Ohjeita tienkäyttäjille

Liikenteessä

Sujuva ja turvallinen liikenne edellyttää sääntöjen tuntemista ja noudattamista kaikilta tiellä liikkujilta. Ennakointi on tärkeää yllättävien tilanteiden välttämiseksi. Joustavuutta tarvitaan yllättävien tilanteiden sattuessa. Joustavuus ei kuitenkaan saa tarkoittaa vahvemman oikeutta ja sitä, että heikompi osapuoli aina lähtökohtaisesti joustaa oikeuksistaan. Kaikkien tiellä liikkujien tulee voida lähteä siitä oletuksesta, että muutkin noudattavat liikennesääntöjä.

Opettele liikennesäännöt ja noudata niitä, tarkkaile liikennettä ja ympäristöä. Oma kulkusi on silloin sujuvampaa, turvallisempaa ja mukavampaa olit sitten liikkeellä pyörällä, autolla tai jalan!

Kun liikut autolla

Autoilija huomioi pyöräilijä liikenteessä -esite (pdf)

Risteykset ja liikenneympyrät

 • Kun käännyt, väistä suoraan ajavaa tai risteävää tietä ylittävää pyöräilijää, olipa tämä ajoradalla tai pyörätiellä.
 • Väistä pyöräilijää aina liikenneympyrästä poistuessasi.
 • Varo pyöräilijöitä kääntyessäsi kadulta pihaan pyörätien yli. Jalkakäytävän ja pyörätien erottaminen toisistaan voi olla autosta käsin mahdotonta. Pyörätie ei aina kulje aivan tien vieressä.
 • Väistä aina myös pyöräilijöitä, kun tulet kärkikolmion tai stop-merkin takaa tai pihalta kadulle. Edessä oleva pyörätie voi olla kaksisuuntainen. Osoita väistämisaikeesi riittävän ajoissa hiljentämällä nopeuttasi. Älä pysähdy suojatien tai pyörätien jatkeen päälle. (TLL 15 §, 27 §)
 • Ota huomioon ympäristön näkemäesteet ja ajoneuvosi kuolleet kulmat. Tarkkaile pyöräliikennettä peileistä. Se, ettet näe, ei vapauta sinua vastuusta. (TLL 3 §, 14 §, 15 §, 18 §, 30 §, 35 §)
 • Väistä tasa-arvoisessa risteyksessä oikealta tulevia, myös pyöräilijöitä. Pihakadulta ja kävelykadulta tullessasi olet velvollinen väistämään kaikkia risteävällä kadulla liikkuvia ajoneuvoja, myös pyöräilijöitä. (TLL 14 §)
 • Näytä aina suuntamerkkiä kääntyessäsi, myös liikenneympyrästä poistuessasi (TLL 35 §). Käytä vilkkua vaikka et näkisikään muita liikkujia. Laita vilkku päälle jo saapuessasi risteykseen, jotta myös jälkeesi tuleva pyöräilijä näkee aikeesi ja osaa ryhmittyä oikein. (TLL 30 §)

