8.11.2019
Kannanotot

Muistutus Uusimaa-kaava 2050 -kaavaehdotuksesta

Maakuntakaava on kaavoituksen ylin taso, joka ohjaa yleis- ja asemakaavoitusta sekä muuta alueidenkäyttöä. Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia aluevarauksia ja yleispiirteisiä sijainteja maakunnallisesti merkittäville toiminnoille. Maakuntakaavassa ei käsitellä paikallisia, esimerkiksi kuntien sisäisiä alueidenkäytön tarpeita.

Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka tulee maakuntakaavalla ratkaista. Kaava käsittää koko Uudenmaan ja siinä esitetyt ratkaisut tähtäävät vuoteen 2050.

Kaavatyölle asetetut päätavoitteet ovat:

  • Kasvun kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen tasapaino
  • Ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen
  • Kestävä kilpailukyky

Uudenmaan liitto aloitti kaavan laadinnan vuonna 2016. Työ kestää nelisen vuotta ja on nyt loppusuoralla. Valmis kaavaehdotus oli nähtävillä loka-marraskuussa 2019, jolloin HePo jätti Pyöräilykuntien verkoston ja Pyöräliiton kanssa kaavaehdotuksesta yhteisen muistutuksen.

Kaavan tavoitteet ovat onnistuneita ja kaavaratkaisut ohjaavat maakunnan kehittämistä kohti tiiviimpää kaupunkirakennetta ja näin mahdollistavat kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen tukeutuvan elämäntavan.

Kaavaselostuksessa kuitenkin korostuu pyöräliikenteen soveltuminen ainoastaan lyhyille, keskusten sisäisille matkoille. Selostuksessa myös todetaan, että ”Keskusten välisten liikenneyhteyksien kehittämistä on tuettava erityisesti joukkoliikenteeseen perustuen.” Kaavaehdotus ei siis riittävästi huomioi pitkien, keskusten välisten pyöräliikenteen matkojen edellytyksiä suunnittelussa tai kaavakartalla.

Kaavaselostuksessa pyöräliikenteen suunnitteluratkaisut on siirretty maakuntakaavaa alempitasoisiin kaavoihin ja suunnitelmiin. Pyöräliikenteen väylätarpeet tulisi kuitenkin huomioida jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta paras mahdollinen lopputulos voi toteutua. Uusimaa-kaava 2050 -kaavaehdotuksen kaavakartalle tulisikin lisätä pyöräliikenteen baanaverkko, jonka pääkaupunkiseudun kunnat ovat suunnitelleet.

Pääkaupunkiseudun baanaverkosto (lähde: HSL:n Baanakonseptiopas).

Baanaverkko muodostuu pyöräliikenteen valtateistä, jotka ovat laadukkaita väyliä erityisesti pidempien matkojen autottomaan liikkumiseen seudullisten keskusten välillä. Laadukkaat liikenneyhteydet, kuten pyöräliikenteen baanaverkko, houkuttelevat asukkaita ja työpaikkoja ja tukevat maankäytön kehittämistä. Henkilöliikenteen lisäksi baanat parantavat pyörälogistiikkaan perustuvien kuljetuspalveluiden toimintaedellytyksiä seudulla. Baanaverkolla on myös suuri merkitys liikennejärjestelmän hiussuonistona koko maakunnan alueella: tulevaisuudessa yhä useampi joukkoliikenteen matka alkaa tai jatkuu perille asti pyörällä.

Baanaverkon suunnittelu ja toteuttaminen on korostuneesti seudullinen asia ja sen mukana olo kaavaehdotuksessa on erittäin tärkeää, jotta pyöräliikenteen laadukkaimmasta verkosta tulee yhtenäinen.

Pääkaupunkiseudun kuntien yhdessä suunnittelema baanaverkko kattaa koko pääkaupunkiseudun, ja on laajennettavissa ylimaakunnalliseksi. Erityisesti Helsinki-Tampere-ratakäytävän yhteyteen linjattu baana tukisi pyöräliikenteen kasvattamista radanvarren keskusten välillä ja edistäisi alueen maankäytön kehittämistä. Pyörämatkailun näkökulmasta tällaisella yhteydellä olisi lisäksi valtakunnallista ja kansainvälistä merkittävyyttä.

Tutustu pyöräjärjestöjen muistutukseen ja kaava-aineistoon:

Päivitys 17.3.2020: Maakuntahallitus käsitteli Uusimaa-kaava 2050 -kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja vastineet 2.3.2020. Vastine pyöräjärjestöjen muistutukseen:

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka osoittaa maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset pitkän aikavälin maankäyttötarpeet. Pyöräily-yhteydet ovat lähtökohtaisesti paikallisia ja siten niiden esittämiseen maakuntakaavakartalla ei ole perusteita. Maakuntakaava ei estä muistutuksessa mainitun Baanaverkon kehittämistä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Muistutuksessa mainittua Baanaverkkoa ei ole perusteltua osoittaa vaihemaakuntakaavaehdotuksessa eikä liitekartalla.

