Kiertotiet kuntoon!

Allekirjoita kuntalaisaloite laadukkaampien kiertoteiden puolesta!

Työmaiden ja tapahtumien tilapäisistä liikennejärjestelyistä aiheutuu jatkuvasti kohtuutonta haittaa ja vaaraa jalkakäytävillä ja pyöräteillä liikkuville. Kiertotiet on saatava sujuviksi ja turvallisiksi niin pyörällä, kävellen kuin muillakin näihin rinnastettavilla kulkutavoilla liikkuville.

Turvallisten kiertoteiden varmistamiseksi pääkaupunkiseudun kaupunkien on yhteistyössä laadittava nykyistä selkeämmät ohjeet työmaiden urakoitsijoille ja tapahtumien järjestäjille sekä eritoten valvottava niiden noudattamista. Epäkohtiin on puututtava nopeasti ja ne on korjattava viipymättä.

Kiertotiet kuntoon! -kuntalaisaloite ei vastusta tietöitä, korjaustöitä eikä tapahtumia vaan tavoitteena on kaikille turvallinen liikenneympäristö. Kaupunkikehitys ja -kulttuuri ovat erittäin tärkeitä asioita. Niiden vuoksi järjestettävät kiertotiet on toteutettava turvallisiksi ja toimiviksi.

Aloitteen voit allekirjoittaa asuinpaikkakuntasi mukaan joko Helsingissä, Espoossa, Vantaalla tai Kauniaisissa.

Miksi muutos tarvitaan?

Kiertotiemerkinnät ovat usein puutteellisia ja väylä saattaa katketa kokonaan ilman ennakkovaroitusta. Korvaava kiertoreitti on usein ahdas, esteellinen ja huonosti merkitty. Kadun toisella puolella kulkeva tai koko korttelin kiertävä reitti pidentää matka-aikaa kohtuuttomasti.

Liian kapeilla kiertoteillä ei mahdu kohtaamaan vastaantulijaa turvallisesti. Yllättävät kuopat, reunakivet, irtosora ja terävät asfalttileikkaukset aiheuttavat vaaratilanteita ja usein myös estävät kulkemisen esimerkiksi tavarapyörällä tai pyörätuolilla.

Pyöräteille vaarallisesti asetetut ja puutteellisesti merkityt aidat, kaapelikourut ja muut esteet ovat aiheuttaneet onnettomuuksia ja sairaalakäyntejä. Suomessa on tapahtunut jopa kuolemaan johtanut tapaus, kun työmaan kiertotielle on asetettu verkkoaita ilman selkeitä pimeässä näkyviä merkintöjä. Yksikään tienkäyttäjä ei saa kuolla tai joutua onnettomuuteen puutteellisten poikkeusjärjestelyiden vuoksi.

Liikennemuotojen erottelu toisistaan ja työmaan toiminnasta kiertoteillä parantaa turvallisuutta ja sujuvuutta. Kun pyörällä liikkuville on oma selkeästi merkitty ja sujuva kiertotie, se parantaa myös jalankulkijoiden, joukkoliikenteen käyttäjien, autoilijoiden ja työmaaliikenteen turvallisuutta. Esimerkiksi Tukholmassa toimitaan näin lähes poikkeuksetta.

Tutkimukset vahvistavat ihmisten olevan tyytymättömiä työmaiden järjestelyihin.

Helsingin Pyöräilybarometrin 2022 mukaan pyörällä liikkuvien tyytymättömyyttä herättää eniten pyöräväylien työmaa-aikaiset poikkeusjärjestelyt. Pyörää vähintään viikoittain käyttävistä helsinkiläisistä yli puolet on tyytymättömiä poikkeusjärjestelyihin. Tyytymättömien osuus on pysynyt suunnilleen samana vuodesta 2016 asti.

Espoon pyöräilyn edistämisohjelman mukaan 82 prosenttia Espoossa pyörällä liikkuvista kokee työmaat esteeksi ainakin joskus.

Vantaan Pyöräliikenteen kehittämisohjelman mukaan vajaa puolet Vantaalla pyöräilevistä on tyytymättömiä työmaa-aikaisiin järjestelyihin.

Miten kiertoteitä tulee parantaa?

Riittävän laadukas ja turvallinen kiertotie

Kiertotien tulee olla sitä laadukkaampi, mitä enemmän sillä on liikennettä ja mitä pitkäkestoisempi se on. Heikkolaatuinen pinnoite tai kiertotien korkeuserot eivät saa heikentää turvallisuutta.

Kiertotien talvikunnossapidon pitää olla yhtä hyvällä tasolla kuin normaalistikin kyseisellä reitillä ilman kiertotietä.

