Kannanotot

Kannanotot

20.12.2022

Kommentti Sörnäistenkadun katusuunnitelman luonnoksesta

Tässä kommentissa esitetyt huomiot koskevat suunnitelmaa: Piirustus 31885/1 ja asemakaava nro 10900. Katusuunnitelma puuttuu ansiokkaasti liikenneturvallisuutta vaarantavan risteyksen toteutukseen. Erityisesti kiitämme mottoriajoneuvoliikenteen katkaisua Sörnäistenkadun ja Lautatarhankadun risteyksessä. Haluamme kuitenkin tehdä […]

Lue lisää

Kannanotot

9.12.2022

Muistutus Hakunilantien katusuunnitelmaan

Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie on suunnitelmassa kapeimmillaan 2 metriä. Näin kapea väylä ei ole sujuva eikä turvallinen jalankulku- ja pyöräliikenteelle. Polkupyörän lain sallima maksimileveys on 1,25 metriä. Väylä on aivan […]

Lue lisää

Kannanotot

13.10.2022

Mielipide asemakaavaluonnokseen 052600 Muuran kaupunkikylät

1. Polkupyöräpysäköinti Kaavaluonnos ei näytä asettavan tarkempia ehtoja polkupyöräpysäköinnin sijoittamisesta kaupan palvelujen välittömään läheisyyteen. Keskustatoimintojen korttelialueelle tulisi lisätä polkupyöräpysäköinnin määräyksiin mitoituksen lisäksi määräys asiakaspysäköintipaikkojen sijoittamisesta kaupallisten palveluiden välittömään läheisyyteen, jotta […]

Lue lisää

Kannanotot

6.10.2022

Muistutus Kyytitien katusuunnitelmasta välillä Tukkukaupankuja – Vanha Porvoontie

1. Kyytitien ja logistiikkakeskuksen tonttiliittymän risteyksessä ylityksen linjausta tulisi suoristaa. Risteyksessä huomiota ei pitäisi joutua kiinnittämään turhiin mutkiin, jotta voi keskittyä muuhun liikenteeseen. Ylityksen länsipuolella haasteena on raitiotien ylityksen odotusalueen […]

Lue lisää

Kannanotot

19.9.2022

Kommentti Rantaradanbaanan yleissuunnitelmasta Kauniaisten kaupungin alueella

Tässä kommentissa esitetyt huomiot koskevat seuraavia suunnitelmia: Rantaradanbaanan yleissuunnitelma PLV 3012-3896, PLV 3896-4607, PLV 5148-6147, Tyyppipoikkileikkaus nro 2298/004 ja Kauniaisten kaupungin Yleissuunnitelman esittely. Olemme jättäneet nämä palautteet tämän kommentin lisäksi […]

Lue lisää

Kannanotot

12.9.2022

Pääkaupunkiseudun kunnat tiivistävät kaupunkikuvaa: Kulkumuotojen priorisoinnin analyysin puute asemakaavan suunnittelussa johtaa huonompaan kaupunkiin

Nykymuotoisessa asemakaavasuunnittelussa ei lainkaan suunnitella kulkumuotojen prioriteettijärjestystä kävely – pyöräily – julkinen liikenne – logistiikka – yksityisautoilu. Asemakaavavaihe edeltää liikenne- ja katusuunnitteluvaiheita ja linjaa suunnitteluraamit seuraaviin suunnitteluvaiheisiin ja asemakaavan lopulliseen […]

Lue lisää

Kannanotot

30.6.2022

Mielipide Vantaan ratikan kaavarungon luonnoksesta

Liikenteen kaavamerkinnät Pyöräliikenteen pääreitti I ja pääreitti II tason väylät tulisi esittää kaavakartalla. (Autoliikenteelle paikalliset ja alueelliset kokoojakadut on esitetty.) On tärkeää, että jatkosuunnittelussa baanojen lisäksi myös pyöräliikenteen pääreitit ymmärretään […]

Lue lisää

Kannanotot

19.4.2022

Kommentti Vantaan ratikan katusuunnitelmien luonnoksista (Aviapolis, Tikkurila, Hakunila)

Olemme jättäneet yksityiskohtaiset palautteet karttakyselyn kautta. Tässä koko esillä ollutta aineistoa koskevia huomioita. Monin paikoin jalankulku ja pyöräliikenteen erottelu puuttuu tai väylän leveys on minimitasoa, vaikka tilaa olisi laadukkaampaankin ratkaisuun. […]

Lue lisää

Kannanotot

10.2.2022

Kommentti Vantaan ratikan katusuunnitelmien luonnoksista

Yleistä Olemme jättäneet yksityiskohtaiset palauteet karttakyselyn kautta. Tässä yhteenvetoa huomioista. Baanan sivusuunnat tulisi merkitä väistämisvelvollisiksi (B5 + L2), ja valaista niin että pääsuuntaa ajavan pyörän kuljettajan on helppo havaita sivusuunnasta […]

Lue lisää

Kannanotot

14.12.2021

Muistutus Rusthollinrinteen asemakaavasta

Helsingin seudun pyöräilijät ry haluaa nostaa esiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien parantamisen Rusthollinrinteen kaavassa. Rusthollinrinteen asemakaava-alue on tiivis kerrostalovaltainen kaupunkimainen alue. Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet on esitetty osin yhdistettyinä jalankulku- […]

Lue lisää

Tulevat tapahtumat

Kalenteri