Ohjeita liikenne- ja katusuunnitelmien kommentointiin

Tämä ohje on tarkoitettu apuvälineeksi liikenneratkaisuita koskevien suunnitelmien kommentointiin pyöräliikenteen näkökulmasta.

Suunnitelmat

Liikennesuunnitelma tehdään Helsingissä yleensä isommista hankkeista ennen katusuunnitelmaa (ks. esim. Hämeentien liikennesuunnitelma). Liikennesuunnitelmasta ilmenevät liikenteelliset ratkaisut, kuten pyörätiet, ratikkakiskot, kaistojen määrät jne. Liikennesuunnitelman laatii kaupunkiympäristön toimiala ja hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta.

Kaikissa kaupungeissa liikennesuunnitelmaa ei välttämättä laadita erikseen, vaan erilaisia liikennettä koskevia selvityksiä ja suunnitelmia laaditaan osana asemakaavoitusta.

Liikennesuunnitelma ei välttämättä ole yhtä yksityiskohtainen kuin katusuunnitelma.

Katusuunnitelma tehdään lain mukaan kaikista kaduista (MRL 85 §, MRA 41 §). Katusuunnitelma on julkisesti nähtävillä ja kaupunkilaisten kommentoitavana (MRL 62 §, MRA 43 §). Katusuunnitelma käsitellään kunnassa. Helsingissä katusuunnitelman teettää kaupunkiympäristön toimiala ja hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta, Espoossa ja Vantaalla suunnitelman hyväksyy tekninen lautakunta.

“Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.” MRA 43 §

Lisäksi pyöräliikenteeseen liittyviä ratkaisuja määritellään kaavoissa ja puistosuunnitelmissa. Yleisen tulkinnan mukaan puistosuunnitelmia ei tarvitse asettaa nähtäville, vaikka niissä voi joskus kulkea tärkeitäkin pyöräliikenteen väyliä. Liikennesuunnitelmista ja katusuunnitelmista tehdään joskus luonnoksia, jotka kaupunki asettaa nähtäville ja kommentoitaviksi.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa prosessia ollaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä muutoksen voi saada läpi. Parhaat vaikutusmahdollisuudet ovat kaavavaiheessa, sen jälkeen luonnosvaiheessa.

Liikennesuunnitelmien ja katusuunnitelmien kommentointi

Yleistä

Lue suunnitelmakarttojen liitteenä oleva selostus. Suunnitelmasta ei välttämättä saa kokonaiskuvaa alueesta, joten avaa karttasovellus ja zoomaa kauemmas. Ota huomioon alueen muut tulevat muutokset. Paikallistuntemus on tärkeää. Jos et tunne aluetta, ota kaveriksi joku, joka tuntee. Liikennesuunnitelmasta eivät käy ilmi esimerkiksi mäet ja näkemät. Aluetta tuntevat tietävät, mistä mihin pyöräilijät yleensä kulkevat, sekä mitkä ovat nykyisen järjestelyn ongelmat ja mitä niille pitäisi tehdä.

Katso ensin isoja linjoja. Jos koko suunnitelman lähtöasetelma on pielessä, on turha niperrellä yksityiskohtien kanssa. Älä purematta niele annettuja lähtöoletuksia. Ajokaistoja ei välttämättä tarvita kolmea per suunta, pysäköintipaikkoja ei välttämättä tarvita joka paikkaan, autoliikenteen läpiajoa ei välttämättä tarvita joka kadulle. Uskalla kyseenalaistaa ja visioida.

Tarkista, mitkä ovat pyöräilyn pääsuunnat, ja ovatko ne sujuvat. Jos suunnitelmassa kulkee pyöräliikenteen pääreitti, mieti, onko se oikeassa paikassa. Tarkista, että pyörällä pääsee kaikista oleellisista suunnista kaikkiin oleellisiin suuntiin. Jokaiselta tonttikadulta ei tarvitse päästä pääverkkoon lyhintä mahdollista reittiä.

Sano vain oleellinen. Älä jaarittele. Kokoa usein toistuvat korjaukset yhteen. Ihan kaikista pikkujutuista ei kannata huomauttaa varsinkaan luonnosvaiheessa. Lopputulokseen tuskin vaikuttaa, jos pyörätie on suunnitelmaluonnoksessa väärällä värillä. Pysy tärkeimmissä asioissa.

