13.12.2019
Kannanotot

Kommentti Töölönlahden tulvasuojeluhankkeen puistosuunnitelman luonnoksesta

Helsingin kaupunki laatii parhaillaan Töölönlahden tulvasuojeluhankkeen puistosuunnitelmaa. Suunnittelu koskee Tokoinrannassa ja Kaisaniemenpuistossa junaradan itäpuolella sijaitsevaa jalankulun ja pyöräilyn siltaa ja sen lähiympäristöä. Sillan yhteyteen toteutetaan tulvapumppaamo, jotta Töölönlahden vesiä voidaan hallita paremmin tulvatilanteessa.

Pohjoisbaanan reitillä sijaitsevan sillan uusimisen myötä puiston pinnan tasaus nousee sillan ympärillä. Uusi silta on huomattavasti vanhaa leveämpi, mikä parantaa jalankulun ja pyöräliikenteen oloja. Puistosuunnitelma ei kuitenkaan paranna väylää baanatasoiseksi.

Jalankulku- ja pyöräilymäärät

Suunnitelma-alueella liikkuu varsin paljon sekä jalankulkijoita että pyöräilijöitä. Rautatieaseman ali toteutettavan pyöräilyn alikulun myötä pyöräilijöiden määrä tulee hyvin suurella todennäköisyydellä nousemaan nykyisestä merkittävästi. Näin ollen reitistä muodostuu Töölönlahtea kiertävää reittiä suorempi eritoten Kallion suuntaan pyöräileville, mutta mahdollisesti myös pohjoiseen kohti Pasilaa suuntaaville.

Pohjois-eteläsuuntainen pyörätie on merkitty Helsingin baanasuunnitelmassa Pohjoisbaanan osaksi. Sen suunnitteluun tulisi siten käyttää pyöräilybaanojen suunnittelukriteereitä. Tästä huolimatta suunnitelma-alueen risteyksessä on kuitenkin priorisoitu Eläntarhanlahden pyörätietä, kun taas Pohjoisbaanan suunnalta tulevat joutuvat T-risteykseen.

Pyöräteiden risteys

Suunnitelmaluonnos muuttaa pohjois-eteläsuuntaista pyörätietä vielä entistäkin vaarallisemmaksi ja hankalammaksi. Se on vaarallinen ja hankala jo nyt jyrkän mäen takia, mutta tämän suunnitelman myötä ongelmat ainoastaan lisääntyvät.

Pohjoiseen pyöräilevät menettävät mahdollisuuden saada minkäänlaista alkuvauhtia erittäin jyrkkään pyörätiemäkeen. Tämä käytännössä estää lähes kaikilta mahdollisuuden pyöräillä mäkeä ylös.

Etelään pyöräileville mäki muuttuu erittäin vaaralliseksi, paljon vielä aiempaa vaarallisemmaksi. Jyrkässä alamäessä tehdään ensin tiukka käännös vasemmalle, jonka jälkeen käytännössä kaikki pyöräilijät joutuvat välittömästi tekemään 90 asteen käännöksen oikealle, samalla irroittaen toisen käden ohjaustangosta suuntamerkkiä näyttääkseen. Mäki on geometriansa takia talvella hyvin usein erittäin liukas; märällä säällä hiekoitussepeli tyypillisesti valuu jyrkässä mäessä olevaa jäätä pitkin alas. Tällaiseen mäkeen suunnitelman mukaisen mutkan ja risteyksen toteuttaminen on pyöräilijöille kirjaimellisesti hengenvaarallinen ratkaisu.

Toimenpide-ehdotukset

Pohjois-eteläsuuntaisen pyörätien linjaus tulee ehdottomasti toteuttaa suorana ilman minkäänlaista mutkajärjestelyä. Koska tulvaporttien takia siltaa korotetaan merkittävästi, tämä korotus tulee suoraan käyttää loiventamaan pyörätien mäkeä Linnunlaulun suuntaan huomioiden samalla, että etelästä tultaessa sillalle noustessa on enintään 5% pituuskaltevuus. Näillä järjestelyillä mahdollistetaan pyöräilijöille alkuvauhti ylämäen jyrkimmälle osuudelle. Samalla aiheutuu toki Hakaniemen suunnalta tuleville jonkinasteinen lisänousu, mutta tämä on hyvin maltillinen verrattuna pohjois-eteläsuunnassa saavutettuun hyötyyn.

