11.1.2024
Kannanotot

Muistutus Ruukinrannanmäen asemakaavaehdotuksesta (250300)

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) haluaa muistuttaa Espoon kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa Ruukinrannanmäen asemakaavaehdotuksesta seuraavasti.

Hepo pitää hyvänä sitä, Ruukinrannanmäen asemakaavaehdotuksessa on tiedostettu, että kaava-alueelle sijoittuu kaksi pyöräliikenteen baanaa. Toinen niistä on itä-länsisuuntainen baanareitti, joka yhdistyy itäpäässä Helsingin baanaverkostoon ja länsipäässä Kehä I:n varren baanareittiin. Toinen baanareitti haarautuu Ville Vallgrenin Tien kulmilla pohjoiseen, Perkkaan suuntaan.

Kaavaselostuksen liitteistä ilmenee, että Tarvaspääntien varteen ehdotetaan kaksisuuntaista pyörätietä. Se on yksi mahdollisista järjestelyistä baanoilla. Baanatasoisen kaksisuuntaisen pyörätien tavoiteleveys on 4,0 metriä, poikkeustapauksessa 3,0 metriä (Rautio 2019, s. 50). Kaavaselostuksen liitteen mukaan Tarvaspääntien varressa baanan leveys olisi pääosin 3,5 metriä ja Villenpolun sekä Radukärrinpolun baanan leveys olisi 3,0 metriä. Kaavaselosteessa ei esitetä perustelua sille, miksi nämä baanaosuudet olisivat poikkeustapauksia ja voitaisiin toteuttaa 0,5–1,0 metriä tavoiteleveyttä kapeampina.

Ongelmallisin kohta asemakaavaehdotuksessa on Tarvaspääntiellä leikkauskohdassa G-G. Siinä pyörätien leveys olisi ainoastaan 2,0 metriä, mikä on aivan riittämätön baanatasoiselle väylälle (Kuva 1).

Kuva 1. Leikkauskohdassa G-G pyöräilyn laatukäytävä olisi kaavaselostuksen liiteosan mukaan ainoastaan 2,0 metriä leveä.

Ehdotamme, että asemakaavaa ja katusuunnitelmia kehitetään koko kaava-alueella ja erityisesti Tarvaspääntien leikkauskohdassa G-G niin, että ne täyttävät pyöräliikenteen baanoille asetetut kriteerit. Erityisesti Tarvaspääntien leikkauskohdassa G-G ehdotamme, että baanaa levennetään joko

a) leventämällä katualuetta,
b) kaventamalla pientareita ja ajorataa tai
c) muuttamalla ajorata yksikaistaiseksi.

Vaihtoehdot b) ja c), eli ajoradan kaventaminen, auttaisi samalla toteuttamaan asemakaavalle asetetut tavoitteet. Kaavaselostuksen mukaan asemakaavan tavoitteena on, että kokoojakatu (Tarvaspääntie) ei houkuttele autoliikenteen läpiajoon ja kadun yksityiskohtaisella suunnittelulla estetään korkeat nopeudet.

Asemakaavaehdotuksen toinen ongelmakohta sijaitsee Tarvaspääntiellä Ville Vallgrenin tien itäpuolella. Asemakaavaehdotuksen liitteessä esitetään, että kaksisuuntainen baana vaihtaisi kyseisessä kohdassa Tarvaspääntien puolelta toiselle (Kuva 2). Kyseinen kohta on laakson pohjalla, molemmista suunnista lähestyttäessä alamäkien alapäässä. Kahden 90 asteen käännöksen sekä kadun ylittämisen sijoittaminen kyseiseen kohtaan ei ole paras mahdollinen ratkaisu baanalla.

Parempi paikka kadun ylitykseen olisi hieman idempänä Tarvaspäänsillan eteläpään risteyksessä. Tämä paikka sijaitsee molemmista suunnista lähestyttäessä ylämäkien yläpäässä, missä nopeudet ovat alhaisia. Ylityspaikassa liikennejärjestelyiden tulee olla selkeät eli ylitys on toteutettava korotettuna ja se tulee varustaa liikennemerkillä B7 Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa.

Kuva 2. Kaavaselostuksen liiteosan mukaan pyöräilyn laatukäytävä ylittäisi Tarvaspääntien notkelmassa ja laatukäytävä tekisi kaksi 90 asteen käännöstä.

Lähde:
Rautio, H. (2019). Katupoikkileikkausten suunnittelu erilaisissa kaupunkiympäristöissä, Espoo. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö. HAMK.

Tulevat tapahtumat

Ke 28.2. klo 17:00 – 19:00

Vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa Hepon vaikuttamisryhmän kokoukseen Polkimolle ke 28.2. klo 17-19. Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista pyöräliikenteeseen liittyvistä aiheista. Esityslistan luonnos: https://docs.google.com/document/d/1XZ9ERGno-Ni8JLj6TA6xv8HWJz5kEVxYJ-4fHyQDvng/edit Hepon vaikuttamisryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen vaikuttamistoimintaa yhdistyksen kokouksien vetämien suuntaviivojen mukaisesti. Vaikuttamisryhmä laatii kannanottoja, kommentteja, mielipidekirjoituksia ja blogeja yhdistyksen puolesta. Lisäksi vaikuttamisryhmä tapaa virkamiehiä ja poliitikkoja, toteuttaa kampanjoita ja tarvittaessa mielenosoituksiakin. Työ tehdään pääasiassa vapaaehtoispohjalta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Hepon vaikuttamisryhmään. Paikka: Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. Krs. Tapaamiseen voi osallistua etäyhteydellä tämän linkin kautta: meet.google.com/qid-izti-uxc Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/6uR6NHYzU

Ma 11.3. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 8.4. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 13.5. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Kalenteri