Ajattele lukijaa. Ole ymmärrettävä. Tarkista, että olet selvästi määritellyt, mistä suunnitelman kohdasta ja ajosuunnasta puhut. Kuvat helpottavat viestin ymmärtämistä huomattavasti. Suunnitelma-pdf:stä saa tehtyä kuvan helposti ottamalla tietokoneen ruudulta kuvankaappauksen. Nuolia voi piirrellä esimerkiksi Inkscapella tai macin Previewillä.

Viittaa mahdollisuuksien mukaan kaupungin omiin strategioihin ja suunnitteluohjeisiin, tutkimuksiin yms., joita löytyy kattavasti Kulkulaarista.

Ole rohkea mutta realisti. Joskus suunnittelija joutuu valitsemaan huonoista vaihtoehdoista vähiten huonoimman. Esitä kritiikin yhteydessä aina ratkaisuehdotus. Esimerkiksi, mistä voisi ottaa tilan pyörätien leventämiseksi.

Suunnittelijatkin ovat ihmisiä. Anna aina positiivista palautetta silloin, kun siihen on aihetta.

Pyöräliikenteen ja autoliikenteen erottelu

Mieti, onko valittu pyöräväyläratkaisu sopiva tähän paikkaan: kaksisuuntainen pyörätie, yksisuuntaiset pyörätiet, pyöräkaistat, pyöräkatu vai sekaliikenne. Yleensä kaupunkimaiselle alueelle sopii yksisuuntainen ratkaisu. Kaksisuuntainen pyörätie voi sopia esimerkiksi puistoon tai radanvarteen. Katso pyöräliikenteen suunnitteluohjeen kohta pyöräliikennejärjestelyn valitseminen. Pyöräilyä ei aina tarvitse sopeuttaa autoiluun tekemällä erillisiä pyöräteitä, vaan myös autoilu voidaan sopeuttaa pyöräilyyn nopeusrajoituksia laskemalla, kavennuksilla yms.

Pääsääntöisesti:

 • Hiljainen katu: sekaliikenne tai pyöräkatu
 • Kohtalaisesti autoliikennettä mutta alhaiset nopeudet: pyöräkaistat
 • Paljon autoliikennettä ja/tai korkeat nopeudet: yksisuuntaiset pyörätiet
 • Puisto, radanvarsi tms: kaksisuuntainen pyörätie

Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelu

Pyöräliikenne ja jalankulku ovat hyvin erilaiset kulkumuodot, joilla on erilaiset tarpeet. Kysy, onko väylä tarkoitettu ensisijaisesti jalankulkuun, pyöräliikenteeseen vai ulkoiluun. Ulkoilu ja liikenne eivät sovellu samalle väylälle. Liikenteelle tarkoitettu pyörätie ei saisi olla yhdistetty väylä.

Pyöräliikenne ja jalankulku on yleensä syytä erotella toisistaan, jos jompaakumpaa liikennemuotoa on kohtuullisesti. Jos jalankulkua on hyvin vähän, eikä erillinen jalkakäytävä ole siten tarkoituksenmukainen, perinteinen suomalainen ratkaisu on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Oikea ratkaisu olisi kuitenkin pelkkä pyörätie. Pyörätiellä saa myös kävellä, mutta se tapahtuu pyöräilyn ehdoilla. Tämä on yleinen ratkaisu Hollannissa. Yhdistetyllä väylällä pyöräily tapahtuu jalankulun ehdoilla. Tämä syö pyöräilyn energiatehokkuutta, sujuvuutta ja mukavuutta, ja soveltuu siksi huonosti liikenneväyläksi. Varsinkin, kun tavoitteena on houkutella uusia pyöräilijöitä.

Baanan tai laatukäytävän ei pitäisi koskaan olla yhdistetty väylä, koska baanoilla pyöräilyn tulee olla priorisoinnissa ykkönen.

Erotelluissa väylissä kiinnitä huomio tilanjakoon ja liikennemääriin. Kaksisuuntainen pyöräliikenne vie enemmän tilaa kuin jalankulku. Jos pyöräilijöitä on paljon ja jalankulkijoita vähän, ei ole mitään järkeä vetää erotteluviivaa keskelle.

