5.6.2018
Kannanotot

Kommentti Jousensillan suunnitelmaluonnoksista

Espoon kaupunki suunnittelee Jousensillan rakentamista Merituulentien ylitse lähelle Urheilupuiston metroasemaa. Sillan on tarkoitus palvella jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) kiittää Espoon kaupunkia siitä, että se aikoo ryhtyä poistamaan Merituulentien mittavia estevaikutuksia jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä.

Helsingin Polkupyöräilijät ry ei kuitenkaan näe parhaana ratkaisuna spiraalimaisen sillan rakentamista. Ehdotamme, että sillan rakentamiseen varatuilla rahoilla parannetaan Merituulentien liikenneturvallisuutta sekä kulkuyhteyksien käytettävyyttä muilla keinoin, erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta.

Jousensilta tulisi olemaan aivan liian jyrkkä (noin 8 prosenttia) esteettömyyden kannalta. Näin lähellä vilkasta joukkoliikenneasemaa reittien tulee täyttää esteettömyyden erityistason vaatimukset, jolloin esimerkiksi pituuskaltevuuden yläraja on 5 prosenttia.

On syytä epäillä, että sillan käyttäjämäärä jää vähäiseksi sen jyrkkyyden takia sekä siksi, että se lisää huomattavasti Merituulentien ylittämisestä kertyvää matkaa. Lisäksi on syytä pelätä, että suunnitellun sillan pohjoispään spiraali on talven liukkailla tai sulan maan aikaan ennen hiekoitussepelin poistoa todella vaarallinen. Spiraalin pään sijoittaminen siten että metron suuntaan jatkavien on tehtävä 90 asteen käännös ei sekään lisää turvallisuutta.

Samalla on syytä kyseenalaistaa näkemys siitä että Merituulentie olisi erityisen vilkas, sitä käyttää kyseisen risteysalueen kohdalla vain noin 6500 moottoriajoneuvoa vuorokaudessa. Silta on siis moottoriajoneuvoliikenteen määrään nähden ylimitoitettu ratkaisu. Sillan rakentamisesta säästyvät rahat tulee käyttää pyöräteiden, jalkakäytävien ja suojateiden lisärakentamiseen ja parantamiseen sekä muihin liikenneturvallisuutta laajemmalla alueella lisääviin toimiin.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Merituulentietä ylitettäessä on olemassa kosolti muita, siltaa edullisempia ja toimivampia ratkaisuja. Merituulentien risteyksiin on rakennettava lisää suojateitä, jotta voidaan vähentää sen estevaikutusta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta esimerkiksi metroasemille kuljettaessa. Merituulentien nopeusrajoituksen alentaminen niin, että 40 km/h rajoitus olisi voimassa jo Merituulentien ja Koivu-Mankkaantien risteysalueella, parantaisi liikenneturvallisuutta merkittävästi kyseisessä risteyksessä. Myös Merituulentien suuntaisen pyörätien ja jalkakäytävän “Sallittu mopoille” kylttien poistaminen lisäisi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Esimerkiksi Helsingissä pääkatujen nopeusrajoituksia on laskettu laajemminkin 40 kilometriin tunnissa ja tästä olisi syytä ottaa mallia. Muita keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseen on muun muassa ajoradan kaistojen kaventaminen ja risteyksien pyöristyksien jyrkentäminen. Risteysalue voidaan myös toteuttaa korotettuna, jolloin joukkoliikenteelle korotuksista aiheutuva mahdollinen haitta jää mahdollisimman pieneksi. Kyseisessä risteyksessä voitaisiin lisäksi tehdä muutoksia liikennevalojen rytmiin niin että pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden ei tarvitse odottaa tarpeettoman pitkiä aikoja Merituulentietä ylittäessään.