Pyörä liikenteessä

 • Pyöräilijällä on oikeus ajaa ajoradalla, jos pyötätietä ei ole tai sellainen on vain tien vasemmalla puolella. Tämä koskee myös bussikaistaa. Pyöräilijä saa ajaa ajoradalla muulloinkin, jos esimerkiksi pyörätie on tilapäisesti käyttökelvoton. (TLL 8 §)
 • Varaudu pyöräilijän nopeuteen. Pyöräilijä saa ajaa samaa nopeutta kuin sinä. Etuajo-oikeutetulla tiellä suoraan ajava pyöräilijä ei välttämättä ole varautunut väistämään väistämisvelvollisia autoja. (TLL 30 §)
 • Ohittaessasi anna pyöräilijälle riittävästi tilaa. Ohittaminen on sallittu vain, jos sen voi tehdä turvallisesti. (TLL 18 §, 19 §, 30 §) Huomaa, että pyöräilijän ajolinja voi muuttua äkillisesti tien epätasaisuuksien vuoksi, erityisesti talvella.
 • Älä ohita ajoradalla ajavaa pyöräilijää risteyksessä, jos olette samalla kaistalla (TLL 30 §). Muista, että pyöräilijä saa ohittaa auton oikealta puolelta (TLL 17 §).
 • Muista turvaväli. Älä aja liian lähellä pyöräilijää. Pystytkö pysähtymään ajoissa, jos pyöräilijä kaatuu? (TLL 10 §, 23 §, 30 §)
 • Lähesty aina suojatietä niin, että olet valmis pysähtymään. Pyöräilijälläkin on oikeus ajaa suojatien yli, kun se on pyörätien jatke. Huomaa, että autosta katsottuna pyörätien jatke voi olla mahdoton erottaa suojatiestä. (TLL 32 §, 30 §, TLA 37 § + lisäys 23.6.2010/625)
 • Varo pyöräilijöitä avatessasi auton oven. Katso aina ensin taaksesi. Pidä huoli, etteivät matkustajatkaan avaa ovea varomattomasti. (TLL 29 §, 30 §)
 • Kunnioita pyörätaskuja ja pyöräkaistoja. Jätä pyöräilijälle tilaa ajaa pyörätaskuun ja anna pyöräilijän lähteä rauhassa liikkeelle niistä.
 • Maantiellä älä aja tai väistä pientareelle, ellet ole varma ettei edessä ole pyöräilijöitä. Pyöräilijä ajaa ajoradalla, jos piennar ei siihen sovellu. Varmista, että pystyt tarvittaessa hiljentämään vauhtia, kun näkyvyys on mutkan tai kumpareen vuoksi rajoitettu. (TLL 3 §, 8 §, 30 §)
 • Sovita ajonopeutesi sellaiseksi, ettei tieltä roisku kuraa, loskaa tai soraa pyöräilijän päälle. (TLL 23 §)

Pysäköinti

 • Pysäköinti pyörätielle on aina kiellettyä. Lastauksenkaan takia autoa ei saa pysäyttää pyörätielle, jos läheisyydessä on laillinen pysäköintipaikka (TLL 27 §). Jos joudut pysäyttämään pyörätielle tai pyöräkaistalle, varmista, että auton pystyy turvallisesti ohittamaan ja pysyttele autosi lähistöllä.
 • Vaikka et olisikaan koskaan saanut sakkoja pysäköidessäsi pyörätielle, se ei tarkoita, etteikö pysäköintisi aiheuttaisi vaaraa tai haittaa, eikä se tee pyörätielle pysäköinnistä laillista.
 • Älä pysäköi suojatien, pyörätien tai pyörätien jatkeen eteen äläkä viittä metriä lähemmäs risteystä (TLL 27 §).

Yleinen varovaisuus

 • Älä puhu kännykkään ajon aikana. (TLL 24 a §)
 • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi lapsia, vanhuksia tai muita, joilla on vaikeuksia selviytyä liikenteessä. Muista, että kaikki eivät tunne liikennesääntöjä yhtä hyvin kuin sinä.
 • Huonolla tai epätasaisella tienpinnalla jokaisella pyöräilijällä voi olla vaikeuksia pysyä turvallisesti ajolinjallaan. (TLL 23 §, 30 §, 32 §)
 • Älä koskaan osoita mieltäsi ohittamalla pyöräilijää liian läheltä tai millään muullakaan tavalla, joka voi vaarantaa hänen turvallisuutensa. Älä tööttäile tai näytä käsimerkkejä, vaikka pyöräilijä olisikin mielestäsi väärässä paikassa.
 • Väistämisvelvollisuuden laiminlyönti, vaarallinen ohitus tai liikenneturvallisuuden vaarantaminen voi johtaa päiväsakkoihin, ajokieltoon tai vankeusrangaistukseen. Rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä törmäystä. (Rikoslaki 23. luku 1 § ja 2 §)
 • Onnettomuuden sattuessa olet velvollinen pysähtymään ja auttamaan. Pyydettäessä kerro nimesi ja osoitteesi jatkotoimia varten. Varaudu näyttämään ajokorttisi. Poliisi on kutsuttava paikalle, jos tilanne on epäselvä tai joku on loukkaantunut. (TLL 58 §, 59 §)
 • Kunnioita pyöräilijää liikenteessä. Muista, että yksi pyöräilijä enemmän tarkoittaa yhtä autoa vähemmän aiheuttamassa liikenneruuhkia.

