt, ei tämä poissulje kaksisuuntaisten järjestelyjen käyttöä silloin, kuin kaupunkiympäristö tukee tätä.

Aallonhalkoja on katu Kalasatamassa, jossa 2-suuntainen pyörätie on omalla tasollaan.

Etsi rasti »

4. Pohjoisbaana, Helsinki

4. Pohjoisbaana, Helsinki

Pohjoisbaanan toteutettu osuus on malliesimerkki koko pääkaupunkiseudun yhdistävästä, tulevasta baanaverkosta. Katso tarkka reitti »

Baanat toimivat pitkänmatkan pyöräliikenteen pääyhteyksinä, tarjoten suoran ja sujuvan yhteyden pidemmillä matkoilla pääasiassa erillään autoliikenteestä ja mahdollistaen nopean, suoran ja tasavauhtisen pyöräliikenteen.

Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava laadukkaiden pyöräteiden – baanojen – verkko. Lue lisää »

Etsi rasti »

5. Paciuksenkatu, Helsinki

5. Paciuksenkatu, Helsinki

Paciuksenkadun uudet pyöräliikenteen järjestelyt ovat hyvä esimerkki siitä, miten baanatason pyöräväylä kulkee autoliikenteen läheisyydessä ja kytkeytyy muuhun pyöräväyläverkkoon.

Kyseinen kohta on osuus tulevasta Helsingin keskustan ja Munkkiniemen yhdistävästä ”Munkkiniemenbaanasta,” joka tulee jatkumaan aina Espoon Leppävaaraan asti.

Väliltä Munkkiniemen silta - Tukholmankatu löytyy uutta baanaa ja 1-suuntaisia pyöräteitä.

Etsi rasti »

6. Munkkiniemen baana, Helsinki

6. Munkkiniemen baana, Helsinki

Pyörällä liikkumisessa on kyse paljon muustakin, kuin vain pyöräilystä – mm. aistit ja vuorovaikutus ympäristön kanssa ovat keskeisiä asioita onnistuneessa pyöräilykokemuksessa.

Puistojen ja viherympäristöjen hyödyntäminen baanaverkon varrella on kannatettavaa, kun yhteys on suora ja sujuva. Hyvin suunniteltu kokonaisuus palvelee sekä pyörällä liikkuvien tarpeita, kävelijöitä sekä luontoarvoja.

Etsi rasti »

7. Sateenkaarensilta, Vantaa

7. Sateenkaarensilta, Vantaa

Sateenkaarensilta Helsingin Pitäjän Kirkonkylässä on Keravanjoen ylittävä katettu jalankulkun ja pyöräilyn silta, joka on toteutettu yhteishankkeena Vantaan ja Helsingin kaupunkien toimesta 2000-luvun alussa. Silta mahdollistaa liikkumisen jalan ja pyörällä alueen kauniiseen ympäristöön tutustuen.

Näillä nurkilla liikkuessa kannattaa samalla käydä Helsingin Pitäjän kirkolla ja myllyllä sekä Kartanonkosken alueella muutenkin.

Etsi rasti »

8. Peltolantie, Vantaa

8. Peltolantie, Vantaa

Peltolantie välillä Talvikkitie – Neilikkapolku edustaa uudempaa tulevaisuuden infraa Vantaalta. Tavoitteena on, että mm. keskuksissa, pyöräilyn pääreiteillä jne. siellä missä on paljon liikkuja, erotellaan eri kulkumuodot toisistaan. Vantaalla ei olla siirrytty yksisuuntaisiin järjestelyihin ja Peltolantien osuus on esimerkki Vantaan uudemmasta pyöräilyinfrasta, jossa jalankulku ja pyöräily on eroteltu toisistaan.

Samanlaista infraa löytyy Kivistöstä mm. Ruusukvartsinkadulta. Pääosin Vantaan pyöräliikenteen järjestelyt on aikoinaan toteutettu kapeahkoina yhdistettyinä jalankulku- ja pyöräteinä ja uusissa suunnitelmissa otetaan huomioon pyöräilyn ja jalankulun edellyttämät tilavaatimukset.

