Kannanotot

Kannanotot

29.10.2021

Lausunto Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 -luonnoksesta

Kiitämme mahdollisuudesta lausua pysäköintipoliittiseen työhön. Pyöräpysäköinti on keskeinen osa pysäköintiä ja onkin tärkeää, että pysäköintiä suunnitellaan ei pelkästään autoliikenteen vaan myös kestävien kulkumuotojen kannalta. Toimenpiteessä 1-Kohti pysäköinnin reaaliaikaista tietoa, toivomme toimenpiteeseen lisättävän pyöräpysäköinnin, jotta pysäköintiä kehitetään kokonaisvaltaisesti. Tällä hetkellä kappale käsittelee vain autopysäköintiä. Reaaliaikaiset tiedot tarvitaan myös pyöräpysäköinnistä, jotta myös pyöräliikenne pysyy mukana toimenpiteessä 2- […]

Lue lisää

Kannanotot

28.10.2021

Muistutus Hakaniemensillan katusuunnitelmasta

Kommentoimme Hakaniemensillan katusuunnitelmien luonnoksia 31.8.2021, ja nostimme tuolloin esiin merkittävän pyöräliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta heikentävän kohdan: Hakaniemensillan alikulku Signe Branderin terassilla. Ratkaisuksi esitimme, että baana linjataan Hakaniemensillan ajoradan tasoon koko sillan pituudelta. Tällöin baana ylittää Hakaniemensillan ajoradan liikennevaloissa Hakaniemensillan ja Hakaniemenrannan risteyksessä. Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmiin on tehty joitain pieniä muutoksia, ja kiitämme näistä muutoksista. Tehdyt […]

Lue lisää

Kannanotot

21.10.2021

Mielipide Vantaan ratikan katusuunnitelmien luonnoksista

Koko suunnittelualuetta koskeva yleinen palaute Jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyt pysäkkien kohdalla Väistämisvelvollisuus on osoitettava selkeästi tieliikennelain mukaisin merkinnöin. Poikittaisten heräteviivojen sijaan tulisi pysäkin molemmissa päissä olla suojatiet. Erottelua osoittavan sulkuviivan tulee jatkua koko matkalta. Kaiteen/pysäkin ja pyörätien väliin on jätettävä 0.5m vapaata tilaa. Pyöräliikenteen suunnittelu, Väyläviraston ohjeita 18/2020, sivu 97: Jalkakäytävän ja pyörätien tilanjako ja […]

Lue lisää

Kannanotot

12.10.2021

Muistutus Pasilankadun katusuunnitelmasta

Esterinportti Esterinportin suunnalta tulee merkittävä länsi-itä -suuntainen pyöräliikenteen pääreitti. Tämä tulee linjata suoraan Pasilansillan pyörätielle, eikä suunnitelman mukaisesti mutkitellen. Palkkatilanportin ja Veturitien alue Katusuunnitelmassa on etelään päin ajettaessa Palkkatilanportin kohdalla linjaus, joka heikentää pyöräliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Pasilankatua etelään pyöräilevä joutuu ylittämään raitiotien kahdesti, ensin suunnitelma-alueella Palkkatilanportin jälkeen ja nähtävästi uudelleen heti suunnitelma-alueen ulkopuolella Veturitiellä. […]

Lue lisää

Kannanotot

12.10.2021

Kommentti Koirasaarentien katusuunnitelmien luonnoksista

Koirasaarentien ja Gunillantien liikenneympyrä Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan pyöräliikenne voidaan ohjata yksisuuntaisilta pyöräilyjärjestelyiltä kiertotilaan, mikäli liikenneympyrä on riittävän rauhallinen. Jos liikennettä on runsaasti, pyöräilyä ei tule ohjata kiertotilaan, vaan se tulee erotella moottoriajoneuvoliikenteestä.  Koirasaarentie on kokoojakatu, jolle on odotettavissa vilkasta liikennettä alueen rakentumisen myötä. Tällöin pyöräily tulee hoitaa liikenneympyrää kiertävällä pyörätiellä Gunillantien ja Koirasaarentien liikenneympyrässä. Mikäli […]