Pohjois-eteläsuuntainen pyörätie on jo nykyään eroteltu jalankulkijoille ja pyöräilijöille heti sillasta etelään. Nyt, kun siltaa merkittävästi levennetään, erottelua tulee ehdottomasti jatkaa mäen juurelle asti, samoin kuin Hakaniemeen päin. Tilaa erottelulle on runsaasti. Erottelussa käytettävän liikenteenjakajan tms. osalta on huomioitava, ettei se saa muodostaa
minkäänlaista näkemäestettä risteysalueelle. Sama koskee risteysalueen reunaistutuksia sekä valaistusta. Risteysalueen valaistusta tulisi myös parantaa nykyisestä, jotta kaikkien tienkäyttäjien näkyminen on varmaa myös pimeään vuoden- ja vuorokaudenaikaan.

Näillä muutoksilla turvallisuus paranee huomattavasti, kun jalankulkijoille ja pyöräilijöille on molemmille omat puolensa ja kaikki tienkäyttäjät näkevät toisensa. Hakaniemen suunnalta tulevat jalankulkijat ohjautuvat suoraan omalle puolelleen, eivätkä päädy törmäyslinjalle mäkeä alas pyöräilevien kanssa. Nykytilanteesta parantunut näkyvyys ja valaistus lisää kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta mahdollistamalla myös ennakoinnin ja sen myötä sujuvamman liikenteen risteyksessä.

Kulkumuodot tulee erotella ja pohjois-eteläsuuntaista liikennettä varten tulee toteuttaa suora yhteys. Liikenteenjakaja ohjaa pohjoisesta etelään ja idästä etelään kulkevat liikennevirrat vierekkäin, mikä vähentää törmäysriskiä.

Päivitys

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Töölönlahden tulvasuojeluhankkeen puistosuunnitelman 31.3.2020.

Tulevat tapahtumat

Ke 27.10. klo 18:00 – 20:00

Syyskokous

Tervetuloa Hepon sääntömääräiseen syyskokoukseen!

Aika: Keskiviikko 27.10.2020 klo 18.00
Paikka: Töölön kirjaston Mika Waltari -sali (neljäs kerros), Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki

Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa on paikat 80 kuulijalle. Valitsimme tämän tilan, jotta turvavälejä on helppo pitää.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä tästä linkistä:
meet.google.com/xuo-trwr-vpf

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, kuten

- Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun vahvistaminen vuodeksi 2022
- Luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen
- Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
- Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen
- Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

Lisäksi kokouksessa päätetään 5000 euron luottolimiitin hakemisesta Danske Bankilta sekä samansuuruisen talletusvakuuden antamisesta. Pankilta saatujen ohjeiden mukaan päätös luottokortin hakemisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, eli hallituksen tekemä päätös ei ole riittävä.

Syyskokouksen esityslista
https://drive.google.com/file/d/1YxE3aceCv9QyCXJ0qg4bBWqVr5-bVOjD/edit

Toimintasuunnitelma 2022
https://drive.google.com/file/d/1nuJbE4eg-sCh1YWrEagfwuWXpxhcOAxJ/edit

Talousarvio 2022
https://drive.google.com/file/d/1ZZbEN7ncHoo68BAas0NnB516T3JZkdBf/edit

Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/4IinfQMeK This event has a video call. Join: https://meet.google.com/xuo-trwr-vpf (FI) +358 9 85691202 PIN: 520600592# View more phone numbers: https://tel.meet/xuo-trwr-vpf?pin=7175596660076&hs=7

Ma 8.11. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Finland
Ma 13.12. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Finland
Kalenteri