 • Ulkoiluväylät: yhdistetty
 • Liikenneväylät: erottelu / vain pyörätie
  • Baanat: aina erottelu / vain pyörätie
  • Pyöräilijöitä ja jalankulkijoita on hyvin vähän: yhdistetty

Pyöräväylien yksityiskohdat

Suunnitelman tarkkuustasosta riippuen tarkista pyöräväylien yksityiskohdat:

 • Ajolinjojen loogisuus ja sujuvuus
 • Kaarresäteet (huomioi mäkisyys, väylän leveys ja tavarapyörät)
 • Leveydet (pyörän maksimileveys 1,25m)
 • Vapaa tila pyörätien ympärillä (huomioi pyörän huojunta ja kallistus etenkin mutkissa)
 • Erottelu jalankulusta ja pysäkeistä
  • Kaiteet vilkkaasti liikennöityjen pysäkkien ympärillä
  • Tasoerottelu (kolmitaso) pääreiteillä
 • Reunakivet
 • Pintamateriaali
  • Oltava tasainen, saumaton, kova ja luistamaton (asfaltti)
  • Kivituhka, luonnonkivi, betonikivi yms. ei sovellu pyöräilyn liikenneväylälle
 • Näkemät
 • Ratikkakiskojen ylitykset
 • Baanakriteerit

Ajorata

 • Tukevatko kaistojen leveydet, määrät ja ajolinjat turvallisuutta ja nopeusrajoitusta
 • Kuka väistää
  • Tukeeko järjestely väistämisvelvollisuutta
  • Tarvitaanko korotettu pyörätien jatke
  • Joutuuko kääntyvä autoilija todella kääntymään
 • Pysäköidyt autot
  • Riittävä ovenavaustila
  • Näkemät risteyksissä

Jalankulku

Selvitä, onko jalankulkuliikenne vilkasta vai vähäistä. Mieti mistä kulkevat jalankulkijoiden pääsuunnat sekä luontevimmat reitit risteyksissä ja pysäkiltä toiselle siirryttäessä.

 • Onko jalankulkijoille riittävästi tilaa
 • Onko jalankulkijoille tehty luonteva reitti risteyksen yli vai ohjataanko heidät kävelemään pyörätiellä
 • Jatkettu jalkakäytävä
  • Jalkakäytävän ja vähäliikenteisen tonttikadun risteyksessä jatkettu jalkakäytävä voi olla perusteltu
 • Suojatiet pyöräteiden yli
  • Tarvitaanko todella suojatie pyörätien yli vai voidaanko se jättää pois. Pyörätien yli pääsee helposti ilman suojatietäkin. Hollannissa ei yleensä merkitä suojateitä pyöräteiden yli.

Muuta, mitä

 • Pyöräpysäköinti
 • Kaupunkipyöräasemien sijoittelu
 • Alueen erityispiirteet

Lukemistoa

Lisää materiaalia on Kulkulaarissa.

Tulevat tapahtumat

Ke 27.10. klo 18:00 – 20:00

Syyskokous

Tervetuloa Hepon sääntömääräiseen syyskokoukseen!

Aika: Keskiviikko 27.10.2020 klo 18.00
Paikka: Töölön kirjaston Mika Waltari -sali (neljäs kerros), Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki

Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa on paikat 80 kuulijalle. Valitsimme tämän tilan, jotta turvavälejä on helppo pitää.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä tästä linkistä:
meet.google.com/xuo-trwr-vpf

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, kuten

- Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun vahvistaminen vuodeksi 2022
- Luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen
- Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
- Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen
- Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

Lisäksi kokouksessa päätetään 5000 euron luottolimiitin hakemisesta Danske Bankilta sekä samansuuruisen talletusvakuuden antamisesta. Pankilta saatujen ohjeiden mukaan päätös luottokortin hakemisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, eli hallituksen tekemä päätös ei ole riittävä.

Syyskokouksen esityslista
https://drive.google.com/file/d/1YxE3aceCv9QyCXJ0qg4bBWqVr5-bVOjD/edit

Toimintasuunnitelma 2022
https://drive.google.com/file/d/1nuJbE4eg-sCh1YWrEagfwuWXpxhcOAxJ/edit

Talousarvio 2022
https://drive.google.com/file/d/1ZZbEN7ncHoo68BAas0NnB516T3JZkdBf/edit

Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/4IinfQMeK This event has a video call. Join: https://meet.google.com/xuo-trwr-vpf (FI) +358 9 85691202 PIN: 520600592# View more phone numbers: https://tel.meet/xuo-trwr-vpf?pin=7175596660076&hs=7

Ma 8.11. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Finland
Ma 13.12. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Finland
Kalenteri