11.4.2024
Kannanotot

Pyöräväylät maksetaan kuntaverolla kerätyistä varoista

Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 11.4.2024.

Pia Lindroos toivoi pyöräilijöiden liittyvän mukaan verotalkoisiin (HS 7.4.). Helsingin seudun pyöräilijät ry haluaa muistuttaa, että pyörällä, kuten kävellen ja joukkoliikenteelläkin liikkuvat maksavat jo nyt osansa asuinkuntansa liikenneinvestoinneista kunnallisveroissa riippumatta siitä, millä he liikkuvat. Myös investoinnit pyöräbaanoihin rahoitetaan kuntaveroina asukkailta kerätyistä veroista.

Autoilusta kerättävät verot menevät valtiolle, joka käyttää niitä valtion väylien rakentamiseen ja ylläpitoon. Autoilun verotuotot eivät kuitenkaan kata kaikkia autoilun aiheuttamia kuluja. Autoiluun liittyy monia piilokustannuksia, kuten ruuhkista aiheutuva ajanhukka, ympäristövaikutukset ja terveyskustannukset.

Tutkimusten mukaan jokainen euro, joka käytetään pyöräilyyn, maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti terveys- ja ympäristöhyötyinä.

Liikkumattomuus on Suomen yhteiskunnalle miljarditason haaste. Investoinnit kävelyn ja pyöräilyn väyliin ja niiden kunnossapitoon helpottavat omin voimin liikkumista ja siten vähentävät väestön liikkumattomuutta erittäin kustannustehokkaasti. Samalla liikenneruuhkat vähentyvät. Kävely ja pyöräily edistävät kaikkien hyvinvointia ja vähentävät liikenteen aiheuttamia haittoja, joten niihin panostaminen on investointi tulevaisuuteen.

Timo Hast
puheenjohtaja
Helsingin seudun pyöräilijät