28.8.2018
Kannanotot

HePon kommentti Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaluonnoksista

HePo on tyytyväinen että sillalle esitetään rakennettavaksi yksisuuntaiset pyörätiet kolmeen tasoon. Pyöräliikenteen määrä sillalla on erittäin suuri ja kasvanee edelleen tulevina vuosina. Suunnitelma noudattaa myös kaupungin linjauksia pyöräteiden rakenteesta. On hyvä että Lauttasaarentien ja Porkkalankadun liikennesuunnitelmia aletaan uudistaa, sillä myös siltaa edeltävät pyöräliikenteen ratkaisut kaipaavat päivitystä sillan peruskorjauksen yhteydessä.

HePo kannattaa esitetyistä katusuunnitelmavaihtoehdoista vaihtoehtoa 2. Vaihtoehto 2 mahdollistaa sillalle leveämmän jalkakäytävän lisäksi erotuskaistat ajoradan ja pyörätien sekä pyörätien ja jalkakäytävän välille. Nämä seikat lisäävät ratkaisun turvallisuutta erotellen eri liikennemuodot paremmin toisistaan. Lisäksi erotuskaistaa voidaan käyttää lumensäilytyspaikkana.

HePo huomauttaa että jatkosuunnittelussa on varmistettava että pyörätien kallistukset suuntautuvat jalkakäytävää kohti ja että hulevesien poisto on pyörätien jalkakäytävän puoleisessa reunassa. Näin jalkakäytävältä valuvat vedet eivät valu pyörätien poikki ja jäädy siihen vaarallisesti.

Liitteenä olevasta liikennesuunnitelmaluonnoksesta HePo toteaa että yksisuuntaisen ratkaisun tullessa voimaan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen miten pyöräilijät saadaan käyttämään uutta ratkaisua heti alusta saakka oikein. Erityisesti tämä koskee K.A. Fagerholminaukion kohdalla Itämerenkadulta sillalle suuntautuvaa pyöräliikennettä. On varmasti suuri houkutus jatkaa sillalle yksisuuntaisen ratkaisun vastaisesti. Toivomme että tämä otetaan huomioon liikennesuunnitelmia laadittaessa. Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi vähentämällä Porkkalankadun kaistat kyseisellä kohdalla kahteen ja helpottamalla tien ylittämistä muillakin tavoin. Lisäksi velvollisuus ylittää katu pitää merkitä riittävän selkeästi.

Toinen huomio liikennesuunnitelmaluonnokseen liittyy Klaarankadun ja Lauttasaarentien risteykseen, jossa luonnoksessa pyöräilijälle tulee ylimääräinen mutka sillan suunnalta tullessa Klaarankadulle käännyttäessä. Meripuistokadun/Klaarankadun/Lauttasaarentien risteykseen pitää lisäksi varata riittävät ryhmittymistilat pyöräliikenteelle.

Suunnitelmat näyttävät kuitenkin erittäin hyviltä ja vastaavat kiitettävästi kasvavan pyöräliikenteen tarpeisiin.