10.2.2022
Kannanotot

Kommentti Vantaan ratikan katusuunnitelmien luonnoksista

Yleistä

Olemme jättäneet yksityiskohtaiset palauteet karttakyselyn kautta. Tässä yhteenvetoa huomioista.

Baanan sivusuunnat tulisi merkitä väistämisvelvollisiksi (B5 + L2), ja valaista niin että pääsuuntaa ajavan pyörän kuljettajan on helppo havaita sivusuunnasta lähestyvä liikenne.

Baanaa risteävillä pääreiteillä kannattaisi jatkaa erottelua jo tässä yhteydessä 20-50m risteyksestä poispäin. Näin ryhmittyminen ehtii tapahtua hyvissä ajoin ennen risteystä, mikä lisää erityisesti jalankulku- ja pyöräliikenteen välistä sujuvuutta ja turvallisuutta.

Liikennevalosuunnittelulla tulee olemaan merkittävä vaikutus pyöräliikenteen sujuvuuteen nyt esillä olleilla osuuksilla, joissa valoristeyksiä on tiheässä.

Tietotie

Tietotiellä on runsaasti leveitä tonttiliittymiä, joista osa toimistorakennuksille. Liittymien yhdistäminen ja kaventaminen lisäisi pyöräliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Tonttiliittymät ja muut sivusuunnat tulisi merkitä väistämisvelvollisiksi (pyörätien jatke).

Tikkurilantie (välillä Kuriirikuja–Talvikkitie)

Kortetien kohdalla baanassa on kapea kohta, vaikka tilaa leveämmälle baanalle näyttäisi olevan (vrt. Bäckbynpuiston kohta).

Osmankäämintien länsireunalla on pääpyöräretti I. Tikkurilantien ylitystä tulisi suoristaa, jotta yhteys baanan ja pääpyöräreitin välillä selkeytyy ja sujuvoituu.

Liljatien eteläpään katkaisemista autoliikenteeltä kannattaisi harkita koulun ja päiväkodin vuoksi.

Tikkurilantien ylityksistä puuttuu reunakivetön osuus pyörille. 

Tikkurilantie x Kielotie, Kielotie x Neilikkatie

Osuuden merkittävin ongelma on Baanan kavennus huoltoaseman kohdalla ennen Kielotien risteystä. Jalankulkualuetta tulisi pyrkiä laajentamaan kaikin keinoin nykyisen tonttialueen puolelle. On ehdottoman tärkeää, että tulevissa asemakaavamuutoksissa katualueelle varataan riittävästi tilaa, jotta jalankulku- ja pyöräliikenne on sujuvaa vielä vuosikymmenten päästä nykyistä dramaattisesti suuremmilla liikennemäärillä.

Kielotien ja Neilikkatien risteyksen järjestelyt ovat pyöräliikenteen näkökulmasta epäselvät. Materiaalivalintoja kannattaisi vielä tarkastella uudelleen. Pyöräliikenteen osuus kannattaisi selvyyden ja turvallisuuden vuoksi pitää asfalttipintaisena. Pyöräliikenteen siirtämistä ajoradalle Neilikkatiellä kannattaisi harkita. Tämän (mahdollisesti myöhemmin tapahtuvan) muutoksen mahdollisuus kannattaisi jo nyt huomioida risteyksen suunnittelussa.

Päivitys