22.4.2024
Kannanotot

Kommentti Munkkiniemen baanan yleissuunnitelmaluonnoksesta

Helsingin seudun pyöräilijät kiittää mahdollisuudesta kommentoida Munkkiniemen baanan suunnitelmaluonnosta.

Eteläisen Hesperiankadun risteys

Puiston läpi kulkeva ajorata muutetaan suunnitelman mukaisesti pyörätieksi. Risteykseen tulee saada ajoesteet estämään etelästä tulevien autoilijoiden oikaiseminen pyörätietä pitkin Merikannontielle. Koska Hiekkarannantie muutetaan tällä kohdalla yksisuuntaiseksi lännestä itään, on erittäin todennäköistä, että autoilijat tulevat käyttämään tätä entistä ajorataa vahingossa tai tahallaan oikoreittinä Merikannontielle.

Merikannontie

Merikannontien pyöräkadulla on useita hidastetöyssyjä, tarkoituksena todennäköisesti autoliikenteen hidastaminen. Töyssyjen toteutus tulee olla pyöräilijäystävällinen, josta pääsee sujuvasti ja turvallisesti myös erilaisilla kuormapyörillä. Esimerkiksi Kulosaaren puistotien pyöräkadulla olevat hidastetöyssyt toimivat pyöräliikenteelle hyvin, mutta silti vähentävät autojen nopeutta.

Humallahden siltaratkaisu

Humallahteen suunniteltu siltaratkaisu on erittäin tervetullut parannus Munkkiniemeen suuntautuvalle pyöräreitille. Paciuksenkadun mäen kiertäminen todennäköisesti lisää merkittävästi pyöräilyn houkuttelevuutta sekä turvallisuutta tällä suunnalla. Siltaratkaisu tuo myös rannan kalliot saavutettaviksi nykyistä useammille. Lisäksi sillan ansiosta saadaan esteetön jalankulkuyhteys kohti Seurasaarta.

Seurasaarentien ylitys

Seurasaarentien ylityksessä tulee ehdottomasti merkitä väistämisvelvollisuus Seurasaarentietä kulkeville ja toteuttaa ylitys korotettuna pyöräilijän ylityspaikkana. Baana-yhteydet tulee suunnitella pääsääntöisesti etuajo-oikeutettuina väylinä ja olisi loogista, että myös tässä risteyksessä pyörätiellä olisi etuajo-oikeus. 

Munkkiniemen aukio ja Munkkiniemen puistokatu

Munkkiniemen aukiolla näyttäisi puuttuvan Ramsaynrannan suuntaan kulkeva pyörätie. Tämä on oleellinen pyöräilyreitti. Todennäköisesti se puuttuu suunnitelmakuvasta vahingossa, mutta tulee varmistaa, että yhteys Ramsaynrannan suuntaan säilyy. Lisäksi risteyksessä tulee ottaa huomioon odotustilat: Pyöräliikennettä on merkittävä määrä niin Ramsaynrannan ja Huopalahdenkadun suuntaisesti että Paciuksenkadun ja Munkkiniemen puistokadun suuntaisesti. Nykyisessä suunnitelmassa odotustila liikennevaloissa Huopalahdenkadun suuntaan kulkevalle pyöräliikenteelle puuttuu käytännössä kokonaan, jolloin liikennevaloissa vuoroaan odottavat pyöräilijät tukkivat Paciuksenkadun ja Munkkiniemen puistokadun suuntiin kulkevien tien.

Huopalahdenkadun länsireunalle risteyksestä pohjoiseen on jostain syystä merkitty kaksisuuntainen pyörätie. Tämä kuitenkin johtaa vain kapealle jalkakäytävälle ja lisäksi Huopalahdenkadulle on tiettävästi suunnitteilla yksisuuntainen pyöräinfra.

Munkkiniemen aukiolla ja Munkkiniemen puistokadun alussa baana on kavennettu vain 2.5 metriin. Samalla kuitenkin ajoradan varressa on 2 metriä leveä erotuskaista ennen ajorataa. Erotuskaistaa tulee kaventaa, jotta baanayhteydestä saadaan leveämpi.

Munkkiniemen puistokadun pohjoisreunalta siirryttäessä puistokäytävän keskelle suunnitelmaan ei ole merkitty väistämisvelvollisuutta. Loogisuuden vuoksi myös länteen ajaville autoille tulee merkitä väistämisvelvollisuus pyörätien ylitykseen samoin kuin myös itään ajaville on jo suunnitelmaan merkittykin. Tätä tukee myös suunnitelmakuvan mukainen järjestely.

Kadetintien ja Solnantien katkaisu autoliikenteeltä tulee toteuttaa ajoestein tai soveltuvin reunakivijärjestelyin, jolloin autoilu estetään fyysisin keinoin. Vastaavanlainen katkaisu on tehty eräille Hämeentien poikkikaduille, mutta niiden yhteydessä ei ajoesteitä ole käytetty. Lopputuloksena on se, että autoilijat käyttävät niitä säännönmukaisesti Hämeentien ylitykseen. On oletettavissa, että sama toteutuisi myös täällä.

Munkkiniemen puistokadun länsipää

Munkkiniemen puistokadun länsipäässä baana kulkee toimistorakennuksen ali. Nykyiset liikennejärjestelyt ovat erittäin sekavat. Suunnitelmasta ei tarkkaan selviä, millainen ratkaisu tähän on ajateltu; tie jatkuu punaisena, mutta muuttuuko se esimerkiksi pyöräkaduksi? Tämä vaatii tarkemman suunnitelman.