10.12.2019
Kannanotot

Muistutus Nöykkiönkadun katusuunnitelmista

Nöykkionkadulle Espoon Latokaskessa on suunnitteilla parannuksia alueen katuverkkoon, kuten uusi pyörätie Nöykkiönkadun pohjoispuolelle sekä jalkakäytävän ja pyörätien erottelu kadun eteläpuolelle.

Suunnitelmat sisältävät lisäksi mm. kaksi uutta liikenneympyrää Nöykkiönkadun ja Kaskitien sekä Nöykkiönkadun ja Kaskenpolttajantien risteyksiin. Liikenneympyröiden poistumissuunnille on suunniteltu yliajettavat kavennukset, jotka parantavat turvallisuutta. Suunnitelmissa on kuitenkin myös puutteita.

Liikenneympyrät

Liikennejärjestelyiden tulee ohjata tienkäyttäjää oikeanlaiseen toimintaan sekä tukea liikennesääntöjen noudattamista. Liikennejärjestelyiden merkitystä ei ole syytä vähätellä, sillä liikenteessä on aina tienkäyttäjiä, jotka eivät tunne liikennesääntöjä. Erityisesti väistämissäännöt liikenneympyrässä tunnetaan huonosti, ja suuri osa autoilijoista ei tiedä olevansa väistämisvelvollisia poistuessaan liikenneympyrästä.

Liikenneympyrän tulee olla ympyrän muotoinen, jolloin pyörän etenemissuunta on helposti ennakoitavissa ja samalla saavutetaan sujuvan ajamisen mahdollistava kaarresäde. Luonnoksessa ainoastaan ajorata on ympyrän muotoinen, kun taas pyörätie on vaikeasti ajettavan epäsäännöllisen kuvion muotoinen, kuten alla olevasta kuvasta ilmenee. Pyöräilijä joutuu useissa kohdissa tekemään teräviä 90 asteen käännöksiä väistämisvelvollisen autoilijan eteen. Autonkuljettajan on näissä tilanteissa mahdotonta ennakoida pyörän etenemissuuntaa. Pyöräilijän puolestaan on mahdotonta havainnoida autoliikennettä monissa kohdissa, joissa autoliikenne tulee pyöräilijään nähden takaa.

Katusuunnitelmassa esitetyt liikenneympyrät ovat pyöräliikenteen kannalta vaarallisia ja hankalia.

Suunnitelmassa esitetty ratkaisu hankaloittaa myös jalankulkua, sillä kauas kiertotilasta viety suojatie pidentää jalankulkijan matkaa ja tämä yhdistettynä jyrkkiin käännöksiin johtaa helposti oikaisuun pyörätien kautta. Tämä lisää konfliktitilanteita, heikentää turvallisuutta ja tekee liikkumisesta epämiellyttävää.

Liikenneympäristö tulee suunnitella siten, että se ohjaa ennakoitavaan ja turvalliseen käyttäytymiseen. Nöykkiönkadun suunnitelmissa näin ei ole. Alla olevissa kuvissa on esitetty esimerkkejä tavoiteltavista liikenneympyräratkaisuista, ja liikenneympyröiden suunnitteluohjeita löytyy lisäksi Pyöräliikenne.fi-ohjeesta.

Esimerkki geometrialtaan laadukkaasta liikenneympyrästä. Yksityiskohta Lintulaaksontien katusuunnitelmasta.
Esimerkki laadukkaasta pyöräliikenteen järjestelystä liikenneympyrässä.

Pyörätien jatkeet

Kaskitien linjaosuudelle lähelle Nauriskasken risteystä sekä Nöykkiönkadulle lähelle Tillinmäentien risteystä on merkitty pyörätien jatkeet. Näissä merkinnöissä tulee ottaa huomioon ensi kesänä voimaantuleva tieliikennelaki, jossa viimeisimmän ehdotuksen (LVM005:00/2019) mukaan pyörätien jatketta ei tule merkitä ylityksiin, jollei risteävää liikennettä ole merkitty väistämisvelvolliseksi liikennemerkein. Mikäli tämä ehdotus muodostuu laiksi, pyörätien jatkeen merkitseminen näihin ylityksiin vaatisi merkitsemään Kaskitien ja Nöykkiönkadun suuntaisen ajoradan liikenteen väistämisvelvolliseksi.

Nöykkiönkadun ylittävä pyörätien jatke Tillinmäentien risteyksessä on sijoitettu väistämissääntöjen kannalta vaaralliseen paikkaan. Liikennesääntöjen mukaan Tillinmäentieltä vasemmalle Nöykkiönkadulle kääntyvän ajoneuvon kuljettaja on väistämisvelvollinen Nöykkiönkatua ylittävään pyöräilijään nähden, mutta suunnitelmassa pyörätien jatke on sijoitettu niin kauas risteyksestä, että on epäselvää, onko se osa risteystä vai ei. Ylityskohta on sijoitettava selkeästi joko kauemmas risteyksestä tai lähemmäs sitä.

Pyörätien jatkeiden kohdalla pyörätien ja ajoradan saumakohta on toteutettava tasaisena ilman kiveyksiä. Pyörätien tasaus tuodaan ajoradan tasoon niin pitkällä matkalla, että luiskasta saadaan loiva. Reunakiven ja noppakiviraitojen yhdistelmällä ei voida saavuttaa riittävää laatutasoa, kuten tähän mennessä toteutetut ratkaisut ovat osoittaneet, ja saumakohta onkin toteutettava ilman kiveyksiä.

Yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet

Nöykkiönkadun pohjois- ja länsireunoilla sekä Kaskitien länsireunalla on suunnitelmaan merkitty yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Tilaa erotellulle jalkakäytävälle ja pyörätielle näyttäisi kuitenkin olevan suunnitelma-alueella, joten turvallisuuden ja sujuvuuden perusteella nämä yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet tulisi korvata erotetuilla jalkakäytävillä ja pyöräteillä. Alueella liikkuville pyöräilijöille ja jalankulkijoille on sekavaa, jos toisella puolella tietä kulkee eroteltu väylä ja toisella puolella yhdistetty. Jatkuvuus on myös tärkeätä; pyörätien ja jalkakäytävän tulee jatkua eroteltuna myös suunnitelma-alueen ulkopuolella.

Teerimäenportti

Teerimäenporttiin liittyvältä raitilta tulee olla ajoyhteys Teerimäenportin ajoradalle, mikäli raitin on tarkoitus olla sallittu pyöräliikenteelle. Suunnitelmassa ajaminen raitille/raitilta on estetty reunakivellä. Reunakivi tulee madaltaa tai poistaa.

Tulevat tapahtumat

Su 16.8. klo 10:15 – 13:15

Pyöräretki Helsingin ympäristön ulkotaiteeseen

Tervetuloa HePon matalan kynnyksen pyöräretkelle, jolla tutustutaan Helsingin ympäristön ulkotaiteeseen.

Kokoontuminen sunnuntaina 16.8. Maunulan majalla (Metsäläntie 9) klo 10:15. Retki alkaa klo 10:30. Retkelle ei ole määritelty tarkkaa päättymisaikaa. Tarkista tiedot
retkikalenterista mahdollisten viime hetken muutosten varalta.

Lisätietoja HePon matalan kynnyksen ohjatuista retkistä voit lukea kotisivuiltamme: https://hepo.fi/toiminta/retket/. Retkille ovat tervetulleita kaikki, joille pyöräily on jo tuttua. Ota vain pyöräsi ja saavu paikalle. Retkellä on maltillinen tahti, viihtyisä tunnelma ja mahdollisuus pullakahveihin taukopaikalla.

HePon retket ovat maksuttomia, eikä niille tarvitse ilmoittautua erikseen.

Retki Facebookissa

Maunulan Ulkoilumaja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Ma 17.8. klo 17:00 – 19:00

HePon vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen HePon vaikuttamisryhmän kokoukseen!

os. Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. krs.

Lisätietoja: 
henni.ahvenlampi@hepo.fi

Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Liity palaveriin tästä linkistä: meet.google.com/xmz-hnjo-ojg 

Tämä esityslista täydentyy vielä ennen palaverin alkua: 
https://docs.google.com/document/d/1_EH7zCtQ7W7TATXmaxf9CmT3_-NZ2ILYLHOJtUwwEKI/edit?usp=sharing

Myös uudet - tervetuloa mukaan!

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Suomi
Ke 19.8. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -etätapahtuma

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan?

Paneelikeskustelussa mukana:

- Harri Verkamo, Pasila-projektin liikennejärjestelyjen projektijohtaja, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmän koordinaattori, Dodo ry
- Tapio Keihänen, hallituksen jäsen, Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry
- Jenni Ekholm, asukasaktiivi, Pasila-liike

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin Polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. Kysymyksiä voi esittää jo ennen tapahtumaa täällä:
https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Etätapahtuman linkki päivitetään tänne lähempänä tapahtumaa.

Tapahtuman järjestävät Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry.

Dodo ry on urbaani ympäristöjärjestö, jonka toiminnan aiheita ovat kestävä kaupunkisuunnittelu, kestävä ruoantuotanto, ilmasto, globaali kehitys ja vertaisoppiminen. Dodon toiminta on keskittynyt Pasilan veturitalleille, jossa sijaitsee Dodon kaupunkiviljely- ja tapahtumakeskus Kääntöpöytä. Dodo on myös laatinut Ratapihavision eteläisen Keski-Pasilan alueesta.
https://dodo.org/

Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) on pääkaupunkiseudun pyöräilyn ja pyöräliikenteen edistämisyhdistys. Järjestön toimintaan kuuluu kuuluu vaikuttamista, tiedottamista, tapahtumia, retkiä ja lenkkejä. Vaikuttamiseen kuuluu jatkuvaa vuoropuhelua kaupunkien virkamiesten ja poliitikkojen kanssa ja yhteistyötä muiden pyöräilyyn liittyvien tahojen kanssa. Liity jäseneksi! https://hepo.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/

****
IN ENGLISH

Biking town Pasila

The panel discussion will be held in Finnish but questions can be asked also in English - in the event or here in advance: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8.

The discussion looks into the future of Pasila and how to develop biking in the area which aims to be the most easy to reach spot in Finland.

Panelists:
- Harri Verkamo, Pasila project's traffic solutions' director, Helsinki Urban Environment Division
- Oskari Kaupinmäki, cycling coordinator, Helsinki Urban Environment Division
- Petri Kangassalo, Coordinator of Urban planning group, Dodo
- Tapio Keihänen, board member, Helsinki cyclists
- Jenni Ekholm, community activist, Pasila movement

Kalenteri