20.1.2020
Kannanotot

Mielipide Tapiolan jalkapallo­stadionin asemakaavan osallistumis- ja arviointi­suunnitelmasta

Espoossa Tapiolan urheilupuistoon on suunnitteilla jalkapallostadion, jonka viereen tulisi myös asuintaloja. Asemakaavan valmisteluaineistossa esitetyissä vaihtoehdoissa autopysäköinti on maanpinnan tasossa ja varsinainen stadion pysäköinnin yläpuolella kannen päällä. Ratkaisussa kävellen tai polkupyörällä stadionille saapuvat joutuvat kiipeämään toiseen kerrokseen, jossa sisäänkäynti on. Tämä heikentää saapumiskokemusta oleellisesti. Olisi syytä pyrkiä ratkaisuun, jossa sisäänkäynti stadionille on maanpinnan tasossa ja autopysäköinti stadionin alla kellarikerroksessa.

Ottelutapahtumien aikaiseen pyöräpysäköintiin pitää varata riittävästi runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä. Jalkapallopeleihin tulee tyypillisesti suurin osa katsojista muulla kuin omalla autolla, joten on perusteltua olettaa, että 10 prosenttia katsojista tulee paikalle pyörällä.

Pidämme valmistelumateriaalissa esitettyä 550-560 pyöräpysäköintipaikan määrää oikean suuntaisena ja kehotamme jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota kahteen epäkohtaan:

1. Huomattava osa pysäköintiä on sijoitettu toiseen kerrokseen, missä ne ovat epäloogisessa paikassa ja näin ollen vaikeasti löydettävissä. Lisäksi korkeusero vähentää pysäköinnin houkuttelevuutta. Yhdessä nämä tekijät lisäävät riskiä villiin pysäköintiin merkitsemättömillä paikoilla. Pyöräpysäköinti on sijoitettava katutasoon ja osa siitä tulee toteuttaa katettuna. Jos autopysäköinti sijoitetaan katutasoon, tulee pysäköintihallista varata tilaa pyöräpysäköinnille, ja tällöin pysäköinnin sisäänkäyntien havaittavuuteen ja saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Jos pyöräpysäköinti sijoitetaan hankalaan paikkaan toiseen kerrokseen, tulee ramppien pituuskaltevuuksien määrittelyssä käyttää maksimiarvojen sijaan suositusarvoja, eli alla olevan kuvan mukaisesti pituuskaltevuudelle sallitaan maksimissaan korkeuserosta riippuen 3-5 prosentin arvo.

2. Molemmissa vaihtoehdoissa pyöräpysäköintiä on sijoitettu saattoliikenteen kanssa samaan tilaan. Autojen liikkuminen pyöräpysäköintipaikalla ja jalankulkijoiden seassa lisää riskiä onnettomuuksiin. Saattoliikenne ja pyöräpysäköinti on syytä erottaa toisistaan.

Suunnitellun pyöräpysäköinnin toteutumiseksi sen määrä ja laatu on syytä varmistaa velvoittavalla kaavamerkinnällä, esimerkiksi: ”0.1 katutasossa sijaitsevaa, runkolukituksen mahdollistavaa polkupyöräpaikkaa per stadionin katsojapaikka.”