Kun liikut jalan

Jalankulkija huomioi pyöräilijä liikenteessä -esite (pdf)

Oma kulkusi on turvallisempaa, kun muistat myös pyöräilijän oikeudet.

Tunnista pyörätie ja seuraa tiemerkintöjä

 • Pyörätien ja jalkakäytävän paikat on merkitty liikennemerkein ja katumaalauksin.
 • Erillinen pyörätie ja jalkakäytävä: Yhtenäinen viiva erottaa pyöräilijät ja jalankulkijat omille puolilleen. Pyörätiellä on oikeanpuoleinen liikenne.
 • Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä: Katkoviiva on kaistaviiva. Pyöräilijät ajavat kulkusuuntaan nähden viivan oikealla puolella, jalankulkijat kulkevat väylän jommassakummassa reunassa.
 • Älä lähde ylittämään pyörätietä katsomatta sivuillesi. Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Ajorataan rinnastetaan laissa myös pyörätie sekä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. (TLL 44 §, 3 §)

Varo pyöräilijöitä, kun

 • siirryt bussipysäkiltä pyörätien yli jalkakäytävälle,
 • nouset autosta tai olet menossa autoon pyörätien yli,
 • tulet ovesta, pihasta tai porttikäytävästä yhdistetylle pyörätielle ja jalkakäytävälle tai kun näkyvyys väylälle on muuten rajoitettu. (TLL 44 §, 3 §)

Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää

 • Jos jalkakäytävää ei voi esteettä käyttää, saat kulkea myös ajoradan tai pyörätien reunassa. Tällöin sinun on varottava ajoneuvoliikennettä (TLL 40 §). Seuraa liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä jotta tiedät missä sinun tulee kulkea.
 • Myös rullaluistelijoiden ja -lautailijoiden paikka on jalkakäytävällä. Jos kuljet pyörätien puolella, ole valmis väistämään pyöräilijöitä pyytämättä. Varo etteivät sauvasi aiheuta vaaraa pyöräilijöille. (TLL 2 §, 40 §)

Huomioi liikenne

 • Kulje yhdistetyllä jalankulku- ja pyöräväylällä sen reunassa. Muuta liikennettä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä. (TLL 3 §, 41 §)
 • Väistä takaa tulevaa pyöräilijää mieluiten oikeaan laitaan, jolloin ohittaminen vasemmalta onnistuu.
 • Jos kuljette useampi rinnakkain, olkaa valmiita tekemään tilaa polkupyörille ja muille nopeammin liikkuville. Väistäkää samalle puolelle. Tehkää aikeenne selviksi. Älkää vaihtako suuntaa kesken väistämisen. (TLL 3 §)
 • Älä jää seisoskelemaan keskelle pyörätietä tai sitä ylittävälle suojatielle. Älä odota bussia tai seiso liikennevaloissa pyörätiellä. (TLL 3 §, 41 §, TLA 28 §)
 • Ylitä ajorata suojatietä käyttäen, älä kävele pyörätien jatkeella. (TLL 3 §, 44 §)
 • Pidä huolta, ettei lapsesi tai koirasi tee arvaamattomia liikkeitä. Kulje kytketyn koirasi kanssa samalla puolella väylää. (TLL §, 44 §) Pidä hihna riittävän lyhyellä, että pyöräilijä voi turvallisesti ohittaa sinut ja koirasi. Pyöräilijä ei voi tietää kuinka tottelevainen tai arvaamaton koirasi on.
 • Älä ärsyynny kellon soitosta. Pyöräilijä soittaa varoittaakseen. (TLL 34 §)
 • Muistathan, että pyöräilijä saa ajaa myös kävelykadulla ja pihakadulla. (TLL 33 a §)
 • Joissakin tilanteissa pyörällä saa ajaa jalkakäytävällä. Älä ärsyynny tästä, jos pyöräilijä tekee sen jalankulkijat huomioiden. (TLL 8 §)