Etsi rasti »

9. Hiekkaharjun aseman pyöräpysäköinti, Vantaa

9. Hiekkaharjun aseman pyöräpysäköinti, Vantaa

Juna-aseman pyöräpysäköinti on vasta uusittu ja runkolukittavia telineitä löytyy myös katettuina.

Aseman molemmin puolin olevat radan huoltotiet ovat juuri työn alla (rakennetaan eroteltu jalankulku- ja pyörätie). Lisäksi täältä löytyy myös kaupunkipyöräasema.

Etsi rasti »

10. Pyöräilijän nojailukaide Koivuväylä, Vantaa

10. Pyöräilijän nojailukaide Koivuväylä, Vantaa

Pyöräilyn houkuttelevuutta voidaan lisätä myös pienillä toimenpiteillä. Vantaalle on toteutettu muutamiin liikennevaloihin pyöräilijän odotusta ja liikkeelle lähtöä helpottavat nojailukaiteet.

Tämän nojailukaiteen voit bongata Koivukylänväylän ja Kytötien risteyksessä.

Etsi rasti »

11. Pyöräilijän nojailukaide Martinkyläntie, Vantaa

11. Pyöräilijän nojailukaide Martinkyläntie, Vantaa

Pyöräilyn houkuttelevuutta voidaan lisätä myös pienillä toimenpiteillä. Vantaalle on toteutettu muutamiin liikennevaloihin pyöräilijän odotusta ja liikkeelle lähtöä helpottavat nojailukaiteet.

Tämän nojailukaiteen löydät Martinkyläntien ja Raappavuorentien risteyksestä.

Etsi rasti »

12. Ainontien kylätiekokeilu, Vantaa

12. Ainontien kylätiekokeilu, Vantaa

Kylätie on Suomessa verrattain uusi konsepti, jossa katutila jaetaan uudella tavalla. Uudistus lisää pyöräilyn ja kävelyn turvallisuutta. Tämä toteutus valmistui kesäkuun ensimmäisellä viikolla 2020.

Tien molemmin puolin on tila ensisijaisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Ajoradan keskellä on moottoriajoneuvoliikenteelle varattu kaksisuuntainen kaista. Autot saavat väistää toisiaan pyöräilijöille ja jalankulkijoille varatulle alueelle, jos kohdalla on vapaata tilaa. Kylätiellä nopeusrajoitus osuudella laskee 30 kilometriin tunnissa.

Kylätie sijaitsee Vantaan ja Espoon rajalla.

Etsi rasti »

13. Kunnarlantien uusi jalankulku- ja pyörätie, Espoo

13. Kunnarlantien uusi jalankulku- ja pyörätie, Espoo

Vuonna 2019 valmistunut uusi jalankulku- ja pyörätie parantaa erityisesti liikenneturvallisuutta. Kunnarlantielle (ja osin Bodomintielle) uusi jalankulku- ja pyörätie rakennettiin välille Aurinkoniityntie – Snettansintie.

Pyöräilyn pääreittien toteuttamisohjelman mukaan tavoitteena on toteuttaa vastaavia pyöräinfraa parantavia ratkaisuja 2020-luvulla muuallekin Espooseen.

Etsi rasti »

14. Finnoontien kiertoliittymän alikulku, Espoo

14. Finnoontien kiertoliittymän alikulku, Espoo

Espoossa liikenneturvallisuus on erittäin hyvä ja onnettomuuksia sattuu vähän. Jalankulun ja pyöräliikenteen kohtaamisia autoliikenteen kanssa on vähennetty rakentamalla lukuisia yli- ja alikulkuja erityisesti koulureiteille.

Pyöräilijälle turvallisessa yli- tai alikulussa näkyvyys on hyvä, kaarteet ja mäet ovat loivia ja korkeuseroa on vain vähän. Lisäksi yli- tai alikulku on sijainniltaan sellainen, että sitä on luontevaa ja houkuttelevaa käyttää.

