10.12.2019
Kannanotot

Muistutus Nöykkiönkadun katusuunnitelmista

Nöykkionkadulle Espoon Latokaskessa on suunnitteilla parannuksia alueen katuverkkoon, kuten uusi pyörätie Nöykkiönkadun pohjoispuolelle sekä jalkakäytävän ja pyörätien erottelu kadun eteläpuolelle.

Suunnitelmat sisältävät lisäksi mm. kaksi uutta liikenneympyrää Nöykkiönkadun ja Kaskitien sekä Nöykkiönkadun ja Kaskenpolttajantien risteyksiin. Liikenneympyröiden poistumissuunnille on suunniteltu yliajettavat kavennukset, jotka parantavat turvallisuutta. Suunnitelmissa on kuitenkin myös puutteita.

Liikenneympyrät

Liikennejärjestelyiden tulee ohjata tienkäyttäjää oikeanlaiseen toimintaan sekä tukea liikennesääntöjen noudattamista. Liikennejärjestelyiden merkitystä ei ole syytä vähätellä, sillä liikenteessä on aina tienkäyttäjiä, jotka eivät tunne liikennesääntöjä. Erityisesti väistämissäännöt liikenneympyrässä tunnetaan huonosti, ja suuri osa autoilijoista ei tiedä olevansa väistämisvelvollisia poistuessaan liikenneympyrästä.

Liikenneympyrän tulee olla ympyrän muotoinen, jolloin pyörän etenemissuunta on helposti ennakoitavissa ja samalla saavutetaan sujuvan ajamisen mahdollistava kaarresäde. Luonnoksessa ainoastaan ajorata on ympyrän muotoinen, kun taas pyörätie on vaikeasti ajettavan epäsäännöllisen kuvion muotoinen, kuten alla olevasta kuvasta ilmenee. Pyöräilijä joutuu useissa kohdissa tekemään teräviä 90 asteen käännöksiä väistämisvelvollisen autoilijan eteen. Autonkuljettajan on näissä tilanteissa mahdotonta ennakoida pyörän etenemissuuntaa. Pyöräilijän puolestaan on mahdotonta havainnoida autoliikennettä monissa kohdissa, joissa autoliikenne tulee pyöräilijään nähden takaa.

Katusuunnitelmassa esitetyt liikenneympyrät ovat pyöräliikenteen kannalta vaarallisia ja hankalia.

Suunnitelmassa esitetty ratkaisu hankaloittaa myös jalankulkua, sillä kauas kiertotilasta viety suojatie pidentää jalankulkijan matkaa ja tämä yhdistettynä jyrkkiin käännöksiin johtaa helposti oikaisuun pyörätien kautta. Tämä lisää konfliktitilanteita, heikentää turvallisuutta ja tekee liikkumisesta epämiellyttävää.

Liikenneympäristö tulee suunnitella siten, että se ohjaa ennakoitavaan ja turvalliseen käyttäytymiseen. Nöykkiönkadun suunnitelmissa näin ei ole. Alla olevissa kuvissa on esitetty esimerkkejä tavoiteltavista liikenneympyräratkaisuista, ja liikenneympyröiden suunnitteluohjeita löytyy lisäksi Pyöräliikenne.fi-ohjeesta.

Esimerkki geometrialtaan laadukkaasta liikenneympyrästä. Yksityiskohta Lintulaaksontien katusuunnitelmasta.
Esimerkki laadukkaasta pyöräliikenteen järjestelystä liikenneympyrässä.

Pyörätien jatkeet

Kaskitien linjaosuudelle lähelle Nauriskasken risteystä sekä Nöykkiönkadulle lähelle Tillinmäentien risteystä on merkitty pyörätien jatkeet. Näissä merkinnöissä tulee ottaa huomioon ensi kesänä voimaantuleva tieliikennelaki, jossa viimeisimmän ehdotuksen (LVM005:00/2019) mukaan pyörätien jatketta ei tule merkitä ylityksiin, jollei risteävää liikennettä ole merkitty väistämisvelvolliseksi liikennemerkein. Mikäli tämä ehdotus muodostuu laiksi, pyörätien jatkeen merkitseminen näihin ylityksiin vaatisi merkitsemään Kaskitien ja Nöykkiönkadun suuntaisen ajoradan liikenteen väistämisvelvolliseksi.