Kun liikut pyörällä

Kun pyörätietä ei ole, on pyöräilijällä oikeus ja velvollisuus ajaa ajoradalla. Pääsääntöisesti vain alle 12-vuotiaat lapset saavat ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä. Pyöräilijällä on myös oikeus ajaa ajoradalla lyhyellä matkalla silloin, kun pyörätie on vain tien vasemmalla puolella. On muitakin tilanteita, joissa ei voida kohtuudella odottaa pyöräilijän käyttävän pyörätietä. Joskus pyörätieltä ei esimerkiksi pääse laillisesti tai edes fyysisesti kääntymään suuntaan, jonne pyöräilijä on matkalla. Pyörätie voi olla ajokelvottomassa kunnossa tai tukossa pysäköidyistä autoista. Jotkut pyörätiet voivat olla niin kapeita, ettei niille mahdu kaksisuuntainen pyöräliikenne.

Monet pelkäävät ajoradalle siirtymistä, ja ajavat siksi jalkakäytävällä pyörätien puuttuessa. Kuitenkin tutkimusten mukaan ajorata on pyöräilijälle kaupungissa turvallisempi kuin jalkakäytävä tai jalkakäytävää muistuttava pyörätie. Suurin osa onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista tapahtuu risteyksissä. Kaksisuuntaista pyörätietä pitkin ajava pyöräilijä saattaa tulla risteykseen autoilijan näkökulmasta yllättävästä suunnasta tai näköesteen takaa. Autoilijat eivät myöskään tarkkaile pyöräteiden ja jalkakäytävien liikennettä yhtä valppaasti kuin ajorataa, ja toisinaan he eivät ole pyörätien olemassaolosta edes tietoisia. Autoilija ei tahallaan aja pyöräilijän päälle. Vaaratilanteita syntyy silloin kun autoilija ei ole huomannut pyöräilijää. Ajoradalla pyöräilijä on paremmin autoilijan näkökentässä ja saapuu risteykseen samasta suunnasta kuin muutkin ajoneuvot.

Pyörätiellä

 • Noudata oikeanpuoleista liikennettä. Ohita vasemmalta ja väistä ohittavaa oikealle.
 • Näytä suuntamerkki ennen kääntymistä.
 • Tarvittaessa varoita tulostasi soittokellolla. Soittokelloa on suositeltavaa käyttää myös esimerkiksi ennen pimeitä mutkia ja alikulkutunneleita.
 • Varo erityisesti lapsia, eläimiä ja jalankulkijoita, joilla näyttää olevan vaikeuksia kävellä suoraan. Noudata oikeaa tilannenopeutta.
 • Noudata varovaisuutta bussi- ja raitiovaunupysäkkien kohdalla.
 • Pyörällä saa ajaa suojatiellä silloin, kun se on myös pyörätien jatke. Pyörätien jatke ei vaikuta väistämisvelvollisuuksiin.
 • Kun saavut risteykseen pyörätietä pitkin, olet väistämisvelvollinen ajorataa suoraan ajavaan ajoneuvoon nähden, ellei tälle ole väistämisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkiä.
 • Ajolinjasi poikki kääntyvä tai kolmion tai stop-merkin takaa tuleva ajoneuvo on väistämisvelvollinen sinuun nähden. Pyri varmistamaan katsekontaktilla, että kuljettaja on huomannut sinut ja ymmärtänyt väistämisvelvollisuutensa. Muista että pakettiautosta ja kuorma-autosta on joskus vaikea nähdä pyörätielle.
 • Aja ennustettavasti, päättäväisesti ja pidä huoli oikeuksistasi, mutta tarkkaile liikennettä ja ole aina valmis tarvittaessa pysähtymään.