Kiertotietä ei saa käyttää pysäköintiin tai muihin työmaan tarpeisiin.

Katkeamattomat ja riittävän leveät reitit

Työmaat ja tapahtumat eivät saa tarpeettomasti katkaista reittejä, eivätkä järjestelyt saa aiheuttaa vaaraa.

Kiertotien on oltava riittävän leveä. Kiertotien leveyden pitää riittää vastaantulijan turvalliseen kohtaamiseen myös kuormapyörille, pyörätuoleille ja lastenvaunuille.

Selkeät merkinnät tienkäyttäjille

Kiertotie tulee opastaa koko matkalta selkeästi. Opasteiden tulee olla yksiselitteiset ja ne pitää pystyä lukemaan pysähtymättä.

Kiertotie ei saa pakottaa siirtymään kadun toiselle puolelle tai kiertämään korttelia eikä se saa muutenkaan kohtuuttomasti pidentää matkaa, vaan tila kiertotietä varten otetaan tarvittaessa ajoradalta. Jos kävely ja pyöräily on eroteltu toisistaan normaalitilanteessa, kulkumuotojen erottelun tulee säilyä myös kiertotiellä.

Auta meitä laittamaan kiertotiet kuntoon!

Allekirjoita aloite

Kiertotiet kuntoon! -kuntalaisaloitteen voi allekirjoittaa näissä kaupungeissa:

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kaupungin asukkaista, on asia otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Helsingissä allekirjoituksia tarvitaan 13000, Espoossa 6000, Vantaalla 5000 ja Kauniaisissa 200.

Jokainen nimi merkitsee, joten valtaisa kiitos tuestasi tälle kuntalaisaloitteelle!

Jaa tietoa

Kerro kampanjasta kavereille ja vaikka koko maailmalle. Löydät kampanjan sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #kiertotietkuntoon. Kannusta muutkin allekirjoittamaan aloite turvallisemman kaupunkiliikenteen puolesta.

Kampanjaa esittelevän A4-esitteen voit ladata ja tulostaa esim. työpaikkasi ilmoitustaululle tästä:

Anna palautetta

Havaitsitko liikenteessä ollessasi vaarallisen tai muulla tavoin huonon työmaan tai tapahtuman järjestelyn? Anna palautetta vastuutaholle ja pyydä laittamaan kiertotiet kuntoon. Urakoitsijoiden ja muiden vastuutahojen yhteystiedot löytyvät usein työmaalla olevasta työmaataulusta. Palautetta voi antaa myös palautekanavien kautta, jotka löydät kaupunkien kotisivuilta.

Toimi työssäsi oikein

Työskenteletkö kiertoteiden parissa tilaajana, urakoitsijana, suunnittelijana, valvojana tai käytännön töiden tekijänä? Noudata lakeja, ohjeita ja sääntöjä ja pidä huoli, että myös vastuullasi olevat tahot toimivat niin. Varmista ja priorisoi liikkumisen sujuvuus ja turvallisuus tässä järjestyksessä: ensin jalankulku, sitten pyöräliikenne, seuraavaksi joukkoliikenne ja tavaralogistiikka ja lopuksi henkilöautoliikenne.

Tutustu pyöräliikenteen suunnitteluohjeeseen, jossa käsitellään työmaita ja tapahtumia.

Liity jäseneksi

Kiertotiet kuntoon! -kampanjaa koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo), joka on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja.

Vaikutamme uusien pyöräväylien rakentamiseen, nykyisten kunnossapitoon, työmaajärjestelyihin ja muihin pyöräliikennettä koskeviin kysymyksiin. Lisäksi valtakunnallisen kattojärjestömme Pyöräliiton jäsenenä olemme mukana vaikuttamassa lainsäädäntöön, liikenteen rahoitukseen ja muihin valtakunnallisiin asioihin.

Hepon jäsenenä tuet toimintaamme ja olet mukana vaikuttamassa oman kotiseutusi pyöräilyoloihin. Jäsenetuna saat lisäksi alennuksia pyöräliikkeistä ja muista palveluista.

Tule mukaan

Auta meitä saavuttamaan yhteinen tavoitteemme, ja tule kanssamme tekemään ja ideoimaan kampanjaa!

Tule kohtaamaan ihmisiä ja keräämään allekirjoituksia ulkona kaduilla ja toreilla järjestettäviin pop up -tapahtumiin. Tarkkaile kiertoteiden puutteita ja raportoi niistä blogitekstin muodossa tai osallistu pyöräilevien mielenosoitusten järjestämiseen.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu: info at hepo.fi.

© 2023. Kiertotiet kuntoon! -kampanjaa koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry