Kannanotot

Kannanotot

11.6.2024

Muistutus Oulunkyläntien ympäristön asemakaavasta

Helsingin seudun pyöräilijät (Hepo) kiittää mahdollisuudesta kommentoida Oulunkyläntien ympäristön asemakaavaa. Hepo pyytää kiinnittämään erityistä huomiota Kirkkoherrantien pyöräilyjärjestelyihin sekä Larin Kyöstin tien eteläpäähän lähellä Veräjämäentien risteystä. Kirkkoherrantien pyöräilyjärjestelyt Nykyinen liikennemäärä Kirkkoherrantiellä […]

Lue lisää

Kannanotot

22.4.2024

Kommentti Munkkiniemen baanan yleissuunnitelmaluonnoksesta

Helsingin seudun pyöräilijät kiittää mahdollisuudesta kommentoida Munkkiniemen baanan suunnitelmaluonnosta. Eteläisen Hesperiankadun risteys Puiston läpi kulkeva ajorata muutetaan suunnitelman mukaisesti pyörätieksi. Risteykseen tulee saada ajoesteet estämään etelästä tulevien autoilijoiden oikaiseminen pyörätietä […]

Lue lisää

Kannanotot

11.4.2024

Pyöräväylät maksetaan kuntaverolla kerätyistä varoista

Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 11.4.2024. Pia Lindroos toivoi pyöräilijöiden liittyvän mukaan verotalkoisiin (HS 7.4.). Helsingin seudun pyöräilijät ry haluaa muistuttaa, että pyörällä, kuten kävellen ja joukkoliikenteelläkin liikkuvat maksavat jo […]

Lue lisää

Kannanotot

9.4.2024

Kommentti Kulosaaren sillan suunnitelmaluonnoksesta

Helsingin seudun pyöräilijät kiittää mahdollisuudesta kommentoida Kulosaaren sillan suunnitelmaluonnosta. Kulosaaren silta on ollut aina erittäin ongelmallinen pyöräilylle ja jalankululle talvisin. Sillalla kulkee lähes kaikki Itä-Helsingistä keskustan tai Pasilan suuntaan kohdistuva […]

Lue lisää

Kannanotot

9.4.2024

Mielipide Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen suunnitelmasta

Helsingin seudun pyöräilijät kiittää mahdollisuudesta kommentoida Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen suunnitelmia. Suunnitelman molemmat versiot selkeyttävät merkittävästi nykyisiä pyöräliikenteen ja jalankulun reittejä alueella. Tiedostamme, että julkaistut suunnitelmakuvat eivät vielä ole kovin […]

Lue lisää

Kannanotot

11.1.2024

Muistutus Ruukinrannanmäen asemakaavaehdotuksesta (250300)

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) haluaa muistuttaa Espoon kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa Ruukinrannanmäen asemakaavaehdotuksesta seuraavasti. Hepo pitää hyvänä sitä, Ruukinrannanmäen asemakaavaehdotuksessa on tiedostettu, että kaava-alueelle sijoittuu kaksi pyöräliikenteen baanaa. Toinen niistä […]

Lue lisää

Kannanotot

20.11.2023

Muistutus Meritien katusuunnitelmasta

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) haluaa muistuttaa Espoon teknistä lautakuntaa Meritien katusuunnitelmasta seuraavasti. Hepo pitää hyvänä sitä, että Meritien katusuunnitelmassa on päädytty erottelemaan jalankulku ja pyöräily. Erottelu on ehdottomasti toimivin […]

Lue lisää

Kannanotot

20.10.2023

Kommentti Munkkiniemenbaanan suunnitelmavaihtoehdoista Töölössä, Meilahdessa ja Munkkiniemessä

Merikannontien osuus Pyöräkadun plussat Humallahden osuus Rantareittivaihtoehto plussat Rantareittivaihtoehto miinukset Paciuksenkadun reittivaihtoehdon plussat Paciuksenkadun reittivaihtoehdon miinukset Munkkiniemen puistotien osuus Kaksisuuntainen pyörätie puistoissa parannettuna, plussat Kaksisuuntainen pyörätie puistoissa parannettuna, miinukset Pyöräkaistat […]

Lue lisää

Kannanotot

1.9.2023

Kommentti Itäbaanan suunnitelmavaihtoehdoista Herttoniemessä

Itäväylän viereisen reitin plussat Itäväylän viereisen reitin miinukset Mekaanikonkadun reitin plussat Mekaanikonkadun reitin miinukset Molemmissa vaihtoehdoissa on selkeästi omat hyvät ja huonot puolensa. Itäväylä-vaihtoehdossa meluaita pyörätien ja ajoradan välissä parantaisi […]

Lue lisää

Kannanotot

25.5.2023

Kannanotto Helsingin seudun MAL- suunnitelmasta

Tässä kannanotossa esitetyt huomiot koskevat Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmaluonnosta (päivätty 3.4.2023). Helsingin seudun pyöräilijät ry (myöhemmin Hepo) (Y-tunnus: 2142111-1) vastaa kannanottopyyntöön diaarinumero 752/08.00.00.01/2020. Hepo lausuu tässä kannanotossa […]

Lue lisää