Finnoontien ja Kuitinmäentien risteyksessä oli aikaisemmin vilkas liikennevaloristeys, ja odotusajat olivat pitkiä. Risteys korvattiin liikenneympyrällä, jonka läpi pyöräilijät ja jalankulkijat kulkevat sujuvasti neljän alikulun kautta. Alikuluissa on selkeät opasteet ja tiemerkinnöillä ohjataan sekä pyöräilijät että jalankulkijat oikeanpuoleiseen liikenteeseen.

Etsi rasti »

15. Niittykummun liityntäpyöräparkki metroasemalla, Espoo

15. Niittykummun liityntäpyöräparkki metroasemalla, Espoo

Liityntäpyöräparkki sijaitsee Merituulentien alla, lyhyen yhdyskäytävän päässä. Tunneliin johtaa pohjoisesta suora ramppi ja etelästä kierreramppi.

Pyöräparkissa on runkolukittavat pyörätelineet ja kiinteä pumppuasema, joka sopii erilaisiin pyöränventtiileihin.

Yleisilmeeltään pyöräparkki on tilava ja valoisa. Seinät on koristeltu kauttaaltaan eläinaiheisin seinämaalauksin.

Lue lisää liityntäpysäköinnistä »

Etsi rasti »

16. Jupperintien kylätie, Espoo

16. Jupperintien kylätie, Espoo

Kylätie on Suomessa verrattain uusi konsepti, jossa katutila jaetaan uudella tavalla. Uudistus lisää pyöräilyn ja kävelyn turvallisuutta. Tien molemmin puolin on tila ensisijaisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Ajoradan keskellä on moottoriajoneuvoliikenteelle varattu kaksisuuntainen kaista. Autot saavat väistää toisiaan pyöräilijöille ja jalankulkijoille varatulle alueelle, jos kohdalla on vapaata tilaa. Kylätiellä nopeusrajoitus osuudella laskee 30 kilometriin tunnissa.

Jupperin kylätie sijaitsee Espoon puolella Laaksolahdessa Jupperintiellä ja Vantaan puolella Linnaisissa Ainontiellä.

Kylätiestä kerätään kokemuksia kyselyllä syksyllä. Jos konsepti toimii hyvin, sitä saatetaan hyödyntää myös muualla Espoon alueella.

Etsi rasti »

17. Länsiväylän opasteet, Espoo

17. Länsiväylän opasteet, Espoo

Upouudet pääpyöräreittien opasteet on asennettu kesä-heinäkuussa 2020 uuden tieliikennelain mukaisiksi. Selkeitä opasteita löytyy pienemmistäkin risteyksistä.

Hyvät opasteet tekevät pyörällä liikkumisesta sujuvampaa kun risteyksissä ei tarvitse seurata karttaa tai navigaatiosovellusta löytääkseen oikean reitin.

Uusissa kylteissä pyöräilijöitä ohjataan myös kohti tähdin ympyröityä numeroa 10, joka viittaa Eurovelo-reittiin numero kymmenen. Eurovelo on Euroopan pyöräilyliiton edistämä hanke, jonka tavoitteena on luoda koko Euroopan läpi kulkeva pyöräilyreittien verkosto.

Etsi rasti »

18. Tapiolan metroaseman pyöräparkki, Espoo

18. Tapiolan metroaseman pyöräparkki, Espoo

Tapiolan katettu pyöräparkki on avattu 2019. Parkista pääsee helposti metroasemalle, bussiterminaaliin ja Ainoa kauppakeskukseen. Pysäköintitilaa on 424 polkupyörälle.

Pyöräparkissa on runkolukittavat telineet, se on valaistu ja valvottu ja käytettävissä ympäri vuorokauden.

Pyöräparkin värikkään taideteoksen on suunnitellut Seela Petra.

