25.2.2020
Kannanotot

Muistutus Aleksis Kiven kadun ja Fleminginkadun katusuunnitelmista

HePo kiittää Helsingin kaupunkia Aleksis Kiven kadun suunnitelmien edistämisestä, sillä yhteys on erittäin keskeinen osa yksisuuntaisten pyöräväylien verkostossa.

HePo pitää kadun liikenteellistä ratkaisua kuitenkin vanhentuneena ja toivoo, että pyöräkaistasta pysäköityjen autojen vasemmalla puolella luovuttaisiin. Suunnitelman kriittisin kohta on Sturenkadun ja Fleminginkadun välinen osuus, jossa kapea pyöräkaista on sijoitettu pysäköinnin ja raitiotien väliin. Pyöräkaistan leveys on 2020-luvun standardeilla täysin riittämätön, eikä sijainti pysäköinnin ja raitiotien välissä tue houkuttelevaa, turvallista, miellyttävää ja sujuvaa pyöräliikennettä. Kapeimmillaan metrin levyisellä pyöräkaistalla ei pystyisi edes ajamaan lainmukaisella 1,25 metriä leveällä polkupyörällä.

Vaikka suunnitelman ongelmat korostuvat juuri Sturenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella, tulee liikenteellisen ratkaisun pysyä samana koko kadun pituudella yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi.

Vaihtoehtoisia ratkaisuita alimitoitetulle pyöräkaistalle:

A. Sekaliikenne

Aleksis Kiven kadulla on varsin vähän liikennettä, jolloin sekaliikennekaistat voisivat olla toimivat. Kapea pyöräkaista pakottaa pyöräilijän ajamaan pysäköityjen autojen läheisyydessä ja antaa autoliikenteelle paremmat edellytykset ohittaa pyöräilijä lähietäisyydeltä. Ilman pyöräkaistaa kukin pyöräilijä pystyisi paremmin valitsemaan paikkansa ajoradalla sen turvallisimmaksi kokemistaan sijainneista.

Bussiliikenteen vuoksi pidämme kuitenkin tärkeänä, että pyöräliikenteelle varataan riittävä ja turvallinen tila katupoikkileikkauksessa, eikä sekaliikenneratkaisu näin ollen olisi paras ratkaisu, vaikka sillä vältettäisiin alimitoitetun pyöräkaistaratkaisun ongelmat.

B. Riittävän leveät pyöräkaistat

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitettyyn ratkaisuun verrattuna minimiparannus on leventää pyöräkaistoja vähintään 1,75 metrin levyisiksi, jotta niitä on mahdollista ajaa lainmukaisella ajoneuvolla. Tilaa katupoikkileikkauksessa on riittävästi.

C. Kolmitasopyörätie

Paras ratkaisu pyöräliikenteelle koko Aleksis Kiven kadun pituudelta on kolmitasopyörätie, jossa pysäköinti on pyörätien vasemmalla puolella ja oikealle jää vain reunakivellä erotettu jalkakäytävä. Kolmitasoratkaisu on pyöräilijälle huomattavasti turvallisempi ja miellyttävämpi ratkaisu kuin pyöräkaista pysäköinnin ja moottoriliikenteen välissä.

Näistä vaihtoehdoista viimeinen eli kolmitasopyörätie on paras ratkaisu. Jos kuitenkin päädytään pyöräkaistaratkaisuun, tulee kaistojen olla riittävän leveitä.

Alimitoitettuja pyöräkaistoja tai sitä, että kolmitasopyörätiet eivät mahdu katupoikkileikkaukseen, ei voida perustella tilanpuutteella. Kadun keskelle on suunniteltu nykyisen pyörätien paikalle jalkakäytävä, jolla ei ole minkäänlaista liikenteellistä funktiota. Poistamalla jalkakäytävä saadaan helposti tilaa laadukkaille pyöräliikenteen järjestelyille.

Helsingin kaupungin laatiman vuorovaikutusraportin mukaan Aleksis Kiven katu on remontoitu Sturenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella 2000-luvun alussa, jolloin katupuut on uusittu, eikä puita ja kunnallistekniikka nyt haluta uusia siitä syntyvien kustannusten vuoksi. Ymmärrämme täysin, että vasta korjatun kadun uudelleen rakentaminen ei aina ole mielekästä. Samalla kuitenkin korostamme, että katurakenteiden uutuutta tai korjauksista aiheutuvia kustannuksia ei voida pitää huonolaatuisten liikennejärjestelyiden perusteena.

Vuorovaikutusraportin mukaan perusteita kadun keskellä kulkevan jalkakäytävän poistamiselle ei ole. Koska ylimääräiselle ja tarpeettomalle jalkakäytävälle on tilaa, voidaan tästä suoraan päätellä, että katupoikkileikkauksessa on riittävästi tilaa myös laadukkaille pyöräliikenteen järjestelyille, mikä tarkoittaa kolmitasopyöräteitä.