Tulevat tapahtumat

La 4.5. klo 10:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilytapahtuma - Tour de Maunula

Maunula-talo rullaa tempauksensa Pääkaupunkiseudun pyöräviikkoon. Lauantain toimintapäivässä on paljon ohjelmaa Avoimesta Foorumista arkkitehtuuriin. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/21B05FFjC

klo 10–12 Avoin Foorumi, Metsäpurosali

Aamulla pidämme Metsäpurosalissa Avoimen Foorumin. Keskustelemme Maunula-talon arvoista, haasteista ja mahdollisuuksista yhdessä Maunula-talon neuvottelukunnan asukasedustajien ja talon työntekijöiden sekä teidän asukkaiden kanssa kahvin ja purtavan merkeissä.

Klo 12–14.30 Pyöränhuoltopaja Bike Kitchen

Tule laittamaan polkupyöräsi kesäkuntoon Maunula-talon aukiolla. Satumaan Dynamo Ry:n vetämässä pyöränhuoltopajassa saat apua ja neuvoja pyörän omatoimiseen huoltoon ja kunnostamiseen.

Klo 12–16 Omatoiminen pyöräkirppis

Sinulle tai lapsellesi pieneksi jäänyt pyörä voi olla juuri sopiva jollekin toiselle. Tuo oma pyöräsi myyntiin tai tule tekemään löytöjä.

Klo 12.30–14.30 Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Työväenopisto järjestää myös Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierroksen, jossa lähdetään kävelyretkelle kuulemaan mainettaan paremmasta Maunulasta! Kierroksella tutustumme Maunulan arkkitehtuuriin ja alueen nykypäivään. Kierros alkaa Maunula-talon aulassa.

Ilmoittaudu mukaan: ilmonet.fi, Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Klo 13–15 Pyöränkoristelupaja

Maria Vuorenjuuri ohjaa lapsiperheille pyöränkoristelupajaa Maunula-talon aukiolla sään salliessa.

Klo 15–16 Tour de Maunula – leppoisa perhepyöräretki

Kaikille avoin pyöräilytapahtuma huipentuu Tour de Maunulaan. Ajetaan yhdessä toisiamme kannustaen ja Maunulan maisemia ihastellen. Vauhti on rauhallinen ja pidämme taukoja, joten myös lapset pysyvät hyvin mukana. Toimivan pyörän lisäksi retkeen on hyvä varustautua sopivalla vaatetuksella ja juomapullolla, sekä tietysti iloisella ja reippaalla mielellä!

Maunula talo
Metsäpurontie 4
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilyviikon avajaiset Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Hepo yhteistyökumppaneineen järjestää pyöräilyviikon avajaiset Helsingin Kansalaistorilla, Oodi-kirjaston vieressä lauantaina 4. toukokuuta kello 11–16.  Avajaisissa riittää monenlaista kivaa ohjelmaa ja tekemistä kaikille! Tule koeajamaan työsuhdepyöriä sekä Helsingin ja Espoon kaupunkipyöriä sekä koristelemaan oma pyörä Helsingin kaupungin ympäristökasvattajan kanssa. Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry tulee esittelemään toimintaansa - muun muassa luomiaan globaalikasvatuksen liikuntaleikkejä, sekä kutsuu testaamaan tietotaitoaan kestävästä kehityksestä. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen pitää juhlapuheen Kaisantunnelin valmistumisen kunniaksi. Tapahtuman kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Avajaisissa on myös tietenkin musiikkia, Trash Heroes DJ:t tahdittavat tapahtumaa klo 11-14. Kävijöillä on lisäksi mahdollisuus katsastuttaa veloituksetta oman polkupyörän kunto ja turvallisuus pyörähuoltojen ammattilaisella Helsingin Pyörähuolto oy:lla. Myös Helsingin seudun pyöräilijöiden edustajat ovat luonnollisesti tavattavissa. Kansalaistorin tapahtumasta saat vinkkejä ja tietoa niin pyöräilystä kuin pyöräilyn liikennesäännöistä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/c2ekIl7KE Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha 

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Ilmainen pyöräkatsastus Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Varmista pyöräsi kunto ilmaisessa pyöräkatsastuksessa Pyöräilyviikon avajaisissa! Ovatko renkaat kunnossa? Voiko jarruihin luottaa? Toimivatko vaihteet? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen Pyöräilyviikon avajaisten ilmaisesta pyöräkatsastuksesta.  Pyöräilyviikon avajaisissa voit tarkastuttaa pyöräsi ajokunnon ja turvallisuuden. Helsingin Pyörähuolto Oy:n kokeneet ammattilaiset tarkastavat veloituksetta polkupyörien kunnon, varusteet ja mahdolliset huolto- ja korjaustarpeet. Pyöräkatsastuksia on tarjolla koko tapahtuman ajan kello 11–16. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/6dFcswQDb Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 13:00 – 14:00

Pyöräilyviikko | Liikennerauhan pyöräparaati Helsingissä

Pyöräparaati muistuttaa Liikennerauhasta! Pääkaupunkiseudun pyöräilyviikon avajaisten kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/1XCrynuKn Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. Tapahtumassa ovat mukana myös Hepon vapaaehtoiset. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
Kalenteri