Nöykkiönkadun ylittävä pyörätien jatke Tillinmäentien risteyksessä on sijoitettu väistämissääntöjen kannalta vaaralliseen paikkaan. Liikennesääntöjen mukaan Tillinmäentieltä vasemmalle Nöykkiönkadulle kääntyvän ajoneuvon kuljettaja on väistämisvelvollinen Nöykkiönkatua ylittävään pyöräilijään nähden, mutta suunnitelmassa pyörätien jatke on sijoitettu niin kauas risteyksestä, että on epäselvää, onko se osa risteystä vai ei. Ylityskohta on sijoitettava selkeästi joko kauemmas risteyksestä tai lähemmäs sitä.

Pyörätien jatkeiden kohdalla pyörätien ja ajoradan saumakohta on toteutettava tasaisena ilman kiveyksiä. Pyörätien tasaus tuodaan ajoradan tasoon niin pitkällä matkalla, että luiskasta saadaan loiva. Reunakiven ja noppakiviraitojen yhdistelmällä ei voida saavuttaa riittävää laatutasoa, kuten tähän mennessä toteutetut ratkaisut ovat osoittaneet, ja saumakohta onkin toteutettava ilman kiveyksiä.

Yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet

Nöykkiönkadun pohjois- ja länsireunoilla sekä Kaskitien länsireunalla on suunnitelmaan merkitty yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Tilaa erotellulle jalkakäytävälle ja pyörätielle näyttäisi kuitenkin olevan suunnitelma-alueella, joten turvallisuuden ja sujuvuuden perusteella nämä yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet tulisi korvata erotetuilla jalkakäytävillä ja pyöräteillä. Alueella liikkuville pyöräilijöille ja jalankulkijoille on sekavaa, jos toisella puolella tietä kulkee eroteltu väylä ja toisella puolella yhdistetty. Jatkuvuus on myös tärkeätä; pyörätien ja jalkakäytävän tulee jatkua eroteltuna myös suunnitelma-alueen ulkopuolella.

Teerimäenportti

Teerimäenporttiin liittyvältä raitilta tulee olla ajoyhteys Teerimäenportin ajoradalle, mikäli raitin on tarkoitus olla sallittu pyöräliikenteelle. Suunnitelmassa ajaminen raitille/raitilta on estetty reunakivellä. Reunakivi tulee madaltaa tai poistaa.

Tulevat tapahtumat

La 4.5. klo 10:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilytapahtuma - Tour de Maunula

Maunula-talo rullaa tempauksensa Pääkaupunkiseudun pyöräviikkoon. Lauantain toimintapäivässä on paljon ohjelmaa Avoimesta Foorumista arkkitehtuuriin. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/21B05FFjC

klo 10–12 Avoin Foorumi, Metsäpurosali

Aamulla pidämme Metsäpurosalissa Avoimen Foorumin. Keskustelemme Maunula-talon arvoista, haasteista ja mahdollisuuksista yhdessä Maunula-talon neuvottelukunnan asukasedustajien ja talon työntekijöiden sekä teidän asukkaiden kanssa kahvin ja purtavan merkeissä.

Klo 12–14.30 Pyöränhuoltopaja Bike Kitchen

Tule laittamaan polkupyöräsi kesäkuntoon Maunula-talon aukiolla. Satumaan Dynamo Ry:n vetämässä pyöränhuoltopajassa saat apua ja neuvoja pyörän omatoimiseen huoltoon ja kunnostamiseen.

Klo 12–16 Omatoiminen pyöräkirppis

Sinulle tai lapsellesi pieneksi jäänyt pyörä voi olla juuri sopiva jollekin toiselle. Tuo oma pyöräsi myyntiin tai tule tekemään löytöjä.

