Pyörävaalit

Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen kampanja, joka tuo esiin pyöräliikenteen kehittämiselle myönteisiä ehdokkaita kunta- ja eduskuntavaaleissa.

Pyörävaalit-kampanjan ideana on, että ehdokkaat allekirjoittavat pyöräliikenteen kehittämiseen tähtääviä tavoitteita ja näin osoittavat tukevansa pyöräliikenteen edellytysten parantamista ja toimivansa niiden puolesta. Äänestäjät voivat tutustua oman vaalipiirinsä tai kuntansa pyöräilymyönteisiin ehdokkaisiin ja tehdä äänestyspäätöksiä sen perusteella.

Kampanja löytyy osoitteesta pyoravaalit.fi.

Pyörävaaleja voi seurata somessa tunnisteilla #pyörävaalit ja #pyöräliikenne.

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit ovat tärkeimmät vaalit pyöräliikenteen kannalta, sillä suurin ja tärkein osa pyöräilyn infrastruktuurista on kuntien ylläpitämällä katuverkolla. Sama koskee luonnollisesti pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämistarpeita. Vaaleissa valitut poliitikot vaikuttavat kuntansa liikenneinvestointeihin ja niiden painopisteisiin. Pyöräliikenne on kustannustehokas tapa edistää ilmastotavoitteita ja kansanterveyttä.

Kuntavaaleissa 2021 Hepo vastaa Pyörävaalit-kampanjan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten teeseistä ja ehdokasyhteydenpidosta.

Pyörävaalit.fi-kampanjan pääsivulta löytyvät kaikki mukana olevat kunnat. Suorat linkit pääkaupunkiseudun kaupunkien kampanjasivuille:

Kaikki ne allekirjoittaneet ehdokkaat, jotka tulivat valituiksi valtuustoihin, lautakuntiin ja muihin luottamustehtäviin, löytyvät täältä.

Alle on koottu pääkaupunkiseudun kaupunkien teesit tiivistettynä. Teesit löytyvät kokonaisuudessaan yllä linkatuilta sivuilta.

Kiertotiet kuntoon (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Kasvavassa kaupungissa työmaita ei voida välttää, mutta niiden aiheuttamia haittoja voidaan vähentää. Pääkaupunkiseudun kaupunkien tulee yhdessä päivittää poikkeusjärjestelyitä koskevat toimintatavat. Tavoitteena tulee olla liikenneympäristö, joka on työmaan kohdalla yhtä turvallinen kuin tavallisissakin oloissa.

Talvikunnossapito kuntoon harjaamalla ja aurausta parantamalla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Pyöräliikenne on ympärivuotista liikennettä: talvella yhtä turvallista ja helppoa kuin kesälläkin, kunhan väylät pidetään kunnossa. Tehokkain tapa pitää väylät puhtaana on lumen ja sohjon poistaminen harjaamalla. Harjauksen rahoitus on vakinaistettava ja harjaamalla hoidettavaa reitistöä laajennettava kattamaan kaikki pääreitit.

Baanojen rakentaminen vauhtiin (Helsinki)

Helsingin baanaverkon rakentaminen on vasta alussa: 132 kilometrin tavoitteesta on rakennettu 6 kilometriä. Baanaverkon rakentamista tulee vauhdittaa siten, että valtuustokauden aikana verkosta valmistuu vähintään 15 kilometriä.

Kaupunkipyörät rullaamaan ympäri vuoden (Helsinki)

Suuren suosion pääkaupunkiseudulla saaneet kaupunkipyörät ovat tärkeä osa liikennejärjestelmää ja ne toimivat erinomaisesti etenkin osana joukkoliikennematkaa. Ihmisten liikkumistarve ei muutu vuodenajan mukaan, vaan kaupunkipyöriä on voitava käyttää ympäri vuoden.

Kaupunkipyörien sopimuskausi päättyy vuonna 2025. Seuraavan kauden kilpailutuksessa on huomioitava, että kaupunkipyörät ovat jatkossa ympärivuotisessa käytössä, ja ympärivuotisen käytön edellyttämät investoinnit esimerkiksi kaupunkipyöräasemiin on käynnistettävä ajoissa.

Uudet suunnitteluperiaatteet käyttöön (Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Laadukkaat ja turvalliset järjestelyt edellyttävät nykyisten suunnittelukäytäntöjen nykyaikaistamista. Käyttöön tulee ottaa uusi Väyläviraston Pyöräliikenteen suunnitteluohje.

Länsibaanaa pitkin Matinkylään vuonna 2025 (Espoo)

Espoon baanaverkon rakentaminen on vasta alussa. Länsibaanan suunnitelmat ovat jo valmiina. Rakentaminen on käynnistettävä niin, että Länsibaana valmistuu vaalikauden aikana eli vuoteen 2025 mennessä.

Investointitasoa nostettava, baanaverkon rakentaminen käyntiin (Vantaa)

Vantaalla erillisiin pyöräliikenteen hankkeisiin on varattu vuosittain vain 0,5 euroa asukasta kohden, kun riittävä taso olisi vähintään 20 euroa asukasta kohden. Seuraavalla valtuustokaudella vuosittainen investointitaso tulee nostaa 14 euroon asukasta kohden eli 3 miljoonaan euroon. Jokainen pyöräilyyn käytetty euro tuottaa yhteiskunnalle 8 euroa positiivisina terveysvaikutuksina.

Vantaa ja Kauniainen mukaan pääkaupunkiseudun yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään (Vantaa, Kauniainen)

Suuren suosion pääkaupunkiseudulla saaneet kaupunkipyörät ovat tärkeä osa liikennejärjestelmää ja ne toimivat erinomaisesti etenkin osana joukkoliikennematkaa. Käyttäjän kannalta on erittäin tärkeää, että yhdellä maksulla voi käyttää kaupunkipyöriä joukkoliikennematkan molemmissa päissä koko seudulla.

Sujuva liikkuminen kaupunkien välillä edellyttää kuitenkin yhtenäistä kaupunkipyöräjärjestelmää. Vantaan ja Kauniaisten onkin liityttävä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään sopimuskauden vaihtuessa.

Eduskuntavaalit 2019

Pyörävaalit-kampanjan tavoitteet ja niihin sitoutuneet ehdokkaat eduskuntavaaleissa 2019.

Kuntavaalit 2017

Pyörävaalit-kampanjan tavoitteet ja niihin sitoutuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2017.