19.9.2022
Kannanotot

Kommentti Rantaradanbaanan yleissuunnitelmasta Kauniaisten kaupungin alueella

Tässä kommentissa esitetyt huomiot koskevat seuraavia suunnitelmia: Rantaradanbaanan yleissuunnitelma PLV 3012-3896, PLV 3896-4607, PLV 5148-6147, Tyyppipoikkileikkaus nro 2298/004 ja Kauniaisten kaupungin Yleissuunnitelman esittely. Olemme jättäneet nämä palautteet tämän kommentin lisäksi myös Otakantaa.fi-palvelun kautta.

Toivomme, että kommentit, jotka koskevat Forsellesintien pyöräkatuosuutta kohdassa 15+600 (plv 3000-3400) ja joka tässä suunnitelmassa ilmoitetun mukaan toteutetaan Rantaradanbaanasta erillisenä hankkeena, tullaan huomioimaan myös tuossa erillisessä hankkeessa, jonka aikataulua ei ole tässä ilmoitettu.

Suunnitelmassa esitetty väyläratkaisu ei täytä baanan vaatimuksia

Suunnitelmissa esitetty pyöräväylän leveys on monin paikoin minimitasoa ja pyöräilyn laatukäytävälle paremmin sopiva 4 metrin leveys ei toteudu. Alle 4 metrin leveys ei mahdollista kaksisuuntaiseen pyöräilyyn turvallista ohitusta kumpaankin ajosuuntaan samanaikaisesti, vaikka todellisuudessa tilaa olisi laadukkaampaan ratkaisuun kuin Kauniaisten n. 5 metrin kokonaisleveyteen, josta 2 metriä on varattu jalankululle ja siis 3 metriä kaksisuuntaiselle pyörätielle. Joillain osuuksilla erillistä pyöräväylää ei ole lainkaan, vaan Baana on korvattu yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä. 3 metrin levyinen pyöräväylä ei ole Baana, kuten myöskään yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä ei ole Baana. Seuraaviin kohteisiin näyttäisi kuitenkin olevan mahdollista sovittaa 4 + 2 m leveä eroteltu väylä:

  • Välillä PLV 3550 ja PLV 3630 (välillä 15+900 ja 16+00) Baana voidaan leventää siirtämällä valaisimia. Jalankulku tulee toteuttaa pyörätien eteläpuolelle.
  • Välillä PLV 3550 ja PLV 3450 (välillä 15+800 ja 15+900) Baana voidaan leventää rautatien suuntaan. Jalankulku tulee toteuttaa pyörätien eteläpuolelle.
  • Välillä PLV 3450 ja PLV 3300 (välillä 15+700 ja 15+800 ) Baana voidaan leventää siirtämällä Baana Forsellesintien varressa olevan pallokentän ja rautatien väliseen tilaan. Liito-oravan reitillä olevia puita ei tarvitse kaataa. Kohdassa PLV 3450 jalankulku ja pyöräily ohjataan Forsellesintien varteen pallokentän ja Forsellesintien väliin jk+pp -ratkaisuna, josta pyöräliikenne siirtyy sujuvasti ajoradalle esimerkiksi Koivuhaanpolun suuntaan. Jalankulku tulee toteuttaa pyörätien eteläpuolelle.
  • Välillä PLV 5550 ja PLV 6000 Baana voidaan leventää siirtämällä valaisimia pohjoiseen ja siellä missä siirto ei ole mahdollinen esimerkiksi puun vuoksi, Baanaa voidaan leventää rautatien suuntaan. Jalankulku tulee toteuttaa pyörätien pohjoispuolelle. Tällä osuudella Baana tulee lisäksi oikaista suoraksi radan varteen sekä tasata Baana mäettömäksi.
  • Välillä PLV 6000 ja PLV 7000 Baana voidaan leventää rautatien suuntaan. Jalankulku tulee toteuttaa pyörätien pohjoispuolelle.
  • PLV 4250 Yhtiöntien Alikulku (AK) tulee rakentaa siten, että sinne mahtuu 4+2 metriä leveä laatuväylä.
  • Välillä PLV 4100 ja PLV 4250 Baana voidaan leventää pohjoisen suuntaan. Lisäksi tällä välillä tulee harkita jalkakäytävän siirtoa pyörätien eteläpuolelle kahdesta syystä. Ensinnäkin eteläpuolella oleva jalkakäytävä ohjaisi jalankulun luontevasti Kirjastonraitille eikä pyörätietä pitkin Kauniaisten aseman suuntaan. Toiseksi jalkakäytävä olisi puiston puolella, minne osa jalankulusta muutenkin suuntautuu ja samalla jalkakäytävä jättäisi tilaa puiston toimintojen ja pyörätien väliin. Jos pyörätie rakennetaan kiinni puistoon ja leikkialueisiin (esim. trampoliinit), tulee pyörätien ja puiston väliin rakentaa aita turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Välillä PLV 4250 ja PLV 4600 Baana voidaan leventää pohjoisen suuntaan.

Ajosuuntien erottelu Forsellesintien pyöräkadulla

Forsellesintien pyöräkatu (3200 – 3250 Forsellesintie, kohdassa 15+600) on tyypiltään ajosuunnat erotteleva järjestely, johon ei kuitenkaan olla toteuttamassa keskelle kaarevaa korotusta. Ohitustilanteessa korotus hidastaa auton vauhtia ja lisää autolla ajavien tarkkaavaisuutta sekä sivuetäisyyttä pyörästä. 1 m kiviraita tulee toteuttaa siten, että ohitustilanteessa kiviraita hidastaa ja lisää autolla ajavien tarkkaavaisuutta sekä sivuetäisyyttä pyöräliikenteestä.

Kuva 1. Forsellesintien pyöräkadulla ei ole kaarevaa korotusta ajokaistojen välissä.

Rantaradan ja Bredanportin alikulun sillan leveydessä tulee huomioida laatuväylän vaatima leveys

Välillä PLV 5450 ja PLV 5550 (17+800 ja 17+900) rata-alueen mitoituksessa tulee selvittää 4+2 metriä leveä laatuväylän toteuttaminen alikulun ylittävälle sillalle. Täällä jalankulku ja pyöräily tulee erotella toisistaan ja jalankulku tulee sijoittaa pyöräilyyn nähden Baanan pohjoispuolelle. Kokonaisuudessaan välille PLV 5300 ja PLV 5600 jalankulku ja pyöräily tulee erotella toisistaan ja jalankulku tulee sijoittaa pyöräilyyn nähden Baanan pohjoispuolelle, jotta liikkuminen toteutuu liikkujien kannalta loogisesti samalla tavalla kuin ennen ja jälkeen PLV 5300 ja PLV 5600.

Päivitys