20.1.2020
Kannanotot

Muistutus Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavaehdotuksesta

Baanan tunneli

Hankkeen aiemmassa liikennekaaviossa esitettiin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaista pyörätunnelia Baanalta Lapinlahdentielle, mutta uusimmassa 26.11.2019 päivätyssä liikennesuunnitelmassa pyörätunnelia ei enää ole.

Kuten 19.12.2016 päivätyssä asemakaavan luonnoksesta laaditussa mielipiteessämme toteamme, kannatamme tunneliyhteyden selvittämistä Baanalta Lapinlahdentielle. Tunneli sujuvoittaisi merkittävästi Lauttasaaren suunnan pyöräliikennettä, tekisi työmatkapyöräilystä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon ja tukisi näin kaupungin tavoitteita pyöräliikenteen kulkutapaosuuden lisäämiseksi.

Pidämme erittäin tärkeänä, että tunneliyhteyden suunnittelua jatketaan ja että kaavaratkaisulla ei estetä tunnelin myöhempää toteuttamista, kuten kaavaselostuksessa todetaankin: “Tunneliyhteyden selvittämistä jatketaan edelleen. Kaavaratkaisu ei estä tunneliyhteyden myöhempää toteuttamista.

Jatkosuunnittelussa on huomioitava tunnelin riittävä leveys jalankulun ja pyöräliikenteen laadukkaaseen erotteluun, mikäli tunnelista tehdään myös jalankulkuväylä, sekä riittävän avarat risteys- ja näkemäalueet tunnelin päissä.

Mechelininkatu x Pohjoinen Rautatiekatu

Mechelininkadun itäpuolen pyörätien linjausta Pohjoisen Rautatiekadun risteyksessä tulisi muuttaa niin, että pyörätien ja ajokaistojen välissä olisi erotuskaista ja jalankulun odotusalueet ja risteyksen ylitys tapahtuisi pyörätien jatkeella eikä pyöräkaistalla välittömästi ajokaistan vieressä. Esimerkiksi ao. kuvassa Mechelininkadun pyörätiellä etelän suuntaan on risteysalueella erotuskaista ja jalankulun odotusalueet, millä on saatu hienosti tehtyä valojen ohitus. Tätä tyyliä toivoisimme sovellettavan myös risteyksen toiselle puolelle, vaikkei Rautatiekadun risteämisen takia valojen ohitusta voikaan tehdä, mutta sivuttaissiirtymistä luopumalla voitaisiin risteykseen saada valojen ohitus oikealle kääntyviä pyöräilijöitä varten. Samalla pystyttäisiin luopumaan erillisestä oikealle kääntyvien kaistasta joka ikävästi halkaisee Marian sairaalan edustan aukion.

Toivoisimme siis, että yllä kuvattu risteys muistuttaisi enemmän tätä alla olevaa ratkaisua, jossa yksisuuntaisella pyörätiellä sivuttaisiirtymiä ei ole ja oikealle jatkavat pyöräilijät voivat ohittaa risteyksen ilman valo-ohjausta. Toki ratkaisu vaatii enemmän tilaa kuin pyöräkaistat, mutta ainakaan tila ei näytä muodostuvat ongelmaksi Rautatiekadun risteyksessä. Tämän tyylinen ratkaisu myös helpottanee pyöräilijää, joka saapuu risteykseen Pohjoisen Rautatiekadun eteläpuolella olevaa kaksisuuntaista pyörätietä pitkin lännen suuntaan ja haluaa jatkaa joka suoraan kohti länttä tai sitten oikealle kohti pohjoista. Nyt esitetyssä ratkaisussa kyseisestä suunnasta saapuvan pyöräilijän on hankala jatkaa matkaa risteyksestä eteenpäin sillä odotusaluetta ei ole.

Valo-ohjauksen kannalta pyörätien jatke on pyöräkaistaa parempi ratkaisu, sillä siinä pyöräliikenteen ylitysmatka on lyhyempi, jolloin pyöräliikenteen on mahdollista saada enemmän vihreää kuin pyöräkaistalla, jossa ylitysmatka alkaa ennen risteävää suojatietä ja päättyy vasta toisen risteävän suojatien jälkeen. Asettamalla jalankulun odotusalueet ajokaistan ja pyörätien väliin lyhennetään myös suojatien pituutta, jolloin myös jalankulkijat voivat saada enemmän vihreää valoa.

