1.9.2023
Kannanotot

Kommentti Itäbaanan suunnitelmavaihtoehdoista Herttoniemessä

Itäväylän viereisen reitin plussat

 • Selkeys
 • Turvallisuus
 • Ei risteyksiä autoliikenteen kanssa muuten kuin alueen itäpäässä Itäväylän rampin kohdalla, mikäli Muuntajankatu ylitetään sillalla.
 • Jos reitti tehdään siltojen ja pengerryksen kanssa samaan tasoon Itäväylän kanssa, osuudella ei ole juurikaan korkeusvaihteluita, mikäli siltaratkaisu on vain riittävän pitkä Muuntajankadun ylityksessä.

Itäväylän viereisen reitin miinukset

 • Moottoriliikenteen melu ajoradan vieressä tulee olemaan melkoinen. (Olisiko meluaita ajoradan ja pyörätien välissä mahdollista toteuttaa?)
 • Talvikunnossapito: Jos pyörätie on suunnilleen ajoradan tasossa, ajoradalta tullaan väistämättä auraamaan lumet ja loskat pyörätielle. Kulosaaren sillan jokatalvisten kokemusten perusteella tämän ongelman ratkaisu ei vaikuta olevan mahdollista.
 • Jos reitti laskee alas Muuntajankadulle johtavien ramppien vieressä ja ylittää Muuntajankadun risteyksessä, reitille tulee merkittävät korkeuserot, eikä edes alamäestä saatua vauhtia voi hyödyntää risteyksen takia ylämäessä.
 • Tiukka mutka heti Valurinkadun alikulun jälkeen voi olla ongelmallinen näkemien kanssa.

Mekaanikonkadun reitin plussat

 • Yhteydet ympäristön muihin pyöräteihin ja palveluihin, joskin alueella merkittävin osa palveluista on suunnattu autoilijoille.
 • Hiljaisempi verrattuna Itäväylän varteen.
 • Lumitilaa enemmän, eikä vastaavantasoista riskiä Itäväylän varteen verrattuna lumen auraamiseen pyörätielle. Tässä on myös mahdollista tarvittaessa siirtyä ajamaan ajoradalle.

Mekaanikonkadun reitin miinukset

 • Lukuisat risteämät moottoriliikenteen kanssa, ei ainoastaan risteyksissä vaan siellä täällä pihojen kohdilla.
 • Autojen ja rekkojen pysäköinti pyörätiellä nykyäänkin päivittäistä; autoliikkeisiin tulevat autonkuljetusrekat puretaan poikkeuksetta pyörätiellä. Aiempien kokemusten perusteella vaikuttaa siltä, ettei tätäkään ongelmaa pystytä ratkaisemaan.
 • Mahdolliset ongelmat väistämisvelvollisuuksien suhteen eritoten Valurintien ja Mekaanikonkadun risteyksessä.
 • Baanan pirstaloituminen keskenään hyvin erilaisten yksi- ja kaksisuuntaisten ratkaisujen sekamelskaksi.

Molemmissa vaihtoehdoissa on selkeästi omat hyvät ja huonot puolensa. Itäväylä-vaihtoehdossa meluaita pyörätien ja ajoradan välissä parantaisi pyöräliikenteen olosuhteita talvikunnossapidon ja melun kannalta. Jos Itäväylä-vaihtoehdossa pyörätie lasketaan Muuntajankadun tasoon ramppeja pitkin, se tuo niin isot korkeusvaihtelut, ettei reitti ole todennäköisesti monelle kovin toimiva vaihtoehto.

Kommentit on lähetetty sähköpostitse Helsingin kaupungille 30.8.2023.