20.11.2023
Kannanotot

Muistutus Meritien katusuunnitelmasta

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) haluaa muistuttaa Espoon teknistä lautakuntaa Meritien katusuunnitelmasta seuraavasti.

Hepo pitää hyvänä sitä, että Meritien katusuunnitelmassa on päädytty erottelemaan jalankulku ja pyöräily. Erottelu on ehdottomasti toimivin ratkaisu tiheäksi rakentuvalla alueella, kuten Finnoossa, jos jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrissä ei ole oleellisen suurta eroa.

Meritien katusuunnitelmassa kadun länsireunalle on suunniteltu 2,5 metriä leveä pyörätie, mutta Meritien itäreunalle esitetään ainoastaan 2,0 metrin levyistä pyörätietä. Itäreunan pyörätie on katusuunnitelmassa vähintään 0,5 metriä liian kapea kaksisuuntaisena (Rautio 2019, s. 47).

Toivomme, että katusuunnitelmaa kehitetään vielä niin, että se täyttää minimileveysvaatimuksen. Toimivia ratkaisuja voisivat tässä vaiheessa olla seuraavat:

a) Levennetään Meritien itäreunan kaksisuuntainen pyörätie 2,5-metriseksi. Meritien katusuunnitelman ja tyyppipoikkileikkauksen mukaan Meritien reuna-alueet ja välikaistat näyttävät olevan sen verran leveät, että niistä voisi saada yhteensä puoli metriä lisää leveyttä pyörätietä varten.

TAI

b) Muutetaan Meritien kaksisuuntaiset pyörätiet yksisuuntaisiksi. Yksisuuntaisen pyörätien leveyden tulee olla 1,5 m – 2,5 metriä (Rautio 2019, s. 47), joten 2,0 metriä leveänä yksisuuntaisena myös Meritien itäreunan pyörätie olisi riittävän leveä. Molemmille reunoille kannattanee tehdä samanlevyiset pyörätiet. Myöhemmin kommentoitavaksi tulevan Meritien eteläosan (nykyinen Hylkeenpyytäjäntie) pyörätiet lähempänä satamaa tulee luonnollisesti toteuttaa myös yksisuuntaisina.