Ajoradalla

 • Tasa-arvoisessa risteyksessä väistä oikealta tulevaa.
 • Kolmion tai stop-merkin takaa tullessasi väistä risteävää liikennettä.
 • Kääntyessäsi väistä risteävää tietä ylittävää liikennettä.
 • Väistä jalankulkijaa joka aikoo ylittää suojatien.
 • Väistä aina raitiovaunuja.
 • Näytä suuntamerkki ja ryhmity ajoissa ennen kääntymistä.
 • Ota huomioon kuorma- ja pakettiautojen katvealueet.
 • Ota rohkeasti oma tilasi kadulla. Aja vähintään avatun oven etäisyydellä pysäköidyistä autoista ja muista esteistä. Jätä itsellesi pelivaraa tien pinnan epätasaisuuksien tai yllättävien tilanteiden varalta. Jos kaista on niin kapea, etteivät pyörä ja auto mahdu siihen turvallisesti rinnakkain, aja riittävän keskellä kaistaa. Tällä tavoin estät vaaralliset ohitukset, kun autoilijan on siirryttävä selkeästi naapurikaistalle ohittaaksesi sinut. Jos autoilijan on joka tapauksessa käytettävä osittain naapurikaistaa ohittaaksesi sinut turvallisesti, on sama silloin ohittaa sen kautta kokonaan. Kun otat oman tilasi, autoilijat suhtautuvat sinuun ajoneuvon kuljettajana ja myös antavat sinulle tarvittavan tilan.
 • Pyöräilijä saa ajaa bussikaistalla silloin, kun se on oikeanpuolimmaisin kaista.
 • Aja ennustettavasti, päättäväisesti ja pidä huoli oikeuksistasi, mutta tarkkaile liikennettä ja ole aina valmis tarvittaessa pysähtymään.
 • Älä pelkää olevasi liikenteen tukkeena. Sinä olet liikennettä.
 • Kävelykadulla ja pihakadulla saa ajaa polkupyörällä. Niillä jalankulkijoille on annettava esteetön kulku eikä ajonopeus saa ylittää 20 km/h.

Polkupyörän varusteet

Heijastimet

 • Valkoinen etuheijastin
 • Punainen takaheijastin
 • Keltaiset poljin- ja sivuheijastimet

Valot

 • Eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin
 • Taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin

Pimeällä, hämärällä tai näkyvyyden ollessa heikentynyt on etuvalo pakollinen. Takavalo on vapaaehtoinen mutta suositeltava, sillä se parantaa pyöräilijän näkyvyyttä pimeällä. Punaista valoa ei saa laittaa eteen eikä valkoista taakse. Vuoden 2015 alusta lainmukaiseksi etuvaloksi käy myös ominaisuuksiltaan vastaava, polkupyöräilijään kiinnitetty valo. Suuntaa valo hieman alaviistoon, niin ettei se häikäise vastaantulijoita. Erityisesti, jos käytät päähän kiinnitettävää lamppua.

Jarrut

Polkupyörässä on oltava ainakin yksi tehokas jarrulaite. Tavaran tai useamman kuin yhden henkilön kuljetukseen tarkoitetussa polkupyörässä, perävaunulla varustetussa polkupyörässä ja polkupyörässä, jossa on enemmän kuin kaksi vaihdetta, tulee kuitenkin olla kaksi erillistä tehokasta jarrulaitetta.