Lisäksi idästä päin Pohjoiselta Rautatiekadulta tuleva pyöräkaista päättyy melko tiukkaan 90 asteen kulmaan, johon pyöräilijän on pakko hiljentää reilusti, jotta pysyisi pystyssä. On hyvä, ettei kohtaa esitetä reunakiveä, mutta erotuskaistan alkamista voisi siirtää etelämmäs niin, että pyöräilijä pystyy liittymään risteävälle Mechelininkadun pyörätielle loivemmassa kulmassa ja suuremmalla nopeudella.

Esitetyssä ratkaisussa on pyöräliikenteen kannalta ongelmana siis tiukat sivuttaissiirtymät, kapea pyöräkaista Mechelininkadun vilkasliikenteisten ajokaistojen rinnalla, vapaa oikean puuttuminen idästä kohti pohjoista, sekä tämä hankalasti hahmotettava järjestely:

Haluamme erikseen vielä kiittää sitä, että Lapinlahdenkadun risteykseen on esitetty ylijatkettua pyörätietä ja jalkakäytävää.

Lapinlahdentie x Mechelininkatu

Voisiko tämän risteyksen liikennevaloista luopumista harkita tai voisiko Lapinlahdentien ylityksen tehdä ylijatkettuna pyörätienä ja jalkakäytävänä? Onko vasemmalle kääntyvien ajokaista raitiotien päällä välttämätön?

Porkkalankatu x Mechelininkatu

Onko mahdollista saada pyöräliikenteelle ylityspaikka tähän risteykseen?

Länsilinkin ja Pohjoisen Rautatiekadun ylityspaikat ovat kovin kaukana tästä paikasta. Lisäksi yhteys Baanalta Porkkalankadun suuntaan (tai toisinpäin) puuttuu kokonaan, jolloin pyöräliikenteen on käytännössä kierrettävä juuri Länsilinkin tai Pohjoisen Rautatiekadun kautta. Risteyksen autoliikenteen määrät ovat toki suuria, mutta Mechelininkadun estevaikutus pyöräliikenteelle on tällä osuudella kohtuuton, ellei ylityspaikkaa saada lisättyä. Vaikka muut reitit Porkkalankadulle tai Porkkalankadulta ovatkin mahdollisia ne eivät ole yhtä suoria kuin tämän risteyksen kautta kulkeva reitti. Pohjoisen Rautatiekadun risteys on Baanan tasosta huomattavasti korkeammalla ja Länsilinkki huomattavasti alempana sekä kaukana Itämerenkadun ja Porkkalankadun pyöräteistä.

Vaikkei ylityspaikka olisikaan mahdollinen, olisi silti tähän kohtaan syytä saada pyörätasku palvelemaan niitä, jotka haluavat Baanalta Mechelininkadun ja Porkkalankadun suuntiin. Lisäksi myös Porkkalankadun pohjoislaidalle tulisi saada pyörätie alkaen jo Mechelininkadulta, sillä nykyisin kadun pohjoisreunalla kulkee pyörätie vasta Ruoholahdensillan länsipäästä alkaen jolloin väliin jää varsin lyhyt pätkä ilman pyöräväylää.

Päivitys

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli asemakaavaa 9.6.2020 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 9.9.2020.

Tulevat tapahtumat

La 4.5. klo 10:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilytapahtuma - Tour de Maunula

Maunula-talo rullaa tempauksensa Pääkaupunkiseudun pyöräviikkoon. Lauantain toimintapäivässä on paljon ohjelmaa Avoimesta Foorumista arkkitehtuuriin. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/21B05FFjC

klo 10–12 Avoin Foorumi, Metsäpurosali

Aamulla pidämme Metsäpurosalissa Avoimen Foorumin. Keskustelemme Maunula-talon arvoista, haasteista ja mahdollisuuksista yhdessä Maunula-talon neuvottelukunnan asukasedustajien ja talon työntekijöiden sekä teidän asukkaiden kanssa kahvin ja purtavan merkeissä.

Klo 12–14.30 Pyöränhuoltopaja Bike Kitchen

Tule laittamaan polkupyöräsi kesäkuntoon Maunula-talon aukiolla. Satumaan Dynamo Ry:n vetämässä pyöränhuoltopajassa saat apua ja neuvoja pyörän omatoimiseen huoltoon ja kunnostamiseen.