Etsi rasti »

Yhdistä pyöräily ja joukkoliikenne

Sujuvaa arki- ja asiointiliikkumista - ympäri vuoden!

Pyörä ja joukkoliikenne ovat kätevä pari arjen matkoilla. Pyörällä voi polkaista liityntäparkkiin ja jatkaa matkaa julkisilla. Joskus voi tulla tarve ottaa pyörä mukaan joukkoliikennevälineeseen. Katso HSL:n sivuilta missä ja milloin niin voi tehdä.

Tutustu näihin pääkaupunkiseudun suosituimpiin kaupunkipyöräasemiin sekä muihin pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämismahdollisuuksiin.

19. Töölönlahdenkadun kaupunkipyöräasema, Helsinki

19. Töölönlahdenkadun kaupunkipyöräasema, Helsinki

Helsingin suosituin kaupunkipyöräasema löytyy Helsingin päärautatieaseman läheisyydestä läheltä kaupunkikirjasto Oodia.

Etsi rasti »

20. Männistönpolun kaupunkipyöräasema, Vantaa

20. Männistönpolun kaupunkipyöräasema, Vantaa

Vantaan suosituin kaupunkipyöräasema löytyy Tikkurilasta juna-aseman läheisyydestä.

Etsi rasti »

21. Korkeakoulun aukion kaupunkipyöräasema, Espoo

21. Korkeakoulun aukion kaupunkipyöräasema, Espoo

Espoon suosituin kaupunkipyöräasema löytyy Otaniemestä Aalto Yliopiston metroaseman läheltä.

Etsi rasti »

22. Tikkurilan aseman lämmitetty pyöräpysäköintihalli

22. Tikkurilan aseman lämmitetty pyöräpysäköintihalli

Pyöräpysäköinti on tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä sujuvan matkanteon kannalta.

Tikkurilan aseman eteläisestä alikulusta löytyy lämmitetty polkupyörien pysäköintihalli. Halli edesauttaa etenkin joukkoliikenteellä matkaansa jatkavien pyöräilijöiden sujuvaa liikkumista.

Hallissa on kaksikerroksisissa telineissä noin 160 pyöräpaikkaa. Pyörän voi lukita rungostaan telineeseen omalla lukolla. Pyöräilijöiden käytössä on myös ilmapumppu ja pyöränkorjausteline työkaluineen. Tilaan pääsee sisälle vilauttamalla HSL:n matkakorttia lukulaitteelle.

Etsi rasti »

23. Pyöräkeskus Kansalaistorilla

23. Pyöräkeskus Kansalaistorilla

Pyörän huoltoa ja hyödyllistä infoa. Pyöräkeskus palvelee Kansalaistorilla, Kiasman, Oodin ja Musiikkitalon lähistöillä!

Pyöräkeskus tarjoaa mahdollisuuden omatoimiseen pyörän huoltamiseen ammattilaisen opastuksella. Voit myös jättää pyöräsi maksulliseen pikahuoltoon. Keskukselta saa lisäksi tietoa kaupunkipyöristä ja käytännön opastusta niiden käytöstä.

Löydät pyöräkeskukselta pumppauspisteen ja oleellisimmat työkalut ketjuruoskasta nippeliavaimiin. Henkilökunnalta voit kysyä myös reittivinkkejä ja apua liikennesääntöihin, sekä kaupunkipyörien käyttöön.

Tutustu tarkemmin: pyorakeskus.info

Etsi rasti »

24. HSL Reittiopas pyöräilyn tukena - Palvelupiste Päärautatieasemalla

24. HSL Reittiopas pyöräilyn tukena - Palvelupiste Päärautatieasemalla

Tiesitkö, että Reittioppaan selainversion kautta on mahdollisuus saada tiedot pyöräreiteistä? Toimii myös kännykällä, ja voit hyödyntää ominaisuuksia, joilla voit valita reitin esim. suosimalla kevyen liikenteen reittejä tai välttämällä korkeuseroja.