Klo 12.30–14.30 Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Työväenopisto järjestää myös Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierroksen, jossa lähdetään kävelyretkelle kuulemaan mainettaan paremmasta Maunulasta! Kierroksella tutustumme Maunulan arkkitehtuuriin ja alueen nykypäivään. Kierros alkaa Maunula-talon aulassa.

Ilmoittaudu mukaan: ilmonet.fi, Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Klo 13–15 Pyöränkoristelupaja

Maria Vuorenjuuri ohjaa lapsiperheille pyöränkoristelupajaa Maunula-talon aukiolla sään salliessa.

Klo 15–16 Tour de Maunula – leppoisa perhepyöräretki

Kaikille avoin pyöräilytapahtuma huipentuu Tour de Maunulaan. Ajetaan yhdessä toisiamme kannustaen ja Maunulan maisemia ihastellen. Vauhti on rauhallinen ja pidämme taukoja, joten myös lapset pysyvät hyvin mukana. Toimivan pyörän lisäksi retkeen on hyvä varustautua sopivalla vaatetuksella ja juomapullolla, sekä tietysti iloisella ja reippaalla mielellä!

Maunula talo
Metsäpurontie 4
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilyviikon avajaiset Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Hepo yhteistyökumppaneineen järjestää pyöräilyviikon avajaiset Helsingin Kansalaistorilla, Oodi-kirjaston vieressä lauantaina 4. toukokuuta kello 11–16.  Avajaisissa riittää monenlaista kivaa ohjelmaa ja tekemistä kaikille! Tule koeajamaan työsuhdepyöriä sekä Helsingin ja Espoon kaupunkipyöriä sekä koristelemaan oma pyörä Helsingin kaupungin ympäristökasvattajan kanssa. Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry tulee esittelemään toimintaansa - muun muassa luomiaan globaalikasvatuksen liikuntaleikkejä, sekä kutsuu testaamaan tietotaitoaan kestävästä kehityksestä. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen pitää juhlapuheen Kaisantunnelin valmistumisen kunniaksi. Tapahtuman kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Avajaisissa on myös tietenkin musiikkia, Trash Heroes DJ:t tahdittavat tapahtumaa klo 11-14. Kävijöillä on lisäksi mahdollisuus katsastuttaa veloituksetta oman polkupyörän kunto ja turvallisuus pyörähuoltojen ammattilaisella Helsingin Pyörähuolto oy:lla. Myös Helsingin seudun pyöräilijöiden edustajat ovat luonnollisesti tavattavissa. Kansalaistorin tapahtumasta saat vinkkejä ja tietoa niin pyöräilystä kuin pyöräilyn liikennesäännöistä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/c2ekIl7KE Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha 

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Ilmainen pyöräkatsastus Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Varmista pyöräsi kunto ilmaisessa pyöräkatsastuksessa Pyöräilyviikon avajaisissa! Ovatko renkaat kunnossa? Voiko jarruihin luottaa? Toimivatko vaihteet? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen Pyöräilyviikon avajaisten ilmaisesta pyöräkatsastuksesta.  Pyöräilyviikon avajaisissa voit tarkastuttaa pyöräsi ajokunnon ja turvallisuuden. Helsingin Pyörähuolto Oy:n kokeneet ammattilaiset tarkastavat veloituksetta polkupyörien kunnon, varusteet ja mahdolliset huolto- ja korjaustarpeet. Pyöräkatsastuksia on tarjolla koko tapahtuman ajan kello 11–16. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/6dFcswQDb Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 13:00 – 14:00

Pyöräilyviikko | Liikennerauhan pyöräparaati Helsingissä

Pyöräparaati muistuttaa Liikennerauhasta! Pääkaupunkiseudun pyöräilyviikon avajaisten kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/1XCrynuKn Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. Tapahtumassa ovat mukana myös Hepon vapaaehtoiset. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
Kalenteri