Klo 12–16 Omatoiminen pyöräkirppis

Sinulle tai lapsellesi pieneksi jäänyt pyörä voi olla juuri sopiva jollekin toiselle. Tuo oma pyöräsi myyntiin tai tule tekemään löytöjä.

Klo 12.30–14.30 Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Työväenopisto järjestää myös Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierroksen, jossa lähdetään kävelyretkelle kuulemaan mainettaan paremmasta Maunulasta! Kierroksella tutustumme Maunulan arkkitehtuuriin ja alueen nykypäivään. Kierros alkaa Maunula-talon aulassa.

Ilmoittaudu mukaan: ilmonet.fi, Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Klo 13–15 Pyöränkoristelupaja

Maria Vuorenjuuri ohjaa lapsiperheille pyöränkoristelupajaa Maunula-talon aukiolla sään salliessa.

Klo 15–16 Tour de Maunula – leppoisa perhepyöräretki

Kaikille avoin pyöräilytapahtuma huipentuu Tour de Maunulaan. Ajetaan yhdessä toisiamme kannustaen ja Maunulan maisemia ihastellen. Vauhti on rauhallinen ja pidämme taukoja, joten myös lapset pysyvät hyvin mukana. Toimivan pyörän lisäksi retkeen on hyvä varustautua sopivalla vaatetuksella ja juomapullolla, sekä tietysti iloisella ja reippaalla mielellä!

Maunula talo
Metsäpurontie 4
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilyviikon avajaiset Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Hepo yhteistyökumppaneineen järjestää pyöräilyviikon avajaiset Helsingin Kansalaistorilla, Oodi-kirjaston vieressä lauantaina 4. toukokuuta kello 11–16.  Avajaisissa riittää monenlaista kivaa ohjelmaa ja tekemistä kaikille! Tule koeajamaan työsuhdepyöriä sekä Helsingin ja Espoon kaupunkipyöriä sekä koristelemaan oma pyörä Helsingin kaupungin ympäristökasvattajan kanssa. Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry tulee esittelemään toimintaansa - muun muassa luomiaan globaalikasvatuksen liikuntaleikkejä, sekä kutsuu testaamaan tietotaitoaan kestävästä kehityksestä. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen pitää juhlapuheen Kaisantunnelin valmistumisen kunniaksi. Tapahtuman kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Avajaisissa on myös tietenkin musiikkia, Trash Heroes DJ:t tahdittavat tapahtumaa klo 11-14. Kävijöillä on lisäksi mahdollisuus katsastuttaa veloituksetta oman polkupyörän kunto ja turvallisuus pyörähuoltojen ammattilaisella Helsingin Pyörähuolto oy:lla. Myös Helsingin seudun pyöräilijöiden edustajat ovat luonnollisesti tavattavissa. Kansalaistorin tapahtumasta saat vinkkejä ja tietoa niin pyöräilystä kuin pyöräilyn liikennesäännöistä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/c2ekIl7KE Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha 

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Ilmainen pyöräkatsastus Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Varmista pyöräsi kunto ilmaisessa pyöräkatsastuksessa Pyöräilyviikon avajaisissa! Ovatko renkaat kunnossa? Voiko jarruihin luottaa? Toimivatko vaihteet? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen Pyöräilyviikon avajaisten ilmaisesta pyöräkatsastuksesta.  Pyöräilyviikon avajaisissa voit tarkastuttaa pyöräsi ajokunnon ja turvallisuuden. Helsingin Pyörähuolto Oy:n kokeneet ammattilaiset tarkastavat veloituksetta polkupyörien kunnon, varusteet ja mahdolliset huolto- ja korjaustarpeet. Pyöräkatsastuksia on tarjolla koko tapahtuman ajan kello 11–16. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/6dFcswQDb Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 13:00 – 14:00

Pyöräilyviikko | Liikennerauhan pyöräparaati Helsingissä

Pyöräparaati muistuttaa Liikennerauhasta! Pääkaupunkiseudun pyöräilyviikon avajaisten kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/1XCrynuKn Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. Tapahtumassa ovat mukana myös Hepon vapaaehtoiset. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
Kalenteri