Lue lisää

Kannanotot

12.10.2021

Muistutus Mechelininkadun ja Pohjoisen Rautatiekadun katusuunnitelmista

Suunnitelmassa on kolme pyöräliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta heikentävää kohtaa: Mechelininkadun ylitys sekä Pohjoisen Rautatiekadun ylitys Baanalta nousevan rampin kohdalla ja Lapinlahdenkadun kohdalla. Mechelininkadun ylitys Pyrkimys linjata pyöräliikenne Pohjoisen Rautatiekadun pohjoisreunan pyörätieltä Mechelininkadun yli suorassa linjassa on lähtökohtaisesti kannatettava. Mechelininkadulla on kuitenkin ennen raitiokiskoja korokkeet, jotka tekevät ylityskohdasta kapean. Korokkeiden kapea väli on hankala tavarapyörille ja […]

Lue lisää

Kannanotot

9.10.2021

Pyöräliikenteen baanasuunnitelmat korjattava Backaksen elämyspuistossa

Mielipidekirjoitus on julkaistu Vantaan Sanomissa 9.10.2021. Vantaan kaupunki on julkaissut Backaksen elämyspuiston kaavaluonnoksen. Suunnitelma sisältää hälyttäviä puutteita jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuudessa ja sujuvuudessa. Baanalla tarkoitetaan nopeaa ja laadukasta pyöräliikenteen reittiä. Luonnoksen baanalinjaus sisältää kuitenkin suorakulmakäännöksiä sekä turhaa kiertoa ja nousua. Esimerkiksi Ylästön suuntaan lisämatkaa kertyisi yli puoli kilometriä. Backas on merkittävä solmukohta rakentuvassa baanaverkossa. Ylästön […]

Lue lisää

Kannanotot

31.8.2021

Kommentti Hakaniemensillan ja Siltavuorenrannan katusuunnitelmien luonnoksista

Hakaniemensillan alikulku Suunnitelmassa on yksi merkittävä pyöräliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta heikentävä kohta: Hakaniemensillan alikulku Signe Branderin terassilla. Pyrkimys linjata baana liikennevalojen ohi alikulun kautta Hakaniemensillan ali on lähtökohtaisesti erittäin kannatettava. Ratkaisun toimivuus edellyttää kuitenkin, että alikulku on turvallinen. Huono alikulku ei ole liikennevaloja parempi ratkaisu. Suunnitelmassa esitetyssä alikulussa on lukuisia turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita: Puutteelliset näkemät. […]

Lue lisää

Kannanotot

16.6.2021

Lausunto Helsingin Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta

Kiitämme Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialaa mahdollisuudesta lausua liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta. Kehittämisohjelmassa on useita erinomaisia linjauksia liikenneturvallisuuden kehittämiseksi myös pyöräliikenteen osalta. Erityisen hienoa on mm. liikenteen rauhoittaminen, joka parantaa kaikkien liikkujien turvallisuutta sekä tiedolla johtaminen, jotta asia etenee varmasti oikeaan suuntaan. Pyöräliikenteen osalta erityisen kannattava toimenpide on numero 5, jossa kehitetään risteysturvallisuutta. Olemme kuitenkin huolissaan toimepiteen myöhäisestä […]

Lue lisää

Kannanotot

17.5.2021

Kommentti Mannerheimintien liikennesuunnitelman luonnoksesta välillä Helsinginkatu – Reijolankatu

Pyörätiet Mannerheimintien tällekin osuudelle ovat tervetullut parannus pohjois-eteläsuuntaiselle pyöräliikenteelle. Vaikka samaan suuntaan onkin pyöräily-yhteys Urheilukadun kautta, tätä kaksisuuntaiseksi toteutettua yhteyttä on vaikea sovittaa sujuvaksi Mannerheimintielle osin jo toteutettuihin yksisuuntaisiin pyöräliikennejärjestelyihin. Urheilukadun yhteys on myös ongelmallinen aina jäähallin ja jalkapallostadionin tapahtumien aikaan, jolloin pyörätie on poikkeuksetta jalankulkijoiden valtaama. Urheilukatua käyttävä yhteys myös aiheuttaa tarpeetonta kiertoa ja […]

Lue lisää

Tulevat tapahtumat

Ma 13.12. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Finland
Kalenteri