Tee ensin reittihaku niin, että kerrot lähtöpaikan ja määränpään. Valitse sen jälkeen kulkumuodoksi pyöräily pyöräkuvakkeesta.

Reittioppaan löydät osoitteesta: reittiopas.hsl.fi

HSL:n asiakaspalvelusta saat apua ja neuvoja myös Reittioppaan käyttöön. HSL palvelupiste löytyy Päärautatieaseman länsisiivestä.

Etsi rasti »

Infrasuunnistusrastit

Helsinki, Vantaa, Espoo & HSL

Puuttuiko oma suosikkisi kartalta?

Mistä löytyy sinun suosikkipyöräilyinfrakohteesi? Jaa vinkkisi meille, niin kokoamme myös yleisön ehdotukset yhteen. 

Mitä tarkoittaa pyöräilyinfra?

Pyöräily sopii kaikille. Arki- ja asioimispyöräilyä kaupungissa edesauttaa sujuvat pyöräilyinfraratkaisut, joista hienoja esimerkkejä onkin esitelty tällä sivulla.

Toimivan pyöräily-ympäristön suunnittelu lähtee pyöräliikenneverkon määrittämisestä. Tarkoituksena on järjestellä pyöräliikenteen infrastruktuuria liikkumistarpeiden ja vallitsevien olosuhteiden mukaan. Tavoitteena on löytää tasapaino kulkuyhteyksien käytön, liikenteellisen funktion ja rakenteellisten järjestelyjen välille. Samanaikaisesti tulee pyrkiä luomaan johdonmukaista liikenneympäristöä ja tunnistettavia katuluokkia. Tämä edellyttää liikenneympäristön tarkastelua kokonaisuutena, kaikkien liikennemuotojen osalta.

Verkkosuunnittelun lähtökohta on luoda edellytykset polkupyörän käytölle arkisena kulkuvälineenä. Tavoite ei ole rakentaa pyöräteitä, vaan kehittää pyöräilyolosuhteita ja parantaa liikenneturvallisuutta kokonaisvaltaisesti sekä sovittaa pyöräilyä ja muuta liikennettä yhteen koko katuverkon laajuudessa. Vaihtoehtona on sopeuttaa pyöräilyä muuhun liikenteeseen (esim. erillisellä pyörätiellä) tai sopeuttaa muuta liikennettä pyöräilyyn (liikenteen rauhoittaminen).

Pyöräliikenneverkkoon lukeutuvat kaikki erilliset pyörätiet sekä kadut ja tiet, joilla on saavutettavuusmielessä merkitystä. Rakennetussa ympäristössä tämä tarkoittaa käytännössä lähes kaikkia pyöräilijöiden käytettävissä olevia julkisia kulkuyhteyksiä. Tavoitteena on, että polkupyörällä voi siirtyä mahdollisimman helposti kaikkiin olennaisiin määränpäihin. Lähde: Helsingin kaupungin pyöräliikenteen suunnitteluohje, joka on kaikkien kuntien vapaasti hyödynnettävissä.#INFRASUUNNISTUS #pyöräilyviikko #pyöräilynilo #pyörälläpääsee

Mitä tarkoittaa pyöräilyinfra?

Liity Helsingin Polkupyöräilijöihin ja voita polkupyörä!Haluatko edistää turvallista ja mukavaa pyöräilykulttuuria? Liity HePon jäseneksi!

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) on pyöräilyn edistämiseen keskittynyt kansalaisjärjestö, jolla on yli 1500 jäsentä. Olemme pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Tavoitteenamme on parantaa pyöräilyn edellytyksiä ja tehdä pääkaupunkiseudusta viihtyisämpi paikka elää ja liikkua.

Liittymällä 1.-20.9. voit voittaa uniikin Tunturi Poni -polkupyörän! Arvontaan voi osallistua 20.9.2020 klo 23.59 saakka.
Liity tästä »

Mukana infrasuunnistuksessa

Tapahtuman mahdollistavat