23.4.2018
Kannanotot

Kommentti Kauppatorin asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta

Helsingin Polkupyöräilijät lähetti Helsingin kaupungille 23.4.2018 kommentin Kauppatorin asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta.

Helsingin Polkupyöräilijät on tyytyväinen siihen että Kauppatorin aluetta kehitetään. Alueen läpi kulkee paljon pyöräliikennettä ja sen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen on tervetullutta. Reittien ja pyöräpysäköinnin parantaminen on todella tarpeen.

Nykyisellään Kauppatorin alue on pyörällä liikkuvan näkökulmasta hyvin hankala. Alueella liikkuu paljon jalankulkijoita (joista merkittävä osa turisteja) ja autoliikennettä on paljon. Erityisen hankala on Eteläesplanadin ja Etelärannan risteys, jossa risteävät pyöräliikenne, autoliikenne, jalankulkijat ja raitiovaunut. Paikka on ruuhkainen ja vaarallinen.

Toinen pyöräliikenteen kannalta ongelmallinen kohta on Kauppatorin vierustaa kulkeva pyörätie. Erityisesti turistit eksyvät kävelemään sille ja turistibussit pysähtyvät sen varrelle niin että bussista ulos tulevat astuvat suoraan pyörätielle.

Ongelmallisena on pidettävä myös Kauppahallin ympäristöä, nykyisellään pyöräliikenne ohjataan huonosti merkitylle kiertoreitille hallin ympäri. Tämä on omiaan aiheuttamaan konflikteja jalankulkijoiden ja autoilijoiden kanssa, koska he eivät hahmota olevansa pyörätiellä.

Helsingin Polkupyöräilijät katsoo, että Kauppatorin alueen kehittämisessä tulee noudattaa Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetilaa 2025. Oheisessa kuvassa sininen reitti on kaksisuuntainen pyöräliikenteen järjestely ja punaiset ovat yksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyjä. Pyöräliikenteen siirtäminen ajoradalle ei tule kyseeseen koska alueella on todella paljon autoliikennettä. Helsingin Polkupyöräilijät katsoo, että ns. kolmitasoratkaisu jossa pyöräliikenne on erotettu tasoerolla sekä jalkakäytävästä että ajoradasta on paras ratkaisu Kauppatorin ympäristöön koska liikennettä on paljon. Pyöräliikenteen suunnitteluohje on hyvä lähtökohta pyöräteiden suunnitteluun.

Eteläesplanadin ja Etelärannan risteykseen on tehtävä huomattavasti nykyistä suuremmat alueet joilla pyöräilijät voivat odottaa liikennevalojen vaihtumista ja jonne väistää odottamaan että jalankulkijat ovat ylittäneet suojatien.

Kaksisuuntaisen Kauppatorin laitaa kulkevan pyörätien on oltava vähintään 3 metrin levyinen ja erilaisilla ratkaisuilla on pyrittävä vähentämään jalankulkijoiden määrää sillä. Pyörätien tulee erottaa tehokkaasti ajoradasta ja torialueesta, esimerkiksi aidalla.

Pyörätie on siirrettävä ajoradan varteen Kauppahallin länsipuolelle samalla kun kävely-yhteys siirretään mukailemaan rantamuuria. Näin konfliktit jalankulkijoiden kanssa saadaan vähenemään.

Vastustettavana on pidettävä suunnitteluperiaatteiden linjausta että pyörät pysäköidään pääasiassa alueen ulkopuolelle. Esimerkiksi Suomenlinnan lauttojen terminaalin ympäristössä näkee nykyään paljon pyöriä parkkeerattuna ja tarve lisäpaikoille on ilmeinen. Helsingin Polkupyöräilijät katsoo, että Kauppatorin alueelle on rakennettava autojen pysäköintikentiltä vapautuneille alueille riittävästi runkolukittavia pyörätelineitä. Tämä on omiaan lisäämään alueen vetovoimaa ja viihtyisyyttä.

Torilla on myös oltava Kaupunkipyöräasema. Kauppatorin alue on yksi tärkeimmistä matkailukohteista ja Kaupunkipyörällä liikkuminen on yksi parhaista tavoista nähdä kaupunkia. Olisi kaupungin tavoitteiden vastaista, jos Kaupunkipyöräasema puuttuisi torilta.