10.5.2024
Tiedotteet

Mitä tarkoittaa hyvä pyöräiltävä koulureitti?

Erittäin laadukas pyöräiltävä koulureitti kulkee viihtyisää reittiä sivussa moottoriliikenteen melulta ja pölyltä. Risteykset moottoriliikenteen kanssa ovat selkeitä, jolloin myös lapsille on selvää, missä odottaa vuoroaan ja aikuiset näkevät ottaa itsenäisesti liikkuvat lapset huomioon. Koulun lähikadulla autoilla tehtävä saattoliikenne on selkeästi erotettu jalan ja pyörällä saapuvien oppilaiden reiteistä. Käytännössä autoilla saapuvat lapset jätetään noin 200 metrin päähän koululta. Koulun pihalla on runkolukittavat pyörätelineet, jotka pidetään käyttökunnossa ympäri vuoden. Parhaimmillaan hyvä pyöräiltävä koulumatka lisää tarvittavaa liikuntaa lasten arkeen ja siksi siihen kannattaa panostaa.

Mikä on huono pyöräiltävä koulumatka?

Yleisiä Helsingin seudun pyöräilijöiden kyselyyn vastattuja epäkohtia vastaajien lastensa koulureiteillä ovat vaaralliset ja vilkkaat risteykset, joissa on hankala hahmottaa pyöräilijän oikeaa paikkaa. Pyörällä tehtävät koulumatkat pitää tehdä poukkoilevaa ja epäselvää reittiä, joilla on myös välillä reittiä muuttavia työmaita ilman kiertotieohjausta. Koulun lähikadulla pyörällä saapuva on autolla tehtävän saattoliikenteen seassa. Monien koulujen pihoilta ei löydy pyörätelineitä tai olemassa olevat ovat puutteellisia. Reitit ovat usein meluisia ja niillä on puutteellinen talvikunnossapito. Tällainen ympäristö ei kannusta omin voimin liikkumiseen.

Kuka on valinnut koulureittisuunnistuksen kohteet?

Helsingin seudun pyöräilijät (Hepo) ry:n yhteisön jäsenet sekä pääkaupunkiseudun kuntien edustajat ovat ehdottaneet laadukkaita lasten pyöräiltäviä koulureittejä.

Kuka lasten turvallisista koulureiteistä vastaa?

Kaupunkien liikennesuunnittelun lisäksi vastuu lasten turvallisista liikkumisolosuhteista jakautuu lasten vanhempien lisäksi myös muille toimijoille ja vaatii yhteistyötä. Oleellisia asioita pysyvien ratkaisuiden lisäksi on hoitaa työmaiden ja tapahtumien tilapäiset kiertotiejärjestelyt niin, että myös lapsi voi turvallisesti ja itsenäisesti kulkea näitä kiertoteitä eksymättä.

Lähde koulureittiretkelle pyörällä

Helsingin, Espoo ja Vantaan parhaimpien pyöräiltävien koulureittien esittelyt voit lukea täältä: 

Koulureittisuunnistuksen kohteet:

Helsinki
Arabian peruskoulu

Espoo
Jousenkaaren koulu

Vantaa
Hämeenkylän koulu


Pyöräilevä koulureittisuunnistus on osa pääkaupunkiseudun Pyöräilyviikkoa, jota koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät (Hepo) ry. Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien ja HSL:n, – sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. Tapahtumassa ovat mukana myös Hepon vapaaehtoiset. 

Lisätietoja:

Taija Timonen
Tuottaja, Helsingin seudun pyöräilijät ry
+358 50 0877 877
taija.timonen@hepo.fi

Henni Ahvenlampi
Toiminnanjohtaja, Helsingin seudun pyöräilijät ry
041 3191002
henni.ahvenlampi@hepo.fi