Mikäli alimitoitettuja pyöräkaistoja tai sitä, että kolmitasopyörätiet eivät mahdu katupoikkileikkaukseen, perustellaan tilanpuutteella, syntyy automaatisesti peruste poistaa jalkakäytävä kadun keskeltä.

Alimitoitettu pyöräkaista ei siis ole kaupunkilaisten kokonaisedun kannalta hyväksyttävä vaihtoehto. Vaihtoehdot ovat:

  • Laadukkaat pyöräliikenteen järjestelyt siten, että kadun keskellä olevaa jalkakäytävää ei poisteta.
  • Laadukkaat pyöräliikenteen järjestelyt siten, että kadun keskellä oleva jalkakäytävä poistetaan.

Haluamme muistuttaa, että kaupungin katuja rakennetaan vuosikymmeniksi eteenpäin. Siksi korostammekin, että ratkaisut on perusteltua suunnitella huolellisesti siten, että korjauksia ei tarvitse tehdä pian uudestaan. Aleksis Kiven kadun peruskorjauksessa Sturenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella tehtiin valitettava virhe puurivien sijoittelussa. Tästä virheestä tulee nyt ottaa opiksi, ja korjata katu koko sen pituudelta vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Korjaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat pieniä siihen verrattuna, että katu jouduttaisiin korjaamaan uudestaan muutaman vuoden kuluttua, kun alimitoitetut pyöräkaistat havaitaan vaarallisiksi ja puutteellisiksi.

Suunnitelman muut osuudet 

Aleksis Kiven kadun ja Fleminginkadun risteys

Onko autoliikenteen yhteys Aleksis Kiven kadun pohjoispuoleiselle Fleminginkadulle välttämätön? Jos Fleminginkadun katkaisisi autoliikenteeltä tästä kohdasta kokonaan tai jalkakäytävän tekisi ylijatkettuna, ei valo-ohjauksessakaan tarvitsisi ottaa huomioon pohjoista tulosuuntaa. Lisäksi jos risteyksen toteuttaisi T-risteyksenä voisi risteyksen valo-ohjauksessa riittää pelkät jokerivalot, sillä kuten todettua on Aleksis Kiven kadulla varsin vähän liikennettä.

HePo kiittää, että risteykseen on esitetty uusia pyörätaskuja, mutta pohjoisen tulosuunnan pyörätaskussa katkoviivoitettu osuus on liian lyhyt ja sulkuviiva jatkuu liian lähelle pyörätelineitä, jolloin pyöräilijän ajolinjoista tulee turhan tiukkoja.

Pyörätunnukset on risteysalueilla merkitty liian keskelle. Merkintöjen pitäisi olla lähempänä risteysalueen alkua, kuten suunnitteluohjeissa. Pyörämerkinnän sijoittelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä ajokaistalta oikealle kääntyvän väistämisvelvollisuudesta suhteessa pyöräkaistalla suoraan ajaviin.

Teollisuuskadun liittymä 

Pyöräliikenteen reittiä Teollisuuskadulta Aleksis Kiven kadulle ei ole suunnitelmassa huomioitu. Teollisuuskadun ja Vääksyntien risteykseen pitäisi saada ylityspaikka myös risteyksen itäpuolelle, mutta koska se ei kuulu suunnittelualueeseen pitäisi yhteyttä helpottaa siten, että Dallapénpuiston poikki (merkitty oranssilla) rakennettaisiin uusi yksisuuntainen pyörätie Aleksis Kiven kadun kolmitasopyörätielle.

Lisäksi tiemerkintöjen avulla pitäisi lännestä saapuva pyöräliikenne opastaa Teollisuuskadun suuntaan. Nyt yhteys on huomioitu, mutta sinne ei ohjata.

Lisäksi olisi syytä pohtia onko pyöräkaista Teollisuuskadun liittymän ja Hämeentien välisellä osuudella todella tarpeen, sillä tälläkin osuudella pyöräkaista on toiseen suuntaan alimittainen. Autoliikennettä ei tälläkään osuudella ole kovin paljoa, joten myös sekaliikenneratkaisun pitäisi olla toimiva. Kun pyöräliikenne on ajokaistoilla on sillä rauhoittava vaikutus autoliikenteen ajonopeuksiin.

Päivitys

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelmat 5.5.2020. Muistutus ei johtanut muutoksiin suunnitelmissa.

Tulevat tapahtumat

La 4.5. klo 10:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilytapahtuma - Tour de Maunula

Maunula-talo rullaa tempauksensa Pääkaupunkiseudun pyöräviikkoon. Lauantain toimintapäivässä on paljon ohjelmaa Avoimesta Foorumista arkkitehtuuriin. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/21B05FFjC

klo 10–12 Avoin Foorumi, Metsäpurosali

Aamulla pidämme Metsäpurosalissa Avoimen Foorumin. Keskustelemme Maunula-talon arvoista, haasteista ja mahdollisuuksista yhdessä Maunula-talon neuvottelukunnan asukasedustajien ja talon työntekijöiden sekä teidän asukkaiden kanssa kahvin ja purtavan merkeissä.