Lisäksi polkupyörässä on oltava äänimerkinantolaitteena soittokello. Tarkista jarrujen kunto säännöllisesti ja huolla ne tarvittaessa. Jarrut ja valot ovat polkupyörän tärkeimmät turvavarusteet.

Onnettomuuden sattuessa

Oikeusturvakortti – Ohjeet onnettomuustilanteessa toimimiseen (pdf)

Jos joku on loukkaantunut

 • Anna tarvittava ensiapu tai etsi ensiaputaitoinen henkilö.
 • Varoita muita tiellä liikkujia.
 • Soita 112 ja pyydä ambulanssi ja/tai poliisi paikalle.
 • Pyydä apuvoimia ja sopikaa tehtävien jakamisesta paikalla.
 • Älkää siirtäkö loukkaantuneita tai ajoneuvoja paikoiltaan, ellei se turvallisuussyistä ole välttämätöntä.
 • Jos mahdollista, anna osalliselle oikeudellisia neuvoja.

Jos olet itse osallinen

 • Pyydä vastapuolen yhteystiedot.
 • Pyydä nähdä vastapuolen ajokortti tai henkilöllisyystodistus. Anna vastaavasti omat tietosi.
 • Merkitse ylös ajoneuvon rekisterinumero.
 • Etsi silminnäkijöitä ja pyydä heidän yhteystietonsa.
 • Tarkista itsellesi ja/tai omaisuudellesi tapahtuneet vahingot.
 • Ota valokuvia tapahtumapaikalta: vahingot, sijainnit, jarrutusjäljet, liikenne- ja sääolot (liikennemerkit, tiemaalaukset, keliolosuhteet, tien pinta).
 • Kutsu poliisi paikalle (soita 112).
 • Pyydä poliisia laatimaan raportti tilanteesta.
 • Älä myönnä syyllisyyttäsi paikan päällä.
 • Vaadi rangaistusta vastapuolelle. Voit perua tämän myöhemmin, mutta ellet ole tätä ilmoittanut, saatat asianomistajarikoksissa (esim. vammantuottamus) menettää mahdollisuuden korvauksiin.
 • Yritä pysyä rauhallisena ja käyttäydy kohteliaasti.
 • Älä provosoi äläkä provosoidu.

Myöhemmin

 • Ota tarvittaessa yhteys lakimieheen tai oikeusapuun.
 • Sinulla on oikeus käyttää avustajaa mahdollisessa kuulustelussa.
 • Ilmoita tapahtuneesta HePolle. Pyrimme tarjoamaan oikeudellista apua resurssiemme puitteissa. Onnettomuustiedoista on hyötyä liikenne- ja oikeuspoliittisessa vaikutustyössämme.

Muista myös

 • Vaikka et kärsisi henkilövahinkoja, voit vaatia korvauksia aineellisista vahingoista.
 • Vahinkoja voi syntyä, jos esim. kaadut väistäessäsi autoa tai estääksesi onnettomuuden.
 • Vaikka törmäystä ei tapahtuisi, voit tehdä rikosilmoituksen vaaran aiheuttamisesta riippumatta siitä pysähtyykö vastapuoli selvittämään asiaa vai jatkaako matkaansa. Suosittelemme aina rikosilmoituksen tekoa tapauksissa, joissa on kyse liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Vaikka vastapuoli vaikuttaisi kuinka mukavalta ja rehelliseltä ihmiseltä, hänen mielensä saattaa muuttua myöhemmin. Siksi on tärkeää kutsua aina poliisi paikalle ja dokumentoida tilanne. Onnettomuuteen joutunut pyöräilijä saattaa olla shokissa, eikä heti onnettomuuden jälkeen välttämättä ymmärrä itselleen tai omaisuudelleen tapahtuneen vahinkoa.