17.5.2018
Kannanotot

Helsingin Polkupyöräilijät vaatii Kansalaistorin työmaan poikkeusjärjestelyjen parantamista

Avoin kirje Helsingin kaupungille
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennusten ja yleisten alueiden palvelukokonaisuus

Näkemämme suunnitelmat kansalaistorin työmaan poikkeusjärjestelyistä eivät ole riittäviä takaamaan sujuvaa ja turvallista pyöräliikennettä alueella, eivätkä ne ole pyöräliikenteen osalta riittävällä tarkkuudella. Helsingin Polkupyöärilijät vaatii, että suunnitelmia kehitetään paremmin pyöräliikenteen huomioiviksi ja tarjoamme kaupungille apuamme suunnittelussa.

Kansalaistorilla risteävät Helsingin keskeiset pyöräväylät: Pohjoisbaana pääradanvarresta, Länsibaana alkuperäistä Baanaa pitkin ja tuleva Itäbaana, nykyisellään vielä rautatieasemaa kiertäen. Keskeisten väylien risteämisen vuoksi Kansalaistorin kautta kulkee tuhansia pyöräilijöitä päivittäin. Nämä väylät ovat osa yleiskaavaan merkittyä baanaverkkoa ja myös olleet mukana talvihoidon kehittämiskokeilussa, jossa keskeisimpiä pyöräväyliä harjataan lumettomiksi läpi talven.

Ymmärrämme että Kansalaistorin ja Töölönlahdenpuiston eteläosan remontissa pyöräliikenteelle syntyy väistämättä jokin määrä haittaa ja poikkeusreittejä tarvitaan. Haitta pitäisi kuitenkin pyrkiä minimoimaan, ja nähdäksemme tähän olisi vielä paljon parantamisen mahdollisuuksia.

Esitämme kansalaistorin järjestelyihin seuraavia parannuksia:

  • Kahdesta keskeisestä pyöräreitistä – Baanalta Eero Erkon katua Sanomatalon ohi ja Baanalta Musiikkitalon viertä Töölönlahden suuntaan – jompi kumpi pidetään avoimena pyöräliikenteelle kaikkina aikoina,
  • Molemmat reitit pidetään mahdollisuuksien mukaan auki ja rajataan sulkemisen aika välttämättömään minimiin,
  • Jos huoltoliikenne pyöräväylää pitkin on välttämätöntä, ohjataan se toimimaan ruuhkan ulkopuolella ja tarvittaessa järjestetään liikenteen ohjausta turvallisuuden takaamiseksi (vrt Amos Rexin työmaa),
  • Välttämättömille poikkeusreiteille suunnitellaan täsmällinen opastus. Autamme mielellämme tämän suunnittelussa,
  • Siirretään työmaa-aidat kauemmas Musiikkitalosta ja Sanomatalosta, jos tämä on työmaan järjestelyjen puolesta mahdollista,
  • Varmistetaan harjasuolauksen mahdollisuus molemmilla reiteillä sekä tarvittavilla poikkeusreiteillä lokakuusta alkaen.

Helsinki on tänään valittu vuoden pyöräilykunnaksi. Tämä kunnianosoituskin velvoittaa kaupunkia ottamaan pyöräliikenteen vakavasti työmaajärjestelyissä.

HePo pyrkii tapaamaan kaupungin edustajia ensi tilassa neuvotellakseen, miten kansalaistorin liikennejärjestelyt saadaan toimiviksi.

Helsingin Polkupyöräilijät ry

Vellu Taskila
puheenjohtaja

Otso Kivekäs
hallituksen jäsen