Klo 12–14.30 Pyöränhuoltopaja Bike Kitchen

Tule laittamaan polkupyöräsi kesäkuntoon Maunula-talon aukiolla. Satumaan Dynamo Ry:n vetämässä pyöränhuoltopajassa saat apua ja neuvoja pyörän omatoimiseen huoltoon ja kunnostamiseen.

Klo 12–16 Omatoiminen pyöräkirppis

Sinulle tai lapsellesi pieneksi jäänyt pyörä voi olla juuri sopiva jollekin toiselle. Tuo oma pyöräsi myyntiin tai tule tekemään löytöjä.

Klo 12.30–14.30 Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Työväenopisto järjestää myös Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierroksen, jossa lähdetään kävelyretkelle kuulemaan mainettaan paremmasta Maunulasta! Kierroksella tutustumme Maunulan arkkitehtuuriin ja alueen nykypäivään. Kierros alkaa Maunula-talon aulassa.

Ilmoittaudu mukaan: ilmonet.fi, Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Klo 13–15 Pyöränkoristelupaja

Maria Vuorenjuuri ohjaa lapsiperheille pyöränkoristelupajaa Maunula-talon aukiolla sään salliessa.

Klo 15–16 Tour de Maunula – leppoisa perhepyöräretki

Kaikille avoin pyöräilytapahtuma huipentuu Tour de Maunulaan. Ajetaan yhdessä toisiamme kannustaen ja Maunulan maisemia ihastellen. Vauhti on rauhallinen ja pidämme taukoja, joten myös lapset pysyvät hyvin mukana. Toimivan pyörän lisäksi retkeen on hyvä varustautua sopivalla vaatetuksella ja juomapullolla, sekä tietysti iloisella ja reippaalla mielellä!

Maunula talo
Metsäpurontie 4
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilyviikon avajaiset Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Hepo yhteistyökumppaneineen järjestää pyöräilyviikon avajaiset Helsingin Kansalaistorilla, Oodi-kirjaston vieressä lauantaina 4. toukokuuta kello 11–16.  Avajaisissa riittää monenlaista kivaa ohjelmaa ja tekemistä kaikille! Tule koeajamaan työsuhdepyöriä sekä Helsingin ja Espoon kaupunkipyöriä sekä koristelemaan oma pyörä Helsingin kaupungin ympäristökasvattajan kanssa. Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry tulee esittelemään toimintaansa - muun muassa luomiaan globaalikasvatuksen liikuntaleikkejä, sekä kutsuu testaamaan tietotaitoaan kestävästä kehityksestä. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen pitää juhlapuheen Kaisantunnelin valmistumisen kunniaksi. Tapahtuman kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Avajaisissa on myös tietenkin musiikkia, Trash Heroes DJ:t tahdittavat tapahtumaa klo 11-14. Kävijöillä on lisäksi mahdollisuus katsastuttaa veloituksetta oman polkupyörän kunto ja turvallisuus pyörähuoltojen ammattilaisella Helsingin Pyörähuolto oy:lla. Myös Helsingin seudun pyöräilijöiden edustajat ovat luonnollisesti tavattavissa. Kansalaistorin tapahtumasta saat vinkkejä ja tietoa niin pyöräilystä kuin pyöräilyn liikennesäännöistä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/c2ekIl7KE Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha 

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Ilmainen pyöräkatsastus Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Varmista pyöräsi kunto ilmaisessa pyöräkatsastuksessa Pyöräilyviikon avajaisissa! Ovatko renkaat kunnossa? Voiko jarruihin luottaa? Toimivatko vaihteet? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen Pyöräilyviikon avajaisten ilmaisesta pyöräkatsastuksesta.  Pyöräilyviikon avajaisissa voit tarkastuttaa pyöräsi ajokunnon ja turvallisuuden. Helsingin Pyörähuolto Oy:n kokeneet ammattilaiset tarkastavat veloituksetta polkupyörien kunnon, varusteet ja mahdolliset huolto- ja korjaustarpeet. Pyöräkatsastuksia on tarjolla koko tapahtuman ajan kello 11–16. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/6dFcswQDb Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 13:00 – 14:00

Pyöräilyviikko | Liikennerauhan pyöräparaati Helsingissä

Pyöräparaati muistuttaa Liikennerauhasta! Pääkaupunkiseudun pyöräilyviikon avajaisten kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/1XCrynuKn Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. Tapahtumassa ovat mukana myös Hepon vapaaehtoiset. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
Kalenteri